เปิดแล้ว! ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Moderna รพ.กรุงเทพภูเก็ต

รพ.กรุงเทพภูเก็ต เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด Moderna เช็คขั้นตอน-เงื่อนไข พร้อมเอกสารประกอบที่ใช้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ไม่รับ walk in เริ่มแล้ววันนี้

สถานที่ให้บริการ

1. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

วัคซีน โมเดอร์นา ภูเก็ต

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) คือผู้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่มีเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ประกอบด้วย 5 กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนระดับแนวหน้าของประเทศและภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ 1. กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ, 2. กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช, 3. กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท, 4. กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล, 5. กลุ่มโรงพยาบาลรอยัล และอีกหนึ่งโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ คือ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

นอกจากโรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต จะเป็นหนึ่งในเครือข่ายของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพแล้ว เรายังเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ตและภาคใต้ของประเทศไทย เราให้บริการทางการแพทย์แบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการตรวจวินิจฉัยโรค ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ รวมถึงขั้นตอนการรักษา การผ่าตัดทั่วไป และการผ่าตัดที่มีความซับซ้อน ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ประกอบกับคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เช่น อายุรแพทย์, ทันตแพทย์, สูตินรีแพทย์, ศัลยแพทย์, ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์, จักษุแพทย์, จิตแพทย์, กุมารแพทย์, รังสีแพทย์, แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู, พยาธิแพทย์, แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, แพทย์โสตศอนาสิก และแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว เป็นต้น โดยแพทย์แต่ละท่านล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มากประสบการณ์ในการรักษาในสาขาวิชาของแต่ละบุคคล

นอกจากนี้เรายังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อีกมากมายที่พร้อมให้บริการครอบคลุมทางการแพทย์ อาทิ พยาบาล, เภสัชกร, นักกายภาพบำบัด, นักกิจกรรมบำบัด, นักจิตวิทยา, โภชนากร, นักเทคนิคการแพทย์ และนักรังสีเทคนิค ที่มีประสบการณ์ ผ่านการอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจในการให้บริการของเรา

ติดต่อ

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต สายด่วน 1719

แผนที่

2. โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์

โรงพยาบาลสิริโรจน์เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่เปิดให้บริการโดยคนภูเก็ต ด้วยเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของพันตรีนายแพทย์อนุโรจน์ ธารสิริโรจน์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต่อมไร้ท่อ จากประเทศสหรัฐอเมริกา และแพทย์หญิงสุปาณี ธารสิริโรจน์ กุมารแพทย์ ซึ่งต้องการนำความรู้ความสามารถทางการแพทย์กลับมาพัฒนาระบบสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ตให้ทัดเทียมกับพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้คนภูเก็ตและจังหวัดข้างเคียงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในปี พ.ศ. 2521 นพ.อนุโรจน์ ได้เปิดคลินิกส่วนตัวชื่อ “สิริโรจน์คลินิก” บนถนนพังงา จังหวัดภูเก็ต ด้วยข้อจำกัดในการรักษาพยาบาลที่สิริโรจน์คลินิกซึ่งไม่สามารถให้คนไข้พักค้างคืนที่คลินิกเพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องได้ ในปี 2525 นพ.อนุโรจน์ จึงได้ก่อตั้งโรงพยาบาล ชื่อว่า “สิริโรจน์พยาบาล” ตั้งอยู่บนถนนกระบี่ โดยเป็นโรงพยาบาลขนาด 35 เตียง ประกอบด้วยห้องตรวจผู้ป่วยนอก ห้องพักผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด มีแพทย์ ในสาขาหลักๆ อย่างละท่าน คือ อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ ศัลยแพทย์ และสูตินรีแพทย์

หลังจากเปิดดำเนินการเป็นเวลา 10 ปี โรงพยาบาลมีความเจริญเติบโตขึ้น เช่นเดียวกับการเติบโตขึ้นของจังหวัดภูเก็ต จึงได้มีการขยับขยายโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลให้ได้มาตรฐาน และมีความเป็นสากล เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วยทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่มารับบริการ

ปลายปี 2536 โรงพยาบาลสิริโรจน์ จึงได้ย้ายสถานที่ให้บริการมาที่ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หรือถนนบายพาส บนเนื้อที่ 10 ไร่ ภายใต้ชื่อบริษัท ภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอสปิตอล จำกัด ( Phuket International Hospital Company Limited) และเปลี่ยนชื่อจาก “สิริโรจน์พยาบาล” เป็น “โรงพยาบาลสิริโรจน์” โดยในระยะแรกเป็นโรงพยาบาลขนาด 105 เตียง

จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม จึงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมตลอดปี ทำให้เกิดการขยายตัวของชุมชนในภูเก็ตไปพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยว สืบเนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ต ทำให้พื้นที่การให้บริการของโรงพยาบาลสิริโรจน์เริ่มไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วย ดังนั้นจึงได้มีการเพิ่มอาคารให้บริการผู้ป่วยหลังใหม่ และเริ่มเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2550 ซึ่งทำให้มีการเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยเป็น 151 เตียง และเพิ่มพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยนอกอีก 2 ชั้น ห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ใหม่ ศูนย์ศัลยกรรมความงาม อาคารจอดรถในร่ม ตลอดจนมีการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ คลินิกใหม่ๆ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้บริการได้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น

แผนที่

วัคซีนโมเดอร์นา

วัคซีนโมเดอร์นา
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก เว็บไซค์ฐานเศรษฐกิจ

วัคซีน Moderna (โมเดอร์นา) วัคซีนทางเลือกได้รับความสนใจจากประชาชนโดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชน องค์การเภสัชกรรม และบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ตัวแทนจำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นา มีความเห็นร่วมกันให้กำหนดอัตราการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นา ในราคาเข็มละ 1,700 บาท

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่สนใจแนะนำให้เช็ค “เงื่อนไข-ขั้นตอน” ของแต่ละโรงพยาบาลเพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต ระบุว่า รพ.กรุงเทพภูเก็ต และ รพ.กรุงเทพสิริโรจน์ เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna พร้อมให้ความรู้กับประชาชนเบื้องต้นเกี่ยวกับการจองวัคซีนทางเลือก วัคซีน Moderna ดังกล่าว   

ค่าบริการ

ราคาเข็มละ 1,650 บาท* (จำนวนจำกัด)

ข้อควรรู้ก่อนจองวัคซีนทางเลือก Moderna

 1. โรงพยาบาลเปิดให้ลงทะเบียนวันพุธที่ 7 ก.ค.64 เวลา 09.00 น.
 2. เปิดลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น (ไม่รับกรณี walk in)
 3. สิ่งที่ต้องเตรียมประกอบด้วย บัตรประชาชน หรือ Passport (กรณีต่างชาติ) 
 4. การลงทะเบียนต้องกรอกข้อมูลของผู้ที่ประสงค์รับวัคซีนเท่านั้น 
 5. จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 คน โดยสามารถเลือกรับวัคซีนได้ 1 หรือ 2 เข็ม
 6. เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีนตามลำดับการลงทะเบียนเท่านั้นที่จะได้รับลิงก์สำหรับชำระเงินผ่าน SMS และ อีเมล 
 7. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีน ต้องทำการชำระค่าบริการภายใน 30 นาทีหากเกินระยะเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์ 
 8. ข้อมูลวันเดือนปีเกิดในรูปแบบปี ค.ศ.จะเป็นรหัสสำหรับเปิดลิงก์ชำระเงิน
 9. สถานะการจองจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีน ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด และได้รับใบเสร็จรับเงินพร้อมคูปองเพื่อเข้ารับบริการ
 10. หากชำระเงินเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้รับอีเมลจัดส่งใบเสร็จรับเงินและคูปองสำหรับเข้ารับบริการ สามารถติดต่อโรงพยาบาลผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ 

กรณีที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้รับการแจ้ง SMS หรือ e-mail ให้ชำระเงิน หมายความว่า ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในครั้งนี้ ซึ่งทางโรงพยาบาลจะเปิดรอบจองใหม่ในครั้งต่อไปเมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนให้พร้อมบริการ 

ข้อมูลจำเป็นสำหรับการลงทะเบียน

ข้อมูลจำเป็นสำหรับการลงทะเบียน
ข้อมูลจำเป็นสำหรับการลงทะเบียน
 1. ชื่อ-นามสกุล
 2. เพศ
 3. วันเดือนปีเกิด
 4. หมายเลขบัตรประชาชน
 5. หมายเลขโทรศัพท์
 6. แจ้งความประสงคืรับวัคซีนโควิด 19

ช่องทางการลงทะเบียนออนไลน์

 • ปิดการลงทะเบียน

หมายเหตุ

 • รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีน COVID-19 สำหรับประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนการจองวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชน ผู้รับบริการสามารถเลือกรับบริการได้โดยชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
 • เงื่อนไขในการจองวัคซีนทางเลือก Moderna เป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการนี้ รวมค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ และค่าบริการ รพ. ในวันฉีดวัคซีนเท่านั้น ไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์และค่าบริการอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการฉีดวัคซีน เช่น ตรวจสุขภาพ หรือพบแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยอื่น ๆ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และการเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซค์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึกการตั้งค่า