วัดห้วยปลากั้ง 2024 วัดชื่อดังแห่งเชียงราย [มิถุนายน 2024]

หากใครที่กำลังจะมาเที่ยวจังหวัดเชียงราย อีกหนึ่งวัดสำคัญ ที่นักท่องเที่ยวต่างมาเที่ยวที่วัดแห่งนี้อย่างไม่ขาดสายกับวัดที่มีชื่อว่า วัดห้วยปลากั้ง วัดเด่น วัดดัง ที่มีชื่อเสียงเรื่องความศรัทธา ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าอาวาส ที่ทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นที่รู้จักของเหล่านักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น มีชื่อเสียงตั้ง เจ้าแม่กวนอิมสีขาวขนาดใหญ่ หลวงพ่อพบโชค และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว ห้วยปลากั้ง ที่ไม่ควรพลาดที่จะมาท่องเที่ยว ที่เที่ยวแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีความงดงามตั้งแต่ภายนอกอาคารวัด จนมาถึงภายในตัวอาคารของวัดที่มีความวิจิตรงดงามด้วยศิลปะของสถาปัตยกรรมจากช่างฝีมือที่รังสรรค์ให้ นั้นมีความสวยงาม ต่างเชื้อเชิญให้นักท่องเที่ยว มาเที่ยวที่วัดแห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย

วัดห้วยปลากั้ง
wayu.pree / Shutterstock.com

ประวัติ / ความเป็นมาของวัด

วัดห้วยปลากั้ง

วัดห้วยปลากั้งประวัติ แต่เดิมทีนั้นเป็นวัดร้างที่อยู่ตรงบริเวณเนินเขา ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าก่อสร้างขึ้นเมื่อไหร่ จนต่อมาในราวปี พ.ศ. 2548 ได้มี พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส ได้เดินทางมาปฏิบัติธรรม ณ บริเวณแห่งนี้ ซึ่ง พระอาจารย์พบโชควัดปลากั้งประวัติ ท่านเคยเป็นพระภิกษุจำพรรษาอยู่ที่วัดร่องธาร จังหวัดเชียงราย หลังจากนั้น พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส ได้เริ่มมีการก่อสร้างตั้งแต่ ศาสนวัตถุ กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ และสถานที่อื่นมากมาย ที่เริ่มจากการบูรณะจากจิตศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่และพระอาจารย์พบโชค ต่อมาไม่นาน ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ทางสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีประกาศแต่งตั้งให้เป็นวัดโดยชื่อว่า วัดแห่งนี้ โดย เจ้าอาวาส รูปแรกของวัด นั้นก็คือ พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของ ณ ปัจจุบัน วัดหลวงพ่อพบโชค กลายมาเป็นวัดที่มีศรัทธาของชาวจังหวัดเชียงราย ที่ต่างต้องกราบมาไหว้เสริมความเป็นสิริมงคลอยู่ไม่ขาดสาย

สถานที่ตั้ง

วัดห้วยปลากั้ง
napat intaroon / Shutterstock.com

วัดห้วยปลากั้ง วัดเชียงราย ตั้งอยู่ในตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อีกวัดหนึ่งของจังหวัดที่มีความสวยสด งดงามไม่แพ้วัดอื่นๆ ภายในจังหวัดเชียงราย โดยตัววัดแห่งนี้นั้นตั้งอยู่บริเวณเนินเขา ที่รายล้อมด้วยวิวบรรยากาศของธรรมชาติที่สวยงาม

สถาปัตยกรรม / ลักษณะเด่น

วัดห้วยปลากั้ง

จุดเด่นสถาปัตยกรรมของ วัดห้วยปลากั้ง นั้นก็คือ พบโชคธรรมเจดีย์ เจดีย์ที่ขนาดความสูง 9 ชั้น ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมรูปทรงแหลมศิลปะจีนผสมผสานล้านนา ที่มีความสวยงาม สง่างามอยู่บริเวณเนินเขาสีเขียวขจี ซึ่งภายในพระเจดีย์นั้น จะประดิษฐานพระพุทธรูปพระประธานสีขาวองค์ใหญ่ เจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลักจากไม้จันทร์ และพระอรหันต์ต่างๆ ที่เปิดให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้ขอพร และยังได้มาเดินเยี่ยมชมประติมากรรมภายในพระเจดีย์อันเกิดมาจากช่างฝีมือที่มีความศรัทธาต่อวัดแห่งนี้ จนกลายมาเป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดเชียงรายเรื่อยมา

ประเพณี / พิธีกรรมทางศาสนา

วัดห้วยปลากั้ง

วัดห้วยปลากั้ง นั้นในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจะมีกิจกรรมทางศาสนาให้ชาวบ้าน ประชาชน ได้ร่วมทำบุญ ฟังธรรมะ เวียนเทียน ในวันสำคัญทางศาสนาอยู่ตลอดเวลา อาทิเช่น พิธีเวียนเทียน วันเข้าออกพรรษา โดยทางวัดได้มีการประดับประดาไฟที่ส่องสว่างที่ทำให้เกิดแสงส่องสะท้อนองค์พระแม่กวนอิม จนเกิดความงดงามในยามค่ำคืน จึงกลายเป็นแหล่งดึงดูดให้ประชาชน ชาวบ้าน ได้ร่วมกันมาประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญอีกหนึ่งวันทางพระพุทธศาสนาที่พึ่งปฏิบัติในทุกวันสำคัญทางพระพุทธอยู่ตลอดเวลา

งานศิลปะภายในวัด

วัดห้วยปลากั้ง
 ATIKAN PORNCHAIPRASIT / Shutterstock.com

ห้วยปลากั้ง หรือ วัดห้วยปลากั้ง นั้นจะมีจุดเด่นที่ใครนั้นต่างต้องรู้จักเป็นอย่างดี นั้นก็คือ พระอุโบสถ สีขาวที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บริเวณเนินเขา ซึ่งจะมีความวิจิตรงดงามเป็นสง่าอย่างมาก โดยทางขึ้นไปยังพระอุโบสถนั้นจะเป็นเป็นบันไดนาคที่ปั้นจากปูนมีความละเอียดละออ ซึ่งภายในพระอุโบสถจะสถานที่ประดิษฐานพระประธานประจำวัด องค์สีขาวขนาดใหญ่ ที่เปิดให้เหล่าพุทธศาสนิกชนมากราบไว้ตลอดเวลา และสถาปัตยกรรมอีกหนึ่งสิ่งของ วัดนี้ที่เป็นจุดเด่น นั้นก็คือ เจ้าแม่กวนอิม องค์ใหญ่ ที่ตั้งเด่นเป็นสง่า อยู่บริเวณเนินเขา ซึ่งมีขนาดความสูง 79 เมตร ซึ่งเป็นเจ้าแม่กวนอิมองค์ ปางพระโพธิสัตว์กวนอิมปางพบโชค ซึ่งภายในด้านในองค์เจ้าแม่กวนอิมนั้นจะเป็นจุดชมวิวโดยรอบวัดที่มีความสวยงาม นอกจากนี้ยังมีประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมอยู่บริเวณทางขึ้นให้ทุกท่านได้ชื่นชมความประณีตของช่างฝีมืออีกด้วยนะจ๊ะ

คำแนะนำ / วิธีการเข้าชม

วัดห้วยปลากั้ง

คำแนะนำและวิธีการมาเข้าชมวัดนั้นให้ทุกท่านมาตรงที่ พบโชคธรรมเจดีย์ เป็นที่แรก ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงสามเหลี่ยมต่อกันเป็นชั้นๆ มีจำนวนชั้นทั้งหมด 9 ชั้น และยังมีเจดีย์เล็กอีกจำนวน 12 องค์ล้อมรอบเจดีย์ โดยมีการตั้งชื่อเจดีย์แห่งนี้ตามชื่อพระอาจารย์พบโชค ภายในแต่ละชั้นของเจดีย์นั้น จะเป็นสถานที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย อาทิเช่น เจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร เจ้าแม่กวนอิมปางอภัยทาน ซึ่งสร้างจากไม้จันทน์หอมโดย ใช้เวลาการแกะสลักนานถึง 108 วันนั้นเองค่ะ นอกจากนี้ วัดมีดูดวง ยังมีการเปิดให้ทุกท่านได้มาร่วมทำบุญเสริมดวงชะตาให้กับชีวิตได้อยู่ตลอดเวลา หากใครมาเที่ยวจังหวัดเชียงรายก็อย่าลืมแวะมาเที่ยววัดกันนะจ๊ะ

ขั้นตอนการเดินทาง

วัดห้วยปลากั้ง

การเดินทางไป วัดห้วยปลากั้ง ง่ายเพียงนิดเดียว ด้วยตัววัดแห่งนี้นั้นตั้งอยู่ที่ ตำบลริมกก อำเภอเมือง โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายไม่ไกลสักเท่าไหร่โดยใช้ถนนหลวงชนบท 131 ก็ถึงตัววันแล้วค่ะ ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณเพียง 17 นาทีเท่านั้นเลยค่ะ หากใครที่ไม่มั่นใจ แนะนำให้เปิด GPS นำทางได้เลยค่ะ ซึ่งการจะเที่ยว เจ้าแม่กวนอิม นั้น จะไม่มีรถโดยสาร แอดแนะนำให้เช่ารถขับไปเองหรือจะจ้างรถประจำจะสะดวกสบายกว่ากันเยอะเลยค่ะ ทางวัดไม่มีการเก็บค่าเข้าชมความงดงามของตัววัดนะจ๊ะทางวัดเปิดให้ชมถึงสามทุ่มของทุกวัน ทุกท่านสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมความงดงามยามค่ำคืนของ เจ้าแม่กวนอิม ได้เลยค่ะ

ที่เที่ยวใกล้ วัดห้วยปลากั้ง

วัดห้วยปลากั้ง

ไร่แม่ฟ้าหลวง

วัดห้วยปลากั้ง

 อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย ที่เดินทางไม่ไกลจากวัด สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นั้นเป็นแหล่งเก็บรวบรวมรักษาศิลปะวัตถุอันล้ำค่าของวัฒนธรรมล้านนาเอาไว้ได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่ สถาปัตยกรรมสไตล์ล้านนาโบราณที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง โดยภายในจัดแสดงเชิงเทียนบูชาไม้แกะสลักโบราณที่หาชมได้อย่างทุกที่ และยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพร้าโต้ พระไม้โบราณของล้านนาซึ่งเป็นศิลปะแบบล้านนาผสมผสานศิลปะพม่าที่ยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี และยังจิตรกรรม สถาปัตยกรรมล้านนาต่างๆ มากมาย ที่คอยเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมตลอดเวลา

 • Google Map: https://maps.app.goo.gl/8nahp2aLgppEqWBK9?g_st=ic
 • วันและเวลาทำการ : 08.00-16.30 น. (วันอังคาร-วันอาทิตย์)
 • Tel: 0537166057
 • ค่าบริการเข้าชม :ค่าบริการเข้าชมคนไทย เด็กและนักเรียน 50 บาท / ผู้ใหญ่ 100 บาท / ชาวต่างชาติ 200 บาท

สิงห์ปาร์คเชียงราย

วัดห้วยปลากั้ง

สิงห์ปาร์คเชียงราย ที่เที่ยว ดอยช้าง ที่เดินทางไม่ไกลจากวัด เดินทางไม่นาน หากใครที่เดินทางมาที่จังหวัดเชียงราย ต่างต้องพากันมาเที่ยว สิงห์ปาร์คเชียงราย อย่างแน่นอน ด้วยแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่มีบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้

วัดห้วยปลากั้ง
Noiz Stocker / Shutterstock.com

ด้วยพื้นที่ของสิงห์ปาร์คเชียงรายที่มีขนาดใหญ่กว่า 8,000 ไร่ พร้อมมีกิจกรรมต่างๆ มากมายให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานไปกับสิงห์ปาร์คเชียงราย เช่น นั่งรถชมบรรยากาศภายในฟาร์ม ชมไร่ชา ให้อาหารยีราฟ ปั่นจักรยาน และยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายให้ทำอย่างสนุกสนานกันอย่างแน่นอน

 • Google Map: https://maps.app.goo.gl/Si3rj4EUyKpJzT7y7?g_st=ic
 • วันและเวลาทำการ : 08.00-18.00 น. (ทุกวัน)
 • ค่าบริการ : ผู้ใหญ่คนละ 150 บาท / เด็กคนละ 50 บาท
 • Tel:0915760374
 • Facebook: Singha Park Chiang Rai สิงห์ปาร์คเชียงราย

วัดร่องเสือเต้น

วัดห้วยปลากั้ง

สถานที่ท่องเที่ยว ที่เที่ยวเชียงราย ที่เดินทางไม่จาก วัดกับที่เที่ยวที่ชื่อว่า วัดร่องเสือเต้น วัดเชียงราย วัดที่มีความโดดเด่นและความงดงาม เรียกได้เป็นสุดยอดอันซีนอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดเชียงรายเลยก็ว่าได้ ด้วยความงดงามของตัววัดที่มีสีน้ำเงิน สถาปัตยกรรมไทยที่วิจิตรงดงาม

วัดห้วยปลากั้ง

จึงทำให้วัดแห่งนี้นั้นกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดที่จะมาเที่ยวที่วัดแห่งนี้สักครั้งในชีวิต ภายในวัดนั้นเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ ที่มีความงดงาม ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มากราบไหว้สักการะเสริมความเป็นสิริมงคลอยู่ตลอดเวลา วัดร่องเสือเต้น ตั้งอยู่หมู่บ้านร่องเสือเต้น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทุกท่านสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายได้เลยค่ะ

ร้านอาหาร / คาเฟ่ใกล้วัด

วัดห้วยปลากั้ง

ร้านมาลองเต๊อะ เชียงราย

วัดห้วยปลากั้ง
ขอขอบคุณภาพจากทางเพจ ร้านมาลองเต๊อะ เชียงราย

แวะเติมพลังงานท้องที่ ร้านมาลองเต๊อะ เชียงราย ก่อนไปเที่ยววัด ร้านอาหารสไตล์ภาคเหนือ เจ้าเด็ด เจ้าอร่อย เจ้าดัง ที่มีเอกลักษณ์ด้วยรสชาติที่อร่อยถูกใจใครหลายๆ คนอย่างแน่นอน ด้วยสไตล์การออกแบบตกแต่งทางร้านที่มีการดึงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มาผสมผสานกับความทันสมัยได้อย่างลงตัวและมีความสวยงาม

วัดห้วยปลากั้ง
ขอขอบคุณภาพจากทางเพจ ร้านมาลองเต๊อะ เชียงราย

จึงกลายเป็นจุดดึงดูดลูกค้าต่างต้องอยากมาทานร้านอาหารแห่งนี้อยู่ตลอดเวลา เพราะด้วยเมนูอาหารก็มีให้เลือกหลากหลายเมนูที่จัดเสริฟมาในรูปแบบขันโตก ซึ่งมีทั้งอาหารพื้นบ้านภาคเหนือและอาหารไทยที่จัดเสริฟความอร่อยให้กับทุกท่านได้อย่างน่าประทับใจ

Heaven Café: Marble

ห้วยปลากั้ง
ขอขอบคุณภาพจากทางเพจ Heaven Café: Marble

เที่ยววัดที่มีชื่อเสียงโดดดัง เดินเที่ยวเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว ก็ต้องแวะหาเครื่องดื่มเย็นสักแก้ว กับร้านคาเฟ่ที่มีชื่อว่า Heaven Café: Marble ด้วยความโดดเด่นการออกแบบตัวสไตล์โมเดิร์นไนน์ที่ทันสมัย

ห้วยปลากั้ง
ขอขอบคุณภาพจากทางเพจ Heaven Café: Marble

เน้นคุมโทนสีตัวอาคารคาเฟ่เป็นสีขาวดำ ซึ่งจะทำให้บรรยากาศของร้านนั้นดูสมูนมากยิ่งขึ้น จึงกลายเป็นจุดเด่นและจุดขายที่ทำให้นักท่องเที่ยว นักเดินทาง ทุกท่านต่างต้องแวะมาทานเครื่องดื่มเย็นของคาเฟ่แห่งนี้สักแก้ว

ห้วยปลากั้ง
ขอขอบคุณภาพจากทางเพจ Heaven Café: Marble

ส่วนเมนูของทางร้านนั้นก็มีทั้งเมนูเครื่องดื่มหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็น กาแฟ ชา มากมายให้ได้เลือกทานคู่กับขนมเค้กสักชิ้นของทานร้านยิ่งเข้ากันเป็นอย่างมาก

Leehu Cafe’

ห้วยปลากั้ง
ขอขอบคุณภาพจากทางเพจ Leehu Cafe’

เที่ยววัดเสร็จแล้วแวะมาเครื่องดื่มหวานๆ กันซักหนึ่งแก้วได้ที่ร้าน Leehu café chiangrai ร้านอาหารและร้านคาเฟ่สไตล์บ้านนาพื้นบ้านชาวเหนือ ที่เดินทางไม่ไกลจาก ที่เที่ยวแม่สาย

ห้วยปลากั้ง
ขอขอบคุณภาพจากทางเพจ Leehu Cafe’

ที่ทุกท่านสามารถเดินทางมารับประทานอาหารพื้นบ้านภาคเหนือและเครื่องดื่มสไตล์บ้านๆ ที่มีเอกลักษณ์และความอร่อยภายในตัว ด้วยบรรยากาศของคาเฟ่ที่ร่มรื่น ด้วยต้นไม้เขียวขจีที่รายล้อมรอบที่พักแห่งนี้

ห้วยปลากั้ง
ขอขอบคุณภาพจากทางเพจ Leehu Cafe’

ส่วนเมนูอาหารและเครื่องดื่มของทางร้านนั้นก็มีมาให้ทุกท่านได้เลือกทานมากมายหลายเมนู ซึ่งมีรสชาติและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่อร่อยถูกใจใครหลายๆ คน อย่างแน่นอน

ที่พักใกล้ วัดห้วยปลากั้ง

ห้วยปลากั้ง

Homestay Chiang Rai

ห้วยปลากั้ง

ที่พักสวยๆ เดินทางไม่ไกลจากวัดทุกท่านสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย กับที่พักที่มีชื่อว่า Homestay Chiang Rai ที่พักเชียงราย ด้วยที่พักแห่งนี้นั้นมีการออกแบบตัวที่พักที่มีความทันสมัยมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตั้งแต่

ห้วยปลากั้ง

สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ห้องอาหารสไตล์ภาคเหนือที่พร้อมให้บริการทุกท่าน มีลานจอดรถที่กว้างขวาง พร้อมกับวิวบรรยากาศโดยรอบที่มีความทันสมัย ร่มรื่นด้วยต้นไม้ภูเขาที่สวยงาม

ห้วยปลากั้ง

ซึ่งภายในตัวห้องพักมีการออกแบบตกแต่งที่ทันสมัย ผสมผสานวัฒนธรรมล้านนาพื้นบ้านได้อย่างลงตัว จึงทำให้กลายเป็นมนต์เสน่ห์ของที่พักแห่งนี้ และยังเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายอย่างครบครันมากมายด้วยกัน

เช็คราคาและจองห้องพัก

Phowadol Resort

ห้วยปลากั้ง

ด้วยเอกลักษณ์ของที่พักแห่งนี้มีรูปแบบรีสอร์ทสไตล์จีนริมน้ำที่มีความทันสมัย ตั้งไม่ใกล้ไม่ไกลจากวัด กับที่พักที่มีชื่อว่า Phowadol Resort ที่พักเชียงแสน ด้วยบรรยากาศที่พักที่มีความโดดเด่นด้วยเรื่องการออกแบบที่พักที่มีความทันสมัย

ห้วยปลากั้ง

ผสมผสานวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทยได้อย่างลงตัวและมีความสวยงามไม่เหมือนที่พักอื่นๆ จึงทำให้ที่พักแห่งนี้กลายมาเป็นจุดสนใจและจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายต่างอยากจะมานอนพักที่พักแห่งนี้สักคืน

ห้วยปลากั้ง
ห้วยปลากั้ง

หลังจากการกลับมาเที่ยวจาก วัดร่องขุ่น ไร่ชาฉุยฟง ส่วนภายในห้องพักก็จะมีการออกแบบในรูปแบบสไตล์ไทย สะอาดสะอ้าน มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันต่างๆ อย่างครบครัน

เช็คราคาและจองห้องพัก

บ้านเจ้ากอกล้วย

ห้วยปลากั้ง

ที่พักสวยๆ ใกล้ วัดห้วยปลากั้ง บ้านเจ้ากอกล้วย ด้วยการออกแบบตัวอาคารบ้านพักตากอากาศสไตล์อังกฤษที่มีความโดดเด่นเรื่องการตกแต่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว บรรยากาศของที่พักนั้นก็ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาชนิด ที่คอยให้ความร่มรื่นแก่ที่พัก บ้านเจ้ากอกล้วยแห่งนี้

ห้วยปลากั้ง

บรรยากาศโดยล้อมรอบที่พักนั้นมีความเงียบสงบ มีความเป็นส่วนตัว เหมาะแก่การมาพักผ่อนสักหนึ่งวันจากการมาท่องเที่ยวที่ ต่างต้องมาพักผ่อนที่พักแห่งนี้สักคืนด้วยภายในบ้านพักต่างอากาศที่ออกแบบตกแต่งเรียบง่าย มาพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน

เช็คราคาและจองห้องพัก

ที่เที่ยวอื่นๆ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และการเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซค์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึกการตั้งค่า