ปิดทองฝังลูกนิมิต วัดป่าสวนงาม พังงา

ชวน ปิดทองฝังลูกนิมิต วัดป่าสวนงาม พังงา

วัดป่าสวนงาม พังงา

หรอยจังมาบอกบุญกัน

วัดป่าสวนงาม พังงา
วัดป่าสวนงาม พังงา

ปิดทองฝังลูกนิมิตรพังงา

วัดป่าสวนงาม พังงา
วัดป่าสวนงาม พังงา

ขอเชิญลูกเพจร่วมงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต

วัดป่าสวนงาม พังงา

ต้อนรับปีกระต่ายทอง 2566

วัดป่าสวนงาม พังงา

สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญกันได้

วัดป่าสวนงาม พังงา

ที่เที่ยวพังงาเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองต้อนรับปีใหม่นี้

วัดป่าสวนงาม พังงา
วัดป่าสวนงาม พังงา

(จัดงาน 9 วัน 9 คืน) ณ วัดป่าสวนงาม

แผนที่

ข้อมูลติดต่อ


ตาม 𝐆𝐨𝐨𝐠𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐩 : https://goo.gl/maps/z4RuAW79DE2GbyEc9
🚩ดูรีวิวทั้งหมด : www.roijang.com
📌ติดต่อรีวิว ท่องเที่ยว ร้านอาหาร Line:@roijang-pn

ติดตามหรอยจังได้ทางเฟสบุ๊ค

ที่เที่ยวตะกั่วป่า

 

รีสอร์ทที่พักในภูเก็ต และพังงา

บทความนี้กล่าวถึงหลักฐานการสร้างศาสนสถานในตะกั่วป่าขึ้นใหม่ระหว่างพุทธศตวรรษที่ วัดป่าสวนงาม 7-8 มีการแกะสลักหินเป็นรูปเทพเจ้าต่างๆ ของศาสนาฮินดู บางองค์มีอายุตั้งแต่ 1,300-1,400 ปี – วัดควนนิยม วัดตำหนัก พังงา ประเทศไทย เป็นวัดที่ วัดป่าสวนงามเก่าแก่ที่ วัดป่าสวนงามสุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยและให้บรรยากาศย้อนยุคไปในสมัยก่อน เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยมหากาพย์รามเกียรติ์ โดยมีกำแพงโบราณ ประติมากรรม และกิจกรรมทางศาสนาอยู่ระหว่างการสร้างใหม่ ภายในวัดมีพระเครื่องและโบราณวัตถุที่ วัดป่าสวนงามเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยและอินเดียที่ วัดป่าสวนงามน่าสนใจมากมาย ผู้เข้าชมสามารถเรียกดูรายการเหล่านี้และรับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับพระเครื่องที่ วัดป่าสวนงามกำลังจะมาถึง แผนผังเว็บไซต์ช่วยให้เข้าถึงหน้าเว็บที่ วัดป่าสวนงามน่าสนใจมากมายเกี่ยวกับวัดนี้ ชื่อเดิมของวัดหน้าท้ายหาดเล อายุ เมืองตะโกลา และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับวัดนี้ การเยี่ยมชมสถานที่ วัดป่าสวนงามแห่งนี้จะมอบประสบการณ์ที่ วัดป่าสวนงามสดใสให้กับผู้เยี่ยมชมทุกคนที่ วัดป่าสวนงามสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพระเครื่องไทย วัดนารินิการาม หรือ วัดโขง ตั้งอยู่ในจังหวัดพังงา และเป็นหนึ่งในวัดที่ วัดป่าสวนงามเก่าแก่ที่ วัดป่าสวนงามสุดในประเทศไทย วัดนี้สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อถวายเป็นเกียรติแก่พระนารายณ์นิกายาราม เทพของอินเดียที่ วัดป่าสวนงามเชื่อกันว่าจะนำความเจริญรุ่งเรืองและโชคลาภมาสู่อาณาจักร ภายในอาคารมีโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น รูปปั้นนารายณ์แปลงรูป พระลักษณ์ และประติมากรรมหินรูปนา ตา ลา และเล ภายในวัดยังพบวัดควนนิยมซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่ วัดป่าสวนงาม 1 วัดนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษ เล่ากันว่า ขณะเสด็จผ่านกะปง รัชกาลที่ วัดป่าสวนงาม 1 ทรงพบพระพุทธรูปเก่าแก่ของอินเดียซึ่งพระองค์ทรงนำกลับมายังกรุงเทพฯ แล้วนำไปถวายวัดควนนิยม นอกจากนี้ ยังมีวัดเล็กๆ อีก 2 วัดตั้งอยู่ใกล้กับบางไทร คือ วัดตาตึก และวัดนางสีทา ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา อาคารทั้งหมดเหล่านี้รวมกันสร้างภูมิทัศน์ที่ วัดป่าสวนงามน่าทึ่งที่ วัดป่าสวนงามผู้เข้าชมสามารถสำรวจได้นานหลายชั่วโมง! วัดควนนิยม วัดตำหนัก พังงา ประเทศไทย เป็นหนึ่งในวัดหลักในภูมิภาคนี้และตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ วัดป่าสวนงาม 5 ซึ่งทรงประสงค์จะส่งเสริมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย วัดนี้เป็นตัวอย่างที่ วัดป่าสวนงามดีของการสร้างวัดไทยโบราณ ด้วยการออกแบบที่ วัดป่าสวนงามซับซ้อนและมีหลายชั้น บริเวณวัดเป็นที่ วัดป่าสวนงามตั้งของวัดอื่นๆ หลายแห่ง เช่น วัดเกาะ วัดสนามเลา ตลอดจนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และภาพจิตรกรรมฝาผนังจำนวนมาก นักท่องเที่ยวยังสามารถเยี่ยมชมพื้นที่ วัดป่าสวนงามป่าในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ วัดป่าสวนงามอยู่ของหลวงพ่อผินะ ซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตในการนั่งสมาธิที่ วัดป่าสวนงามนี่ก่อนที่ วัดป่าสวนงามจะเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2353 ที่ วัดป่าสวนงามวัดควนนิยม วัดตำหนัก พังงา ประเทศไทย นักท่องเที่ยวยังสามารถพบกับศาลเจ้าต่างๆ ถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า เช่น พระกัมมัฏฐาน และหลวงตา ซึ่งทั้งสองท่านเป็นบุคคลสำคัญในการปฏิบัติธรรมของไทย เช่น งานกัมมัฏฐาน ผู้แสวงบุญมาจากทั่วประเทศไทยเพื่อทำบุญที่ วัดป่าสวนงามศาลเจ้าเหล่านี้และขอคำแนะนำทางจิตวิญญาณจากเทพเจ้าเหล่านี้ นอกจากนี้ยังมีสถูปหลายองค์ที่ วัดป่าสวนงามตั้งอยู่รอบๆ บริเวณวัด ซึ่งนักแสวงบุญมักจะไปเยี่ยมชมในระหว่างการแสวงบุญ วัดควนนิยม วัดตำหนัก พังงา ประเทศไทย เป็นสถานที่ วัดป่าสวนงามแสวงบุญยอดนิยมและเป็นวัดที่ วัดป่าสวนงามคนไทยให้ความเคารพนับถืออย่างสูง วัดนี้สร้างขึ้นโดยพ่อค้าผู้เคร่งศาสนา ซึ่งรับถวาย หันสาริกิจจากบิดามารดา พ่อค้าเหล่านี้ยังได้ค้นพบศิลาจารึกซึ่งช่วยให้ประกอบพิธีกรรมบูชาพระพุทธเจ้าได้ถูกต้อง ปัจจุบันวัดนี้บริหารงานโดยเจ้าอาวาสซึ่งทำหน้าที่ วัดป่าสวนงามเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณให้กับผู้คนในภูมิภาคนี้ด้วย วัดแห่งนี้ยังเป็นที่ วัดป่าสวนงามตั้งของพิพิธภัณฑ์ประจำหมู่บ้านที่ วัดป่าสวนงามจัดแสดงโบราณวัตถุและสิ่งของที่ วัดป่าสวนงามเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู ตลอดจนศิลาจารึกโบราณ

รีวิวจากลูกค้าท่านอื่นๆ

ร่วมอนุโมทนาบุญปิดทองลูกนิมิตค่ะสาธุสาธุค่

อรุณ อึงอำนวยพร

Google Review

คืนแรกคนเยอะ ครึกครื้น ดีค่ะ อนุโมทนาสาธุค่ะ

Jitra Jenkran

Google Review

ไปมาแล้วครับ อิ่มบุญ อิ่มใจกันถ้วนหน้าครับ

Suthumma Sitisilp

Google Review

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และการเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซค์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึกการตั้งค่า