Top
  >  Posts tagged "ศาลเจ้าบางเหนียว"

✨วันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายของ เทศกาลกินเจ อีกหนึ่งอ้ามที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของชาวภูเก็ตก็คือ #ศาลเจ้าบางเหนียว