10 ศาลเจ้าพังงา ดังๆ ในจังหวัด พังงา

10 ศาลเจ้าพังงา

ศาลเจ้าเล่งสั้นเก้ง

ศาลเจ้าพังงา

เป็นศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่ใน อำเภอ ท้ายเหมือง พังงา จุดเด่นของอ๊ามนี้คือ มีองค์ จ้อสู้ก้ง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับความ นับถือจากคนพื้นเมืองประจำท้องถิ่น ในการเดินทางมาถึงอำเภอท้ายเหมืองในจังหวัดพังงา คุณไม่ควรพลาดที่จะสังเกตเจ้าสถานที่ที่มีความเก่าแก่และนับถืออย่างสูงในท้องถิ่นนี้คือ องค์จ้อสู้ก้ง ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาที่มีประวัติความเชื่อมั่นอันแข็งแรงจากคนพื้นเมืองในพื้นที่นี้เป็นเวลานานมาก องค์จ้อสู้ก้งถือเป็นที่แนบแน่นกับวัฒนธรรมและประเพณีในชุมชนในท้ายเหมืองอำเภอพังงา และถือเป็นสถานที่ทางศาสนาที่คนท้องถิ่นนับถืออย่างสูงเป็นอันดับแรก ศาลเจ้าพังงา องค์จ้อสู้ก้งเป็นสถานที่ทางศาสนาที่มีความประทับใจมากในการสักการะ และนับถือในการทำพิธีและการบูชา คุณจะพบบรรยากาศที่เงียบสงบและศิลปะทางศาสนาที่งดงามที่นี่ นอกจากนี้ การเดินทางมาที่นี่ยังเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนในพังงา

ศาลเจ้าพ่อกวนอู โรงพระตลาดใต้

ศาลเจ้าพังงา

ศาลเจ้าพ่อกวนอู ซินใช่ตึ๋ง เป็นสถานที่ทางศาสนาที่มีความสำคัญในพื้นที่ตะกั่วป่าในจังหวัดพังงา สถานที่นี้เป็นโรงพระที่ตั้งอยู่ในตลาดเก่า ในอำเภอตะกั่วป่า ที่เที่ยวพังงา และมีความเชื่อของชาวบ้านท้องถิ่นในการนับถือองค์พ่อกวนอู ซินใช่ตึ๋งอย่างสูง องค์พ่อกวนอู ซินใช่ตึ๋งเป็นตัวแทนของเจ้าพ่อศาสดาที่มีบทบาทสำคัญในศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และมักถูกนับถือและเคารพในวันสำคัญ คนท้องถิ่นมักจะมาที่นี่เพื่อสวดมนต์ และขอความพรจากองค์พ่อกวนอู ซินใช่ตึ๋ง ศาลเจ้าพังงา เป็นที่เป็นที่นับถืออย่างสูง และเป็นสถานที่ทางศาสนาที่มีความสงบและเป็นที่นับถือกันอย่างมาก นอกจากนี้ คุณยังสามารถชมสถาน ที่เที่ยวตะกั่วป่า ทางศาสนาอันงดงามและการบูชาที่นี่ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจและมีความประทับใจ อย่างไรก็ตาม ควรจะระมัดระวังและการเคารพกฎของการบูชาและสวดมนต์ และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีของที่นี่ เพื่อให้คุณเคารพความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่นี้อย่างได้ผลและประสบสมคำขอพรทุกประการ

ศาลเจ้าสว่างเมฆา

ศาลเจ้าพังงา

ศาลเจ้าสว่างเมฆาธรรมสถาน (เบ๋งหุนเซี่ยนตั๋ว) คือ วิหารเซียนที่ตั้งอยู่ในซ่งเยี่ยงไท้ ในอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นี่เป็นสถานที่ทางศาสนาที่มีความสำคัญและนับถือในพื้นที่นี้อย่างสูง โดยเฉพาะในวงเวียนศรัทธา ศาลเจ้าพังงา ซึ่งมีความเชื่อและประเพณีทางศาสนาที่มีลักษณะเฉพาะตั้งแต่สมัยโบราณ ศาลเจ้าสว่างเมฆาธรรมสถานเป็นสถานที่ที่คนท้องถิ่นนับถือและเคารพองค์เจ้า โดยมีการจัดงาน เทศกาลกินเจ ทุกปีและพิธีกรรมต่าง ๆ เป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมพิธีและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อีกด้วย นอกจากการนับถือองค์เจ้า ที่ศาลเจ้าสว่างเมฆาธรรมสถาน (เบ๋งหุนเซี่ยนตั๋ว) ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และที่สวยงามทางธรรมชาติอีกด้วย คุณจะพบกับสถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าแก่ และทัศนียภาพที่งดงามของซ่งเยี่ยงไท้ ที่สามารถใช้เพื่อถ่ายภาพได้อย่างสวยงาม

ศาลเจ้าแม่กวนอิมตะกั่วป่า

ศาลเจ้าพังงา

ศาลเจ้าแม่กวนอิมตะกั่วป่า ในจังหวัดพังงา เป็นสถานที่ทางศาสนาที่มีความสำคัญและนับถืออย่างสูงในพื้นที่นี้ค่ะ ศาลเจ้าแม่กวนอิม หรือ แม่กวนอิม ถือเป็นเจ้าแม่ที่คนท้องถิ่นนับถือและนำเครื่องบูชาเข้ามากราบสักการะไม่ขาดสาย สถานที่นี้มีการจัดงานเทศกาลและพิธีกรรมต่าง ๆ เป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวสามารถได้รู้จักกับประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนในพังงา และที่นี่ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ที่มีการประดิษฐ์สถาปัตยกรรมทางศาสนาที่สวยงาม และทัศนียภาพที่งดงาม ซึ่งสามารถใช้เพื่อถ่ายรูปได้อย่างสวยงาม การเดินทางมาที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมตะกั่วป่าในจังหวัดพังงา เป็นโอกาสที่ดีในการสัมผัสประสบการณ์ทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนในพังงา นอกจากนี้ ควรระมัดระวังและเคารพกฎของการบูชาและสวดมนต์ เพื่อให้คุณเคารพความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่นี้ค่ะ

ศาลเจ้ากระโสมเต้าโบ้เก้ง

ศาลเจ้าพังงา

ศาลเจ้ากระโสมเต้าโบ้เก้ง เป็นสถานที่ทางศาสนาที่นับถืออย่างสูงในบางพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคใต้ของประเทศ เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “กระโสมเต้า” หรือ “กระโสมเต้าเก้ง” นับว่าเป็นเจ้าเสด็จพระเจ้าเป็นหนึ่งในเจ้าที่เลี้ยงเสริมศาสนาในชาวบ้าน สถานที่นี้มักจะมีการจัดงานเทศกาลและพิธีกรรมในช่วงเวลาที่เฉพาะเพื่อเคารพและบูชาเจ้ากระโสมเต้าโบ้เก้ง ซึ่งเป็นโอกาสที่ชาวบ้านสามารถมารวมกันสวดมนต์และปฏิบัติพิธีบูชาอย่างสมจริงและสวยงาม นอกจากนี้ การเดินทางมาที่ศาลเจ้ากระโสมเต้าโบ้เก้งยังเป็นโอกาสที่ดีในการสัมผัสประสบการณ์ทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อให้คุณเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเพณีและความเชื่อของคนในพื้นที่นี้

ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋

ศาลเจ้าพังงา

ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋ เป็นสถานที่ทางศาสนาที่มีความสำคัญและนับถือในบางพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคใต้ของประเทศ แม่ม่าจ้อโป๋ หรือ แม่ม่า เป็นเจ้าแม่ที่คนท้องถิ่นนับถือและนำเครื่องบูชาอย่างสวยงาม สถานที่นี้มักจะมีการจัดงานเทศกาลและพิธีกรรมในช่วงเวลาที่เฉพาะเพื่อเคารพและบูชาเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋ ซึ่งเป็นโอกาสที่ชาวบ้านสามารถมารวมกันสวดมนต์และปฏิบัติพิธีบูชาอย่างสมจริงและสวยงาม อย่าลืมระมัดระวังและเคารพกฎของการบูชาและสวดมนต์ เพื่อให้คุณเคารพความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่นี้ค่ะ ถ้าคุณมีโอกาสเดินทางมาที่นี่ คุณจะได้รับประสบการณ์ทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าจดจำและที่น่าตื่นตาตื่นใจค่ะ

ศาลเจ้าฮกเล่งเก้งจ้อสู้ก้ง

ศาลเจ้าพังงา

ที่ศาลเจ้าฮกเล่งเก้งจ้อสู้ก้ง คือสถานที่ทางศาสนาที่มีความสำคัญและนับถือในบางพื้นที่ของประเทศไทย ฮกเล่งเก้งจ้อสู้ก้ง หรือ ฮกเล่ง เป็นเจ้าฮกที่คนท้องถิ่นนับถือและนำเครื่องบูชาอย่างสวยงาม เป็นสั่งที่คนในพื้นที่ให้ความสำคัญในการเข้ามาบูชาเจ้าฮกเล่งเก้งจ้อสู้ก้ ซึ่งเป็นโอกาสที่ชาวบ้านสามารถมารวมกันสวดมนต์และปฏิบัติพิธีบูชาอย่างสมจริงและรักษาวัฒนธรรมอันดีงามไว้ ได้เป็นที่น่าประทับใจ สายมูที่ไม่ควรพลาดมากๆ ความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่นี้ค่ะ ถ้าคุณมีโอกาสเดินทางมา ศาลเจ้าพังงา ที่นี่ คุณจะได้รับประสบการณ์ทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าจดจำและที่น่าตื่นตาตื่นใจค่ะ

ศาลเจ้าเซ่งกี่ต๋าน

ศาลเจ้าพังงา

ศาลเจ้าเซ่งกี่ต๋าน เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่มีความเฉพาะเจาะจงและสิ่งสำคัญอันเป็นที่เคารพยของชาวบ้านในจังหวัดพังงาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเซ่งกี่ต๋านถือเป็นศาลเจ้าที่เชื่อว่าคุ้มครองชาวบ้านในพื้นที่นี้ ประชาชนท้องถิ่นเชื่อว่าเซ่งกี่ต๋านจะปกป้องไม่ให้ความไม่สงบหรือภัยและให้ความโชคดีกับชาวบ้านที่นี่ ศาลเจ้าเซ่งกี่ต๋าน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา และเปิดให้บริการตลอดทั้งปี เป็นสถานที่สำคัญที่ชาวบ้านมารวมตัวเพื่อเคารพและขอพรกับเซ่งกี่ต๋าน ศาลเจ้าพังงา สัญลักษณ์ของความเชื่อท้องถิ่นและเป็นสถานที่สำคัญที่ชาวบ้านมารวมตัวเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลและการชุมนุมสังสรรค์ ด้วยความศรัทธาและความเคารพต่อเซ่งกี่ต๋านสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศไทยในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคมในยุคปัจจุบันของโลกเรา

ศาลเจ้าบุ่นเท่าก๋ง 

ศาลเจ้าพังงา

ศาลเจ้าบุ่นเท่าก๋ง ในตำบลคึกคัก จังหวัดพังงา เป็นศาลเจ้าที่มีบทบาทสำคัญในชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่นของพื้นที่นี้ นับว่าเป็นศาลเจ้าที่ได้รับความเคารพและบูชาอย่างสูงส่งจากชาวบ้านที่ให้ความเชื่อมั่นในความปกป้องและคุ้มครองทั้งครอบครัวและชุมชนของพวกเขา บุ่นเท่าก๋งเป็นรูปแบบหนึ่งของศาลเจ้าที่มีลักษณะที่น่าสนใจ ลักษณะของบุ่นเท่าก๋งอาจเป็นการสร้างขึ้นจากไม้หรือวัสดุท้องถิ่นอื่นๆ และมักจะถูกตกแต่งด้วยการสีสันสดใสและเครื่องประดับต่างๆ ชาวบ้านในตำบลคึกคักมักจะมาเยี่ยมชมและเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบุ่นเท่าก๋ง และเสริมสร้างความเชื่อมั่นในชาวบ้านว่าบุ่นเท่าก๋งจะปกป้องและให้โชคดีแก่ชุมชน บริเวณบุ่นเท่าก๋งมักจะมีการจัดงานเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาและท้องถิ่นที่เฉลิมฉลองในวันพิเศษ ช่วงนี้ชาวบ้านจะนำเสนอของขวัญและทำพิธีสักการะให้กับบุ่นเท่าก๋ง เป็นการบูชาและขอความกรุณาให้กับเจ้าเจ้าบุ่นเท่าก๋ง

ศาลเจ้ากู่ใช่ตึ๋ง – โรงพระตลาดเหนือ

ศาลเจ้าพังงา

ศาลเจ้ากู่ใช่ตึ๋งเป็นศาลเจ้าที่มีความสำคัญอันใหญ่ในชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่นของตะกั่วป่า พังงา มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพอย่างสูงจากชาวบ้านในพื้นที่นี้ ศาลเจ้ากู่ใช่ตึ๋งถือเป็นผู้ครอบครองและปกป้องชุมชนและครอบครัวในพื้นที่นี้ ชาวบ้านมีความเชื่อมั่นในความกรุณาและคุ้มครองจากเจ้าเจ้ากู่ใช่ตึ๋งในเรื่องของความปลอดภัยและความเจริญรุ่งในชีวิตประจำวันของพวกเขา ที่ศาลเจ้ากู่ใช่ตึ๋งที่ตั้งอยู่ที่โรงพระตลาดเหนือ ตลาดเก่า ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ถูกตกแต่งด้วยสีสันสดใสและตกแต่งด้วยเครื่องประดับต่างๆ สวยงามบรรยากาศน่ามาเยือนมากๆ คร้า!!

ที่เที่ยวอื่นๆ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และการเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซค์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึกการตั้งค่า