คาเฟ่ภูเก็ต

ที่เที่ยวพังงา

ที่เที่ยวภูเก็ต

เกี่ยวกับเรา

Top
ลงทะเบียนวัคซีน ตะกั่วป่า

จากประกาศของทางเทศบาลอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา หรอยจัง พังงาขออนุญาติช่วยประชาสัมพันธ์ ช่องทางออนไลน์สำหรับการลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนผู้อาศัยอยู่ใน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนได้

 1. บุคลากรทางการแพทย์
 2. ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
 3. บุคคลที่มีโรคประจำตัว
 4. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย
 5. ประชาชนทั่วไป

โรงพยาบาลที่ให้เข้ารับบริการฉีดวัคซีน – อัพเดท 25 พ.ค. 2564

1. โรงพยาบาลตะกั่วป่า

โรงพยาบาลตะกั่วป่า
โรงพยาบาลตะกั่วป่า

39/2 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110

แผนที่

2. โรงพยาบาลบางไทร

โรงพยาบาลบางไทร
โรงพยาบาลบางไทร

12/1 ม.4 ถ.สายตะกั่วป่า-กะปง ต.บางไทร ตะกั่วป่า พังงา 82110

แผนที่

3. ศูนย์การแพทย์เขาหลัก

ศูนย์การแพทย์เขาหลัก
ศูนย์การแพทย์เขาหลัก

56/136 ม.5 ต.คึกคัก เขาหลัก Takua Pa District, จ.พังงา 82220

แผนที่

ข้อมูลจำเป็นสำหรับการลงทะเบียน

ข้อมูลจำเป็นสำหรับการลงทะเบียน
ข้อมูลจำเป็นสำหรับการลงทะเบียน
 1. ชื่อ-นามสกุล
 2. เพศ
 3. วันเดือนปีเกิด
 4. หมายเลขบัตรประชาชน
 5. หมายเลขโทรศัพท์
 6. แจ้งความประสงคืรับวัคซีนโควิด 19

ช่องทางการลงทะเบียนออนไลน์

จากเพจเทศบาลตะกั่วป่า – เป็นแบบฟอร์มสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเพื่อการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการรับวัคซีน ใช้สำหรับคนที่ไม่เคยลงทะเบียนผ่านช่องทางใดๆเลย เช่น แอพพลิเคชั่นหมอพร้อม/อสม./และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ลงทะเบียนความต้องการฉีดวัคซีน COVID19 รพ.สต.ตำตัว

ลงทะเบียนความต้องการฉีดวัคซีนCOVID19 รพ.สต.โคกเคียน

ลงทะเบียนความต้องการฉีดวัคซีน COVID19 รพ.สต.บ้านบางใหญ่

ลงทะเบียนความต้องการฉีดวัคซีนCOVID19 รพ.สต.บางนายสี

ลงทะเบียนความต้องการฉีดวัคซีนCOVID19 สอน.บางม่วง

ลงทะเบียนความต้องการฉีดวัคซีนCOVID19 รพ.สต.น้ำเค็ม

ลงทะเบียนความต้องการฉีดวัคซีนCOVID19 รพ.สต.คึกคัก

ลงทะเบียนความต้องการฉีดวัคซีนCOVID19 รพ.สต.บ้านปากเกาะ

ลงทะเบียนความต้องการฉีดวัคซีนCOVID19 รพ.สต.บ้านนอกนา

ลงทะเบียนความต้องการฉีดวัคซีน COVID19 เขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่า

ลงทะเบียนความต้องการฉีดวัคซีน COVID19 เขตตำบลบางไทร