วัดพระพุทธชินราช 2024 วัดคู่เมืองพิษณุโลก [พฤษภาคม 2024]

เดินทางไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลก วัดสวยใกล้กรุงเทพ วัดพระพุทธชินราช วัดที่พระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดของประเทศไทย พระพุทธชินราช ที่ใครๆ ต่างรู้จักพระพุทธรูปองค์นี้เป็นอย่างดี ด้วยความศรัทธา ความเลื่อมใส ความศักดิ์สิทธิ์ ของ หลวงพ่อชินราช ที่ตั้งอยู่ใน วัดพระพุทธชินราช หรือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ของจังหวัดพิษณุโลก หากใครมาเที่ยววัดแห่งนี้ก็ต้องได้ รูปพระพุทธชินราช เก็บไว้เพื่อชื่นชมความสวยงามของวัดแห่งนี้เพื่อเป็นความทรงจำที่ดีในการออกเดินทางหาประสบการณ์ใหม่ๆ ในชีวิตได้อย่างสดใสสวยงาม หากว่าใครเกิดความเลื่อมใสศรัทธา พระพุทธชินราช ทางวันก็มีจุดจำหน่ายพระไว้ให้เหล่านักท่องเที่ยวได้นำกลับไปกราบไหว้ที่บ้านได้เลยค่ะ ซึ่งจะมี ชินราชหลวงพ่อกวย ชินราชหลวงปู่เผือก เป็นต้น เพื่อให้เหล่านักท่องเที่ยวได้พึงตระหนักถึงความศรัทธาตามหลักพระพุทธศาสนานั้นเอค่ะ

วัดศรีรัตนมหาธาตุพระพุทธชินราช วัดพระพุทธชินราช
แนะนำ วัดพระพุทธชินราช วัดคู่เมืองพิษณุโลก

ประวัติและความเป็นมาของวัดพระพุทธชินราช

วัดพระพุทธชินราช โดยมี รูปพระพุทธชินราช นำหน้า

 วัดพระพุทธชินราชประวัติ นั้นมีดังนี้ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าถูกสร้างขึ้นเมื่อใด แต่มีการสันนิษฐานว่า วัดพระพุทธชินราช ถูกสร้างขึ้นก่อนสมัยสุโขทัย และยังเป็นพระอารามหลวงมาแต่เดิม เพราะด้วยการค้นพบหลักฐานศิลาจารึกสุโขทัยที่มีข้อความว่า พ่อขุนศรีนาวนำถมทรงสร้างพระทันตธาตุสุคนธเจดีย์ใน ส่วนในพงศาวดารภาคเหนือ ได้กล่าวไว้ว่า ราวปี พ.ศ. 1900 พระมหาธรรมราชาลิไทย พระมหากษัตริย์ซึ่งปกครองเมืองสุโขทัย

แถวพระพุทธรูปศรีรัตนมหาธาตุหน้ากำแพงแก้ว วัดพระพุทธชินราช

ณ ตอนนั้น ทรงมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ทรงศึกษาพระไตรปิฎกและคัมภีร์ศาสนาอื่น ๆ จนช่ำชองสติปัญญาแตกฉาน พระองค์ได้ทรงสร้าง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ไว้ฝั่งตะวันออกริมแม่น้ำน่าน ประวัติพระพุทธชินราช นั้น ถูกสร้างขึ้นในสมัย พระมหาธรรมราชาลิไทย ซึ่งถูกสร้างพร้อมกับ พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา และพระเหลือ แต่ พระพุทธชินราช ได้รับการยกย่องนับถือเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดของประเทศไทย และเป็นพระพุทธรูปที่ชาวไทยให้ความเคารพนับถือ ศรัทธา ต่างเดินทางมากราบไหว้อย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งปี

สถาปัตยกรรมและลักษณะของวัดพระพุทธชินราช

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อันเป็นสัญลักษณ์และเป็นที่นับถือของประเทศไทย เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธชินราช วัดพระพุทธชินราช

สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ หรือ วัดพระพุทธชินราช เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความสำคัญทางมีประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และศิลปะอันสดสวยงดงามต่าง ๆ มากมาย ที่ไม่ว่าจะผ่านเวลามากี่ยุค กี่สมัย ก็ยังคงรูปทรงและอัตลักษณ์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยโบราณสถาน และโบราณวัตถุภายใน วัดพระพุทธชินราช ส่วนใหญ่จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบสมัยสุโขทัย โดยพระวิหารจะเป็นรูปลักษณ์ทรงทางภาคเหนือ ที่ตัวชายคาจะลดระดับต่ำลงเพื่อป้องกันอากาศหนาว จะสังเกตได้เมื่อท่านเข้ามายื่นอยู่ในพระวิหารจะเห็นผนังของวิหาร

รูปพระพุทธชินราชหน้าเสาบางต้นของวัดศรีรัตนม วัดพระพุทธชินราช

ส่วนภายในพระวิหารเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ซึ่งเป็นพระประธานประจำวัด ซึ่งเหล่านักท่องเที่ยวต่างให้ความสำคัญ พระพุทธชินราช ที่จะมี รูปพระพุทธชินราชที่สวยที่สุด ด้วยความสวยงามและเป็นที่สะดุดตาของเหล่านักท่องเที่ยว จุดเด่นแรกเมื่อเดินมายังพระวิหาร ทุกท่านจะพบกับบานประตูพระวิหาร พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นบานประตูที่ประดับมุกประดับประดาด้วยลวดลายวิจิตรบรรจงที่งดงาม ส่วนผนังภายในวิหารพระพุทธชินราชจะยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยสดงดงาม ที่จะเล่าเรื่องราวพระเวสสันดรชาดก พุทธประวัติ ให้เหล่านักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมความงดงามของภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ประเพณีที่วัดพระพุทธชินราช

พระสงฆ์กลุ่มหนึ่งนั่งหน้าวิหารที่ประดับด้วยรูปพระพุทธชินราช วัดพระพุทธชินราช
Thinnapob Proongsak / Shutterstock.com

งานประเพณีครั้งใหญ่ใน ทุก ๆ ปีของ วัดพระพุทธชินราช จะมีการจัดงานนมัสการพระพุทธชินราช ทุกวันขึ้น 6 ค่ำ ถึงวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 3 น่าจะประมาณปลายเดือนมกราคมของทุกปี งานจะจัดขึ้นทั้งหมด 7 วัน 7 คืน ชาวจังหวัดพิษณุโลกมักจะรู้จักกับชื่องานนี้ว่า งานวัดใหญ่ นั้นเองค่ะ

กิจกรรมทางศาสนาและพิธีกรรมที่วัดพระพุทธชินราช

พระพุทธรูปทองคำในวัดศรีรัตนมหาธาตุ วัดพระพุทธชินราช

กิจกรรมทางศาสนาของ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จะมีการจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ ณ หน้าวิหาร พระพุทธชินราช เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และยังส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ให้เหล่านักท่องเที่ยวเดี๋ยวมาสัมผัสวัฒนธรรมไทยกัน เพื่อยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้ได้อยู่คู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลกสืบต่อไป

คำแนะนำและวิธีการเข้าชม วัดพระพุทธชินราช

ป้ายไทยที่ห้ามใส่รองเท้าเข้าพระบรมมหาราชวัง วัดพระพุทธชินราช
Surachet Jo / Shutterstock.com

คำแนะนำก่อนเข้ามาเที่ยวเยี่ยมชมความงดงามของ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ได้อย่างประทับใจแบบไม่รู้ลืม ก็ควรปฏิบัติตามกฎของทางวัดนั้นนี่ เวลาจะเข้าไปชม พระพุทธชินราช และ ท้าวเวสสุวรรณวัดพระพุทธชินราช พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ต้องถอดรองไว้ตรงจุดบริเวณหน้าพระวิหารให้เป็นระเบียง ห้ามยืนถ่ายรูปบริเวณหน้าประตูทางเข้าออก สำหรับคุณผู้หญิงท่านใด ที่แต่งกายไม่เรียบร้อย ทางวัดจะมีบริการผ้าถุงให้แก่นักท่องเที่ยวทุกท่านอีกด้วยนะจ๊ะ กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและเคารพต่อสถานที่นั้นๆ ด้วยค่ะ

วัดศรีรัตนมหาธาตุกับพระพุทธชินราช วัดพระพุทธชินราช

วัดพระพุทธชินราชเวลาเปิดปิด จะอยู่ที่เวลา 06.00-18.00 น. หากใครท่านใดจะไปท่องเที่ยวควรศึกษาว่า วัดพระพุทธชินราชปิดกี่โมง เราต้องถึงวัดกี่โมง จะได้คำนวณการท่องเที่ยวถูกที่ถูกเวลา แค่นี้ทุกท่านก็จะเที่ยวถ่าย รูปพระพุทธชินราช ได้อย่างมีความสุขแล้วจ้า หากใครท่านใดที่สนใจ วัดพระพุทธชินราชเช่าพระ ทางวัดก็มีโซนจำหน่ายพระเช่าไว้ให้เหล่านักท่องเที่ยวได้นำกลับไปบูชาที่บ้านได้เลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น พระพุทธชินราชปี 2500 ชินราชหลวงปู่เผือก พระพุทธชินราชหลวงพ่อกวย ชินราชหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอม เป็นต้น หากใครที่สนใจแนะนำไปยังจุดเช่าพระได้เลยนะจ๊ะ

สถานที่ตั้งของวัดพระพุทธชินราช

วัดพระชินราช วัดพระพุทธชินราช รูปพระชินราช ยิ่งปรารถนา

วัดพระพุทธชินราช หรือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สถานที่ตั้งอยู่ใน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพิษณุโลกเลยก็ว่าได้ค่ะ

การเดินทางไป วัดพระพุทธชินราช

พระพุทธชินราชในสวนแห่งหนึ่ง วัดพระพุทธชินราช

อยากจะไปไหว้ พระพุทธชินราช ที่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร การเดินทางไปยัง วัดพระพุทธชินราชพิษณุโลกเส้นทาง ตามนี้เลยจ้า เริ่มการเดินทางออกจากกรุงเทพ ให้ใช้ถนนหมายเลข 32 และถนนหมายเลข 117 ขับไปทางพุทธบูชา มุ่งเข้าสู่ไปตำบลในเมือง เทศบาลนครพิษณุโลก หลังจากนั้นให้ขับรถสู่ถนนหมายเลข 12 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ขับตรงไปยังเส้นทางไปศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ข้ามสะพานแม่น้ำน่าน

รูปพระพุทธชินราช (พระพุทธรูปทองคำ) ตระหง่านอยู่ในพระอุโบสถศรีอันศักดิ์สิทธิ์ วัดพระพุทธชินราช

วัดพระพุทธชินราช จะตั้งอยู่ตรงขวามือ ก็จะถึงจุดหมายแล้วจ้า หากใครท่านใดไม่แม่นเรื่องเส้นทางแนะนำให้เปิด GPS เลยจ้า วัดพระพุทธชินราชพิษณุโลกเปิดไหม แล้ว วัดพระพุทธชินราชพิษณุโลกปิดกี่โมง วัดพระพุทธชินราช นั้นเปิดทุกวันเลยจ้า สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้เลยค่ะ และ วัดพระพุทธชินราชาปิดเวลา 18.00 น. นะจ๊ะ ใครจะไปเที่ยวที่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ นำให้ศึกษาเวลาเปิดปิดของวัดไว้ด้วยก็จะมากเลยนะจ๊ะ

ที่เที่ยวใกล้ วัดพระพุทธชินราช

วัดใหญ่ของไทยในสมุทรปราการ รู้จักกันในนามพระพุทธชินราชหรือวัดศรีร วัดพระพุทธชินราช

พระราชวังจันทน์

ซากปรักหักพังของนครวัด วัดที่ตระหง่านในประเทศไทย วัดพระพุทธชินราช

พระราชวังจันทน์ ที่เที่ยวที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจาก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สักเท่าไหร่ พระราชวังจันทน์ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพระราชวังโบราณ ที่ตั้งติดริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก

วัดพระพุทธชินราช ที่มีใบไม้เขียวขจีมากมายอยู่ข้างหน้า

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นั้นเคยเป็น สถานที่เสด็จพระราชสมภพขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และยังเป็นที่ประทับของพระองค์อีกด้วยนะจ๊ะ

สะพานข้ามแม่น้ำที่มีต้นไม้เป็นฉากหลังใกล้กับวัดศรีรัตนมหาธาตุ พระพุทธชินราช

ในอดีตตอนนั้นเมืองพิษณุโลกถือเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของกรุงศรีอยุธยาในอดีต จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดพิษณุโลกเลยก็ว่าได้ค่ะ

พระอุโบสถที่มีพระพุทธชินราชอยู่ใต้ต้นไม้ พระพุทธชินราช

นอกจากนี้พระราชวังจันทน์ ภายในอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ยังได้จัดแสดงเกี่ยวกับเนื้อหาของ พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก และพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อีกด้วยนะจ๊ะ

 • Google Map: https://maps.app.goo.gl/Yjiyo1AnDDeJYa6XA?g_st=ic
 • วันและเวลาทำการ : 06.00-19.00น.(ปิดทุกวันจันทน์)
 • Facebook: ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์
 • Tel:0552473045

วัดนางพญา

ที่เที่ยว พระพุทธชินราช พิษณุโลก
kwanchai / Shutterstock.com

ที่เที่ยวพิษณุโลก วัดเด่น วัดดัง วัดเก่าแก่แห่งเมืองพิษณุโลก วัดนางพญา วัดที่ไม่ควรพลาดที่มาท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก วัดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจาก วัดพระพุทธชินราช สักเท่าไหร่ วัดนางพญาพิษณุโลก ถือเป็นวัดที่มีความสำคัญ ที่เกจิพระเครื่องทั้งหลายต่างต้องรู้จักวัดแห่งนี้เป็นอย่างดี ด้วยสุดยอดพระเครื่องในหนึ่งชุดเบญจภาคี ที่เรียกกันว่า พระนางพญาพิษณุโลก ด้วยความเลื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ เมตตามหานิยม จึงได้ฉายาว่า ราชินีแห่งพระเครื่อง

ผู้หญิงกำลังนั่งอยู่หน้าวัดในพิษณุโลกที่เที่ยว. พระพุทธชินราช
 Bangprikphoto / Shutterstock.com

โดยวัดนางพญาจะมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ โดยชื่อของวัดนั้น มาจาก พระวิสุทธิกษัตริย์ตรี พระราชมารดาของสมเด็จพระ

สถานที่ท่อง พระพุทธชินราช เที่ยวพิษณุโลก : พระพุทธรูปทองคำในวัด
lot photographer / Shutterstock.com

นเรศวรมหาราช พระองค์ได้สถาปนาพระอาราม และสร้างพระนางพญา หนึ่งใน พระชุดเบญจภาคี จึงเป็นที่มาที่ไปของพระเครื่อง พระนางพญา นั้น

วัดในประเทศไทย. ที่ พระพุทธชินราช
K DEM / Shutterstock.com

ส่วนภายในวัดยังมีจุดเช็คอินที่มีความน่าสนใจไม่ใช่น้อย เช่น พระอุโบสถสีขาวแดง พลับพลาหทัยนเรศวร์ 5 พระองค์ เป็นต้น หากใครท่านได้มาเที่ยวพิษณุโลกก็แวะมาเที่ยวที่ วัดนางพญา กันด้วยนะจ๊ะ

วัดราชบูรณะ พิษณุโลก

เจดีย์กลางถนนใน สถานที่ พระพุทธชินราช ท่องเที่ยวพิษณุโลก

เที่ยวชมไหว้พระเก็บ รูปพระพุทธชินราช เสร็จแล้ว เดินทางต่อมาอีกนิดนึงก็จะเจอ วัดเก่าแก่ที่มีมาอย่างช้านาน วัดราชบูรณะ ถือเป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ วัดดังที่มีอายุมากถึง 500 ปีเลยค่ะ

พระพุทธรูปหน้าวัดใน พิษณุ พระพุทธชินราช โลกที่เที่ยว .

โดยวัดแห่งนั้นมีมาตั้งแต่ในยุคสมัยสุโขทัย ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วัดราชบูรณะพิษณุโลก แต่เดิมที่จัดอยู่ในอาณาเขตติดกับวัดนางพญา จุดเด่นของวัดแห่งนี้นั้นจะมีความสวยงามของ พระอุโบสถ

เที่ยว พระพุทธชินราช พิษณุโลก

เพราะความพิเศษตรงที่ชายคา จะถูกออกแบบตกแต่งด้วย นาค 3 เศียร จึงทำให้ วัดราชบูรณะ มีความสวยสดงดงามอย่างมาก ส่วนภายในพระอุโบสถนั้นจะประดิษฐาน องค์พระประธานพระพุทธที่เป็นศิลปะแบบในยุคสุโขทัย

ประติมากรรมทรายประดับธงและดอกไม้ ณ สถานที่ท่องเ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ที่ยวพิษณุโลก (พิชิตวิล

รวมไปถึงผนังอุโบสถยังมีจิตรกรรมบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ รามเกียรติ์ ให้ได้ศึกษากันอีกด้วยค่ะ หากใครกำลังหาที่เที่ยวไม่ไกล วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร แนะนำให้มาเที่ยวที่ วัดราชบูรณะ พิษณุโลก เลยค่ะ

ร้านอาหารและคาเฟ่ที่อยู่ใกล้ วัดพระพุทธชินราช

วัดพระพุทธชินราช ในประเทศไทย
Thinnapob Proongsak / Shutterstock.com

ญ่าคาเฟ่

ภาพปะติดของร้านกาแฟ วัดพระพุทธชินราช
ขอบคุณรูปภาพจาก เพจ ญ่าคาเฟ่ • Coffee & Desserts •

กลับจากการท่องเที่ยวชม รูปพระพุทธชินราช เสร็จแล้ว ต้องหาเครื่องดื่มเย็นสักแก้ว กับคาเฟ่พิษณุโลกสุดน่ารัก ที่เหล่านักท่องเที่ยวไม่ควนพลาด ญ่าคาเฟ่ Coffee & Desserts คาเฟ่มินิมอลสุดน่ารัก ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตัวเมืองพิษณุโลก ตรงถนนพญาลิไท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ด้วยสไตล์การออกแบบตกแต่งคาเฟ่มาในรูปแบบสไตล์มินิมอลสุดน่ารัก ที่หากใครได้เห็น ต่างอยากจะแวะมาสั่งเครื่องดื่มที่นี่สักแก้ว

โต๊ะหนังสือ. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ขอบคุณรูปภาพจาก เพจ ญ่าคาเฟ่ • Coffee & Desserts •

พร้อมถ่ายรูปสวยๆ สักหนึ่งรูป เพราะทางร้านนั้นมีมุมถ่ายรูปหลากหลายโซนให้ทุกท่านได้เลือก และคือมุมถ่ายรูปคือสวยทุกมุมจริงๆ ส่วนเมนูเครื่องดื่มนั้นก็มีมากมายหลากหลายแบบให้ทุกท่านได้เลือกได้อย่างตามใจชอบ ส่วนเมนูขนมนั้นทำขนมเบเกอรี่ทางร้านก็ทำออกมาได้เลยค่ะ หากใครท่านได้มาเที่ยวมาไหว้ขอพร ท้าวเวสสุวรรณพระพุทธชินราช ก็อย่าลืมแวะมาทานเครื่องดื่มเย็นๆ ได้ที่ ญ่าคาเฟ่ กันนะจ๊ะ

Thairaya

ชามต้มยำบนโต๊ะไม้กับ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พระพุทธชินราช
ขอบคุณรูปภาพจาก เพจ Thairaya Contemporary Thai Restaurant

เดินท่องเที่ยว วัดพระพุทธชินราช กันเหนื่อยมากแล้ว ต้องหาร้านอาหารแวะเติมพลังงานกันหน่อยแล้วจ้า กับร้านอาหารที่มีชื่อว่า Thairaya ไทยรายา ร้านอาหารไทยร่วมสมัยสุดแสนอร่อย ที่ใครๆ ต่างพูดกันปากต่อปากว่าหากมาเที่ยวไหว้ หลวงพ่อพระพุทธชินราช ต้องห้ามพลาดกับการแวะมาทานอาหารร้านนี้เด็ดขาด

ห้องรับประทานอาหารในร้านอาหารที่ประดับประดาด้วยพระพุทธชินราชอันเงียบสงบ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ขอบคุณรูปภาพจาก เพจ Thairaya Contemporary Thai Restaurant

ตัวร้านแห่งนี้นั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ด้วยการออกแบบตัวร้านให้มีความร่วมสมัยได้อย่างลงตัว เป็นที่ดึงดูดของเหล่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่ไม่ใช่น้อย ด้วยมีเมนูอาหารหลากหลายเมนู

ถาดกุ้งราดซอสหน้าวัดพระพุทธชินราช
ขอบคุณรูปภาพจาก เพจ Thairaya Contemporary Thai Restaurant

ทั้งอาหารไทยอาหารต่างชาติ ไว้คอยบริการลูกค้าทุกท่านได้อย่างน่าประทับใจ ส่วนด้วยรสชาติคืออร่อยทุกเมนูจริงๆ ใครที่มาเที่ยวไหว้ พระศรีศาสดา อย่าลืมแวะมาถ่ายอาหารกลางวันหรือตอนเย็นได้ที่ Thairaya ไทยรายา กันนะจ๊ะ

วันเวลา คาเฟ่

วัดศรีรัตนมหาธาตุกับรูปพระพุทธชิน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ขอบคุณรูปภาพจาก เพจ Wan.Vayla.Cafe

เที่ยวไหว้ชมความงดงามของ พระพุทธชินราช กันมาเหนื่อยมากแล้ว ต้องแวะมาเติมคาเฟอีนกันหน่อยแล้วจ้า กับร้านคาเฟ่ วันเวลา คาเฟ่ ร้านคาเฟ่แนวรักธรรมชาติ ออกแบบตกแต่งร้านแนวสวนสไตล์อังกฤษ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพิษณุโลก ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง คาเฟ่แห่งนี้มีการตกแต่งร้านสวยงาม บรรยากาศก็ดี

คนถือบาตรที่วัดพระพุทธชินราช รูปพระพุทธชินราช
ขอบคุณรูปภาพจาก เพจ Wan.Vayla.Cafe

ร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาชนิด ทุกท่านสามารถมานั่งชิลๆ จิบเครื่องดื่มเย็นๆ สักหนึ่งแก้ว หรือใครที่กำลังหิวข้าว ทางร้าน วันเวลาคาเฟ่ ก็มีบริการอาหารคาวพร้อมอาหารหวานได้อย่างประทับใจเลยจ้า พร้อมมีเมนูอาหารให้เลือกทั้งอาหารไทย อาหารฝรั่ง และอาหารเกาหลี

ร้านอาหารที่มีบันไดวน รูปพระพุทธชินราช
ขอบคุณรูปภาพจาก เพจ Wan.Vayla.Cafe

เรียกได้ว่าเลือกได้ตามใจชอบได้เลยนะจ๊ะ รสชาติอาหารก็ดีเริ่ดเลยทีเดียวค่ะ ส่วนในเรื่องเครื่องดื่มนั้นก็มีให้เลือกหลากหลายทั้งที่มีคาเฟอีน และไม่มีคาเฟอีน เรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกท่านได้ดีเลยค่ะ ใครที่มาเที่ยว วัดพิษณุโลก ไหว้พระ หลวงพ่อชินราช ก็สามารถแวะมาเติมเครื่องดื่มเย็นๆ หรือ อาหารรสชาติสุดแสนอร่อยได้ที่ วันเวลา คาเฟ่

ที่พักใกล้ วัดพระพุทธชินราช

วัดพระพุทธชินราช กลางสวนสาธารณะ

โฮลาเทลริมน่าน

ห้องพักในโรงแรมพร้อมเตียงและโต๊ะข้างเตียงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระปฐมมัชฌิมาเจดีย์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และวัดพระปฐมเจดีย์ รูปพระพุทธชินราช

ที่พักพิษณุโลก ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจาก วัดพระพุทธชินราช สักเท่าไหร่ ที่พักที่มีความหรูหราดูแพง อย่างมีระดับ กับที่มีพักที่มีชื่อว่า โฮลาเทลริมน่าน แนะนำ ที่พักพิษณุโลก ที่มีระดับมาตราฐาน 4 ดาว ด้วยการออกแบบตัวตึกอาคาร 5 ชั้น มาในรูปแบบสไตล์โมเดิร์นที่ทันสมัย มีลานจอดรถที่กว้างขวางไว้คอยบริการแขกที่เข้ามาพักทุกท่าน มีห้องอาหารสุดหรูหรา ที่พร้อมบริการอาหารอิตาเลียน ยุโรป และอาหารไทยได้อย่างน่าประทับใจ บรรยากาศของที่พักแห่งนี้มีความเป็นส่วนตัว ร่มรื่นด้วยบรรยากาศริมน้ำแม่น้ำน่าน

ห้องพักในโรงแรมพร้อมเตียงและทีวีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบรรยากาศอันเงียบสงบของวัดศรีรัตนมหาธาตุ รูปพระพุทธชินราช

ส่วนภายในห้องพักนั้นมีห้องพักให้ทุกท่านได้เลือกหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็น ห้องเดี่ยวเตียงขนาดไซส์คิงส์มีอ่างแช่น้ำ ห้องนอนเตียงคู่ไม่มีอ่างแช่น้ำ ก็มีพร้อมบริการทุกท่านอยู่ตลอดเวลา ภายในห้องพักก็ออกแบบตกแต่งเรียบง่าย แต่มีความหรูหราดูแพง มีความทันสมัย สะอาดสะอ้าน เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน หากมาเที่ยว วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารวัดใหญ่ ก็อย่าลืมแวะมาพักกันที่นี่สักคืนนะจ๊ะ

เช็คราคาและจองห้องพัก

โรงแรมโยเดียเฮอริเทจ

ห้องพักในโรงแรมที่มีโคมไฟข้างเตียง รูปพระพุทธชินราช

เที่ยว วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เสร็จแล้วต้องหาที่พักเอียงกายนอนพักผ่อนกันหน่อยแล้วค่ะ ที่พักมีความโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่สวยงาม และยังตั้งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจาก วัดพระศรีรัตน สักเท่าไหร่ กับที่พักที่มีชื่อว่า โรงแรมโยเดียเฮอริเทจ ที่มีระดับมาตราฐาน 5 ดาว ที่เรียกได้ว่า หากใครที่ได้มาเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ก็ต้องมานอนพักที่นี่สักคืน ด้วยการออกแบบตัวอาคารให้มีความร่วมสมัยผสมผสานตัวอาคารโบราณได้อย่างลงตัว

ห้องพื้นไม้พร้อมเตียง รูปพระพุทธชินราช

รายรอบไปด้วยบรรยากาศธรรมชาติที่เขียวขจี ด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาชนิด บรรยากาศทางโรงแรมมีความเงียบสงบ มีความเป็นส่วนตัว สามารถเดินทางง่ายและสะดวกสบาย เพราะที่พักแห่งนี้นั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองสองแควนั้นเองค่ะ มีห้องอาหารที่คอยบริการอาหารไทยอาหารต่างชาติสุดแสนอร่อยในทุกมื้อ

ห้องนอนที่มีเตียงขนาดใหญ่และหน้าต่างบานใหญ่ที่มีพระพุทธชินราช รูปพระพุทธชินราช

มีสระว่ายน้ำกลางแจ้งไว้คอยบริการแก่แขกที่เข้ามาพักทุกท่าน ส่วนภายในห้องพักนั้นก็ถูกออกแบบตกแต่งเรียบง่ายผสมผสานศิลปวัฒนธรรมได้อย่างสวยงาม ห้องสะอาดสะอ้าน และภายในห้องพักยังเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันอีกมากมายค่ะ

เช็คราคาและจองห้องพัก

บ้านศรีเทพบาลเกสต์เฮาส์ แอนด์เนลสปา

วัดที่เกสต์เฮ้าส์ตั้งอยู่ รูปพระพุทธชินราช

กลับจากการไปไหว้ พระพุทธชินราช เสร็จก็ต้องหาที่พักสไตล์ไทยไว้นอนพักผ่อนกันหน่อยแล้วจ้า กับที่พักที่มีชื่อว่า บ้านศรีเทพบาลเกสต์เฮาส์ แอนด์เนลสปา ที่พักบ้านไม้ทรงโบราณที่ยังคงเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมล้านนารูปทรงเดิมไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ผสมผสานความทันสมัยได้อย่างลงตัว ถือเป็นอีกหนึ่งที่พักที่ใครๆ ก็อยากเข้ามาพักที่นี่อย่างไม่ขาดสาย

เตียงนอนในห้องของ วัดศรีรัตนมหาธาตุ ที่มีผ้าปูอยู่

ด้วยการดูแลของเจ้าของที่พักอย่างอบอุ่น คล้ายเหมือนเรากลับมาพักที่บ้านต่างจังหวัดยังไงยังงั้น ที่พักแห่งนี้นั้นมีลานจอดรถที่กว้างขวาง รายราบไปด้วยธรรมชาติต้นไม้เขียวขจี ที่คอยให้ความร่มรื่น เย็นสบาย ตลอดทั้งวัน พร้อมมีห้องอาหารที่คอยบริการอาหารเหนือ อาหารไทย ได้อย่างน่าประทับใจ

ห้องที่อยุธยารีสอร์ทมีเตียงนอนและรูปปั้นพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

ส่วนว่าด้วยเรื่องของห้องพักนั้น ก็มีห้องพักให้เลือกหลากหลายสไตล์ที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นเตียงคู่ เตียงเดี่ยว ที่พักแห่งนี้นั้นก็มีมาบริการแก่แขกทุกท่านอย่างแน่นอน ภายในห้องพักก็ออกแบบตกแต่งไทยล้านนา ให้ตัวห้องพักนั้นมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมภาคเหนือได้อย่างลงตัว ตัวห้องพักสะอาดสะอ้าน และยังเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน ไปวัดพระพุทธชินราชพิษณุโลก มาแล้ว อย่าลืมมานอนค้างที่ บ้านศรีเทพบาลเกสต์เฮาส์ แอนด์เนลสปา นะจ๊ะ

เช็คราคาและจองห้องพัก

ที่เที่ยวอื่นๆ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และการเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซค์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึกการตั้งค่า