ไหว้เทพเจ้ากับ 9 ศาลเจ้าภูเก็ต ในจังหวัดภูเก็ต

รวม 9 ศาลเจ้าภูเก็ต

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย

ศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ต

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย หรือ จุ้ยตุ้ยเต้าโบ้เก้ง ภายในศาลเจ้ามีการตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนสวยงาม โดยเน้นโทนสีแดงแซมกับสีทองซึ่งเป็นสีนำโชคนั่นเอง ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้งนี้มีลักษณะการตกแต่งที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของ ที่เที่ยวภูเก็ต ภายในศาลเจ้ามีสถาปัตยกรรมแบบจีนที่มีการใช้สีแดงและทองเป็นหลัก สีแดงถือเป็นสีที่แสดงถึงความมั่งคั่งและโชคดีในหลายวัฒนธรรม ส่วนสีทองถือเป็นสีที่มีความเกี่ยวข้องกับความรุ่งเรืองและความบริสุทธิ์ การนำสีแดงและทองมาใช้ในการตกแต่งศาลเจ้านี้จึงเน้นสร้างความเครื่องสวยและเฉลียวฉลาดค่ะ นอกจากสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งแล้ว ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยยังเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านและผู้คนที่มาเยี่ยมชมมาให้เกียรติและสักการะต่อเจ้าตุ้ยเต้าโบ้เก้งเป็นประจำ ความเชื่อในเจ้าตุ้ยเต้าโบ้เก้งนี้มีความหลากหลายและเป็นส่วนสำคัญของชุมชนที่นี่อย่างแท้จริงค่ะ การเยี่ยมชมศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้งไม่เพียงแต่เป็นการสักการะและเคารพเทพเจ้าเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสที่ดีในการสัมผัสกับวัฒนธรรมและประเพณีที่นี่มีอย่างหลากหลาย และการได้พบสถาปัตยกรรมและการตกแต่งที่งดงามของศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้งก็เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำและน่าทึ่งอย่างยิ่งค่ะ

ศาลเจ้าบางเหนียว

ศาลเจ้าภูเก็ต

ศาลเจ้าบางเหนียว หรือ อ๊ามเต้าโบ้เก้ง เทศกาลกินเจ หากได้มาที่นี้ควรมาสักการะองค์เตี๋ยนหู้หง่วนโส่ย และองค์พระไต่ส่องส่ามตองอ๋อง จะทำให้เกิดความเป็น สิริมงคลและส่งเสริมโชคลาภ ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ มีฐานะการงานที่มั่นคง และค้าขายร่ำรวย การสักการะในศาลเจ้าบางเหนียวนั้นมีบางประการที่ผู้คนส่วนใหญ่มักทำขึ้น เพื่อเสริมความเชื่อในความเป็นสิริมงคลและโชคลาภ รวมถึงส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในอาชีพและการงานของตนเองค่ะ หนึ่งในประการที่นิยมทำคือการสักการะองค์เตี๋ยนหู้หง่วนโส่ย ซึ่งเป็นการสักการะเชื่อว่าจะช่วยให้สามารถขจัดอคติและขาดความผิดพลาดในการตัดสินใจและการกระทำของเราได้ค่ะ อีกประการหนึ่งที่มักจะทำคือการสักการะองค์พระไต่ส่องส่ามตองอ๋อง โดยทำการสักการะพระองค์นี้เพื่อขอความเป็นสิริมงคลในชีวิตและความสุขในครอบครัว การสักการะนี้เชื่อว่าจะช่วยสร้างสถานการณ์ที่มั่นคงและเติบโตในทุกด้านของชีวิตของเราค่ะ

ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง

ศาลเจ้าภูเก็ต

ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง งานตรุษจีน หรืออ๊ามปลายแหลมสะพานหิน ภายในมีองค์เทพกิ้วเที้ยนเลี่ยนลื้อ ประดิษฐานอยู่ในศาลเจ้า ตามความเชื่อแล้วเป็นเทพที่คอยคุ้มครองปกปักษ์รักษาชาวภูเก็ตให้พ้นจากภัยธรรมชาติทั้งหลาย ศาลเจ้านี้มีองค์เทพกิ้วเที้ยนเลี่ยนลื้อที่ประดิษฐานอยู่ภายในศาลเจ้า โดยตามความเชื่อแล้ว เทพกิ้วเที้ยนมีหน้าที่คุ้มครองและปกปักษ์รักษาชาวภูเก็ตให้พ้นจากภัยธรรมชาติต่างๆ อันเป็นสิ่งที่คนในพื้นที่นี้เชื่อมั่นอย่างมากค่ะ นอกจากนี้ ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้งยังเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวชาวไทยมาสักการะและทำบุญเพื่อขอความสงบสุขให้กับชุมชนและตนเองอีกด้วยค่ะ การเยี่ยมชมศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสักการะตามศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและความเชื่อของชาวภูเก็ต รวมถึงการที่เทพกิ้วเที้ยนเลี่ยนลื้อถือเป็นเจ้าที่คุ้มครองและรักษาความปลอดภัยของชาวภูเก็ต ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นที่นับถือและเคารพอย่างมากในชุมชนที่นี่ค่ะ

ศาลเจ้าหลิมฮู้ไท้ซู่ สามกอง

ศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ต

ศาลเจ้าหลิมฮู้ไท้ซู่ สามกอง ที่นี่มีการประกอบพิธีประทับทรง โดยองค์พระไท้ซู่ก้อง ได้มาประทับทรงกับม้าทรง และรักษาคนไข้ ชาวบ้านจึงมีความเชื่อและนิยมมาขอพรให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ บางคนซื้อยาจากร้านยาจีน แล้วนำมาให้องค์หลิมฮู้ไท้ซู่ เสกยานั้นให้เป็นยาวิเศษ นั้นเอง ในพิธีประทับทรงที่ศาลเจ้านี้ เครื่องประดับสำคัญที่มีอยู่คือ องค์พระไท้ซู่ก้องที่มาประทับทรงบนม้าทรง ซึ่งเป็นภาพที่สำคัญและมีความหมายทางศาสนาอันลึกซึ้ง ในปิธานพระไท้ซู่ก้องเครื่องประดับและพระลวดลายบนเสื้อผ้าที่ถือขึ้นมานั้นถือเป็นสัญลักษณ์ของความยินดีและความอุ่นเครื่องต่อการประทับทรงนี้ค่ะ นอกจากนี้ องค์หลิมฮู้ไท้ซู่ยังถือเป็นผู้รักษาคนไข้และสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ นั่นคือเหตุผลที่ชาวบ้านมีความเชื่อและนิยมมาขอพรให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บในที่นี่อย่างมากค่ะ บางคนยังซื้อยาจากร้านยาจีนและนำมาให้องค์หลิมฮู้ไท้ซู่ เพื่อให้เสกยานั้นให้เป็นยาวิเศษที่มีความเชื่อว่าจะมีพลังและความปลอดภัยทางการแพทย์ การที่คนในชุมชนที่นี่มีความเชื่อและศรัทธาในศาลเจ้าหลิมฮู้ไท้ซู่เป็นสิ่งที่นำเสนอความศรัทธาและความเคารพต่อศาสนาและประเพณีของพวกเขาอย่างลึกซึ้งค่ะ

ศาลเจ้าท่าเรือ

ศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ต

ศาลเจ้าท่าเรือ ภายในศาลเจ้ามี องค์พระโป้เส่ง ไต่เต่ เป็นพระประธาน ซึ่งมีความเชื่อว่าท่านเป็นเทพเจ้าที่มีความสามารถในวิชาแพทย์แผนโบราณ การรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ศาลเจ้านี้มีองค์พระโป้เส่งไต่เต่ที่รับบทเป็นพระประธาน ซึ่งเป็นภาพที่นับถือและมีความสำคัญทางศาสนา ท่านเป็นที่เคารพและเสมือนเป็นเทพเจ้าที่มีความสามารถในวิชาแพทย์แผนโบราณ รวมถึงการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ในครั้งพิธานของท่านนี้มักจะมีพิธีกรรมและการนำเสนอของผู้คนที่มาเข้าพระองค์ เพื่อขอความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมการรักษาโรคและความสุขให้กับชีวิตของพวกเขาค่ะ การเยี่ยมชมศาลเจ้าท่าเรือนี้นอกจากจะเป็นการสักการะตามศาสนาแล้ว ยังเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีและความเชื่อทางศาสนาของชุมชนที่นี่ รวมถึงการเคารพและเคลื่อนไหวของชาวบ้านในการรักษาสุขภาพและความเป็นโรคค่ะ

ศาลเจ้าสะปำ หรือศาลเจ้ากวนเต้กุ้น

ศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ต

ศาลเจ้าสะปำ หรือศาลเจ้ากวนเต้กุ้น “ความรัก ศรัทธา ปาฏิหาริย์”ศาลเจ้ากว่าร้อยปี ความความเชื่อและแรงศรัทธาที่คนสะปำให้ความเคารพนักถือองค์เทพ ที่ปกปักรักษาคุ้มครอง ให้พ้นภัยจากโรคร้านและภัยอันตรายทั้งปวง ความเชื่อและแรงศรัทธาต่อศาลเจ้ากว่าร้อยปีนี้สร้างความครั้งในใจของคนสะปำให้เป็นที่เคารพอย่างสูง ศาลเจ้าที่นี่ถือเป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าที่ปกปักรักษาและคุ้มครองชาวภูเก็ตให้พ้นจากภัยร้านและอันตรายทุกประเภทค่ะ การเคลื่อนไหวของชาวบ้านในการเรียกองค์เทพที่นี่เป็นสิ่งที่นำเสนอความเคารพและความศรัทธาที่ลึกซึ้ง คนสะปำมักจะมาทำบุญและสักการะตามศาสนาเพื่อขอความเป็นสิริมงคลและคุ้มครองในทุกโอกาส ความเชื่อนี้มีความหลากหลายและอาจมีพิธีกรรมและการนำเสนอของผู้คนที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้ศาลเจ้าสะปำเป็นสถานที่ที่น่าสนใจและมีความเป็นที่นับถือในชุมชนที่นี่อย่างมากค่ะ

ศาลเจ้าจ่อสู่ก้องนาคา

ศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ต

ศาลเจ้าจ่อสู่ก้องนาคา ศาลเจ้าเริ่มต้นจากชาวจีนฮกเกี้ยน อพยพเข้ามาเป็นกรรมกรเหมืองแร่ดีบุก ในช่วงรัชสมัยราชการที่ 4 จนถึงต้นรัชการที่ 5 ภาพบนผนังต่างๆ ตามรูปแบบเดิม ผู้เขียนภาพผนังเดิมเป็นลูกหลานคนจีนฮกเกี้ยนภูเก็ตที่สืบทอดกันมา ประวัติของศาลเจ้านี้เริ่มต้นจากชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพเข้ามาในเกาะภูเก็ตเพื่อเป็นกรรมกรในเหมืองแร่ดีบุก นับตั้งแต่รัชสมัยราชการที่ 4 และต่อมาถึงต้นรัชการที่ 5 ค่ะ ภาพบนผนังของศาลเจ้าจ่อสู่ก้องนาคานั้นถือเป็นภาพผนังเดิมตามรูปแบบที่มีมาก่อน และผู้ที่ทำภาพผนังเดิมนั้นเป็นลูกหลานคนจีนฮกเกี้ยนที่มีการสืบทอดภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมกันมาอย่างนับถือค่ะ การนำเสนอและการนิยมของชาวบ้านที่นี่ในศาลเจ้าจ่อสู่ก้องนาคานั้นเป็นสิ่งที่นำเสนอความความเคารพผู้คนในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวจีนฮกเกี้ยนภูเก็ต และเป็นสถานที่ที่มีความเป็นที่นับถือในชุมชนที่นี่อย่างมากค่ะ

ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง หรือ๊ามหล่อโรง

ศาลเจ้าภูเก็ต

ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง หรือ๊ามหล่อโรง ศาลเจ้าแห่งนี้เกิดจากแนวความคิดของคุณวินัย (จิ้นเบ๋ง) แซ่ส้อ กับกลุ่มม้าทรงตลอดจนศิษย์ของเทพเจ้าองค์ต่างๆ ได้คิดการที่จะก่อสร้างศาลเจ้าใหม่ โดยมีพระเฉ่งจุ้ยโจวสู่กงเป็นองค์ประธาน ซึ่งคุณวินัยเป็นม้าทรงของพระโจวสู่กงมาแต่เดิม ความหมายซุ่ย หมายถึง ปราชญ์ผู้มีความรู้ บุ่น หมายถึง ความรู้ วิชาการ ต๋อง หมายถึง สำนัก นั่นเอง ศาลเจ้านี้มีกำเนิดมาจากแนวความคิดของคุณวินัย หรือ ที่นี้เรียกว่า “จิ้นเบ๋ง” แซ่ส้อ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เคยทำงานเสียตัวกับกลุ่มม้าทรงตลอดเวลา และมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าต่าง ๆ ในวงการนี้ค่ะ พวกเขาคิดค้นการก่อสร้างศาลเจ้าใหม่โดยมีพระเฉ่งจุ้ยโจวสู่กงเป็นองค์ประธาน และคุณวินัยก็เป็นม้าทรงของพระโจวสู่กงมาตั้งแต่เดิม ความหมายของศาลเจ้านี้ก็มีความน่าสนใจและลึกซึ้ง โดย “ซุ่ย” หมายถึง ปราชญ์ผู้มีความรู้ “บุ่น” หมายถึง ความรู้ วิชาการ และ “ต๋อง” หมายถึง สำนัก ครั้งนี้เป็นการนำเสนอความคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชนที่นี่ค่ะ

ศาลเจ้ากะทู้ หรือ อ๊ามกะทู้

ศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ต

ศาลเจ้ากะทู้หรืออ๊ามกะทู้ที่ตั้งอยู่ในเกาะภูเก็ตนี้เป็นศาลเจ้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์และเก่าแก่อันมีศักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของภูเก็ตอย่างแน่นอนค่ะ ศาลเจ้านี้ยังเป็นต้นกำเนิดของประเพณีถือศีลกินผักของภูเก็ตอีกด้วย ประเพณีนี้นับว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับความศรัทธาในศาลเจ้านี้ ในประเพณีนี้ชาวบ้านจะเลือกทานอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในเวลาบางวัน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและสวดมนต์ให้แก่ศาลเจ้าที่นี่ค่ะ ประเพณีถือศีลกินผักนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความศรัทธาและการเคารพต่อศาลเจ้ากะทู้ และมีสิ่งเสริมสร้างความเชื่อและความเป็นศิลป์ของชุมชนที่นี่อย่างมากค่ะ

ที่เที่ยวอื่นๆ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และการเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซค์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึกการตั้งค่า