วัดวาโย 2024 เที่ยววัดฉะเชิงเทรา [มีนาคม 2024]

ใครที่เป็นสายมู สายบุญ หรือ สายปฏิบัติธรรม ก็ไม่ควรพลาดวัดนี้ วัดพระธาตุวาโย หรือ วัดห้วยน้ำทรัพย์ วัดสวย แห่งเมืองฉะเชิงเทรา วัดสวยใกล้กรุงเทพ เดินทางไม้ไกลมากนัก วัดวาโย แห่งนี้ มีทั้งความสวยงาม และ ความศักดิ์สิทธิ์ สถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างช้านาน และยังมีความสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม ไว้ให้คนกลุ่มคนรุ่นหลังได้ศึกษาและทำความใจกับ พระธาตุวาโย ที่มีรูปแบบเจดีย์ 3 สีที่ไม่เหมือนที่ไหน ที่มีความงดงามแปลกตาที่หาชมได้ยาก และภายในมี พระธาตุวาโย มีลวดลายวิจิตรที่สวยงาม มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ให้ท่านได้กราบสักการะบูชา และยังประดิษฐาน หลวงพ่อใหญ่ประทานพร หลวงพ่อปลดหนี้ พระพุทธไสยาสน์ เป็นต้น ใครที่ยังไม่ทราบประวัติความเป็นมาของ วัดพระธาตุวาโย ว่ามีความเป็นมายังไง งั้นเรามาทำความรู้จักกันเลยดีกว่าจ้ะ แถมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ที่ทุกท่านต้องมาสัมผัสกันสักครั้ง

มุมมองทางอากาศ วัดวาโย ของเมืองเล็ก ๆ ที่มีทะเลสาบเป็นฉากหลัง
รีวิว วัดวาโย เที่ยววัดฉะเชิงเทรา

ประวัติ วัดพระธาตุวาโย

มุมมองทางอากาศ วัดวาโย ของอาคารที่มียอดสูง

วัดพระธาตุวาโย หรือ วัดห้วยน้ำทรัพย์ เดิมเป็นเพียงสำนักสงฆ์ ด้วยจิตที่เป็นกุศลของ คุณแม่สุจิตรา พานทอง และคณะศิษย์ รวมสร้างวัดเมื่อปี พ.ศ.2528 ด้วย โดยที่คุณแม่สุจิตราได้มีนิมิตเกี่ยวกับเมืองวาโยนคร ว่าในสมัยหลังพุทธกาลสองร้อยกว่าปี ดินแดนแห่งนี้เคยอุดมสมบูรณ์เป็นอย่าง เป็นบ้านเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรือง มีท้าวแสนคำฟ้าเป็นเจ้าเมืองหลัก แต่ท้ายสุดแล้วก็ได้เสื่อมหายไปจากภัยพิบัติที่ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างของเมืองวาโยนคร และโรคระบาดครั้งใหญ่ ที่ทำให้ดินแดนแห่งนี้นั้นหายสาบสูญไป ซึ่ง วัดว าโย ก็ยังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ และยังกลายเป็นวัดที่มีชื่อเสียที่ใคร หลายๆ คนต้องรู้จักกับวัดแห่งนี้

หลวงพ่อปลดหนี้

พระพุทธรูปองค์ใหญ่ วัดวาโย ประทับนั่งบนยอดตึก
phonrat / Shutterstock.com

วัดวาโยหลวงพ่อปลดหนี้ สิ่งที่ควรห้ามพลาดเมื่อมาที่ วัดพระธาตุวาโย ต้องมาสักการะบูชา หลวงพ่อปลดหนี้ พระพุทธรูปปางชนะมาร ตั้งอยู่ในวิหารหลวงพ่อปลดหนี้ พระพุทธรูปที่อยู่คู่ วัดวาโ ย มาอย่างช้านานตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 ประวัติหลวงพ่อปลดหนี้ นั้นมีประวัติการสร้างพระพุทธรูปที่ไม่แน่ชัด แต่ว่ามีมาก่อนที่เริ่มจะสร้างวัดวาโยอีกจ้ะ วันเวลาผ่านไปก็ทำให้เกิดแรงศรัทธา มากราบไหว้ขอพรกันขึ้นเรื่อยๆ โดยมีความเชื่อที่ว่าถ้าใครได้มาขอพรในเรื่องที่เกี่ยวกับการปลดหนี้ โชคลาภ การทำมาค้าขายไม่ขึ้น ก็จะสมหวังดังปรารถนาที่ทุกท่านมาขอพร หลวงพ่อปลดหนี้

สถาปัตยกรรมและการออกแบบวัดพระธาตุวาโย

พระพุทธรูปในห้อง วัดวาโย ขนาดใหญ่
YuenSiuTien / Shutterstock.com

นอกจากหลวงพ่อปลดหนี้แล้ว ภายใน วัดพระธาตุวาโย ยังมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย อย่างเช่น องค์พระมหาธาตุเจดีย์ ที่ตั้งอยู่โดดเด่นสง่า สวยสดงดงาม ที่มีความสูงประมาณ 39 เมตร เจดีย์มีความแตกต่างจากเจดีย์ทั่วไป เป็นเจดีย์ทรงระฆังเรียงซ้อนทับกันดูสูงตระหง่าน และลงสีคั่นเป็นแถบ 3 ชั้น ได้แก่ สีทอง สีน้ำเงิน และสีขาว ด้านบนสุดเป็นปล้องไฉน ปลี และปลียอด ตามลำดับ ที่คอระฆังและปากระฆังแต่ละองค์ประดับลวดลายดอกแบบไทยดั้งเดิม ทำให้ พระธาตุวาโย งดงามแปลกตา องค์มหาเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานทรงกระบอก ที่ทำเป็นซุ้มประตูทางเข้า 4 ทิศ แต่ละประตูมีบันไดพญานาคนำเข้าสู่ตัวเจดีย์ ภายในเป็นโถงขนาดใหญ่ที่จะเน้นใช้สีเหลืองทอง ประดับประดาด้วยลวดลายไทยอย่างสวยงามตระการตา ตรงกลางมีเสาแกนกลางเจดีย์ และเสารับคานรายล้อมอีก 8 ต้น และเสาแต่ละต้นตกแต่งด้วยลวดลายแกะสลักลายไทยที่ดูอ่อนช้อยอย่างสวยงาม เสาแกนกลางจะประดิษฐานพระพุทธรูปปางยืน 5 องค์ ประทับยืนหันหน้าออกจากเสา ขอบด้านบนหน้าต่างผนังเจดีย์ จะมีภาพจิตรกรรมภาพเขียนสีน้ำมันที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติให้ผู้คนที่มาท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องราวในพระพุทธศาสนาได้อย่างเพลิดเพลิน และมีบันไดให้สามารถเดินขึ้นไปด้านชั้นบนของตัวเจดีย์ และพอเดินขึ้นมาถึงชั้น 2 มีลักษณะเป็นโถงขนาดกลาง เสาแต่ละต้นประดับกระเบื้องสีน้ำเงิน ที่เสากลาง และคานรับเสา ประดับด้วยลวดลายอ่อนช้อย ชั้นนี้ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ มากมายไว้ให้นักท่องเที่ยวได้กราบสักการะบูชากัน ทั้งโดยรอบเสาแกนกลาง และริมผนังด้านข้าง ชั้นนี้ยังมีหน้าต่างกระจกใสโดยรอบสูงจากพื้นขึ้นมา สามารถมองเห็นวิวอ่างเก็บน้ำลาดกระทิงได้ด้วยนะจ้ะ

พระพุทธรูปทองคำองค์ วัดวาโย ใหญ่ประทับนั่งบนบัลลังก์ไม้

นอกจากนี้ยังมีหลวงพ่อใหญ่ประทานพร พระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ ที่ตั้งบนฐานไพทีที่ทำเป็นห้องโถงชั้นล่าง มีลักษณะเหมือนใต้ถุนอาคาร ชั้นบนเป็นองค์พระประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง การขึ้นไปกราบสักการะจะขึ้นทางบันไดด้านหน้า และอนุสาวรีย์สมเด็จพ่อแสนคำฟ้า ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของหลวงพ่อใหญ่ประทานพร เชื่อกันว่า สมเด็จพ่อแสนคำฟ้าเป็นผู้สร้างเมืองวาโยนครในอดีต ดูแลไพร่ฟ้าประชาชนให้มีความสุขสมบูรณ์กันถ้วนหน้า ต่อมาเมืองวาโยนาคนครได้ถึงกาลสลายลงด้วยภัยธรรมชาติ สมเด็จพ่อแสนคำฟ้า ได้ให้ลูกหลานสร้างเมืองขึ้นมาใหม่อีกครั้ง โดยเริ่มสร้างจากวัดพระธาตุวาโย และขยายไปเรื่อยๆ และสถาปัตยกรรมพระพุทธไสยาสน์ที่ สร้างในช่วงปี พ.ศ.2539 – 2541ประดิษฐานอยู่ภายในศาลา เป็นพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) ตั้งอยู่บนฐานไพทีที่มีลวดลายพระพุทธรูปโดยรอบ ใต้ฐานองค์พระบรรจุอัฐิคุณแม่สุจิตรา พานทอง ผู้มีส่วนร่วมในการก่อสร้าง วัดวาโย

ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในวัฒนธรรมไทย

คนกลุ่มใหญ่ยืนล้อมหน้าตึก วัดพระธาตุวาโย
phonrat / Shutterstock.com

ความสำคัญของวัฒนธรรมของ วัดพระธาตุวาโย เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่ผู้ที่ต้องการดับทุกข์ และทำจิตใจให้สงบ เพื่อการดำเนินชีวิตให้ก้าวเดินต่อไปอย่างสงบสุขสงบใจ วัดวาโย เป็นสถานที่ดำเนินกิจการในหมู่ของพระสงฆ์และเป็นที่ประกอบกิจกรรม การศึกษา การปฏิบัติธรรม และการเผยแผ่สั่งสอนแก่ประชาชน และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ทำหน้าที่ทั้งทางศาสนา และกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น พิธีกรรมทาบุญวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้พุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ในวันสำคัญนั้นๆ พิธีกรรมทาบุญประจาประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันขึ้นปีใหม่ ให้พุทธศาสนิกชนได้สวดมนต์ รับพรในวันสำคัญ เป็นต้น

การเดินทางไป วัดพระธาตุวาโย

รูปปั้นงู วัดพระธาตุวาโย ในสวนสาธารณะ
phonrat / Shutterstock.com

วัดวาโยอยู่ที่ไหน หลายคนอาจจะไม่ทราบว่า วัดวาโย อยู่ที่พักฉะเชิงเทรา เป็น ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ เลยก็ว่าได้ การเดินทางก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมาก วัดพระ ธาตุวาโยฉะเชิงเทราเส้นทาง เพียงตรงมาจากกรุงเทพให้ใช้ถนนมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 ตรงไปทางจังหวัดฉะเชิงเทราเลยจ้ะ ขับผ่าน โรงแรมใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ไปจนสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา บางปะกง พอถึงแปดริ้ว ข้ามแม่น้ำบางปะกง จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่อำเภอสนามชัยเขต ไม่นานทุกท่านจะถึง วัดวาโย แล้วจ้ะ หากใครกลัวหลงทางก็เปิด GPS ค้นหาเส้นทางเลยนะจ้ะ วัดวาโยหลวงพ่อปลดหนี้เปิดไหม แอดขอตอบได้เลยนะจ้ะ ว่า วัดวาโย เปิดทุกวันเลยจ้ะ แล้วถ้าถามว่า วัดวาโยเปิดตอนกลางคืนไหม ขอตอบว่า ไม่จ้ะ เปิดเฉพาะช่วงเช้าจนถึงตอนเย็นเท่านั้นเลย เส้นทางการเดินวัดวาโยหลวงพ่อปลดนี้ นั้นก็เดินทางได้อย่างสะดวกสบาย มีถนนดินแดงเป็นบางช่วง แต่ก็ยังไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยและสบายใจ การแต่งกายแอดแนะนำให้แต่งกายด้วยความสุภาพเรียบร้อย และให้เกียรติสถานที่ด้วยนะจ้ะ เวลาที่แอดอยากจะแนะนำมาสักการะหลวงพ่อปลดหนี้วัดวาโย แนะนำให้มาช่วงเช้าๆนะจ้ะ คนจะน้อยมาก ส่วนว่าด้วยเรื่องดอกไม้ธูปเทียน ทางวัดก็มีการจำหน่ายให้ทุกท่านได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลในการทำนุบำรุงวัดวาโยกันต่อไป

ไปกันต่อ ที่เที่ยว ไม่ไกล เที่ยวต่อกันเล้ย

มินิมูร่าห์ ฟาร์ม

เที่ยวฉะเชิงเทรา
jack_photo / Shutterstock.com

ครอบครัวไหนกำลังวางแผนเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ หากใครที่รู้สึกไม่อยากเล่นน้ำ แต่อยากหาสถานที่เงียบ ๆ วิวสวย ๆ ล่ะก็ แอดขอแนะนำที่นี่เลยค่ะ มินิมูร่าห์ ฟาร์ม ชื่ออาจะมินิ แต่ความสร้างสรรค์ไม่มินิเลยนะคะ เพราะที่นี่รวบรวมทุกความสะดวกสบาย ความต้องการที่เหล่านักเที่ยวชื่นชอบเอาไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารทั้งคาวและหวาน ของหวานที่นี่ยังลงมือพิถีพิถันทำเองอีกด้วยนะคะ

เที่ยวฉะเชิงเทรา

ใครที่ชื่นชอบน้องสัตว์น่ารัก ๆ ที่นี่ก็มีฟาร์มสัตว์มินิๆ ไว้ให้ดูเล่นอีกด้วยค่ะ เหมาะแก่การเป็นที่พักผ่อนและเที่ยวเล่นสนุก ๆ มาก ๆ เลยค่ะ ใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวในช่วงวันหยุด แปะ ที่พักผ่อนฉะเชิงเทรา ที่นี่ไว้อีกหนึ่งที่ได้เลยค่ะ

วัดอุดมมงคล หลวงพ่ออุตตมะ

สถานที่ท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา
YuenSiuTien / Shutterstock.com
สถานที่ท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา
YuenSiuTien / Shutterstock.com

 อีกหนึ่ง วัดดัง ใน ฉะเชิงเทราที่เที่ยว นั่นก็คือ วัดอุดมมงคล หลวงพ่ออุตตมะ วัดสวยใกล้กรุงเทพ ที่มี อุโบสถที่ภายในจะสร้างในลักษณะเป็นคล้ายกับปากถ้ำ และประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อยู่ เมื่อสมัยก่อนที่นี่เป็นสำนักสงฆ์ของ หลวงพ่ออุตตมะ ซึ่งเป็นที่สุดท้ายที่ท่านได้มาบำเพ็ญเพียร ต่อมาชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้สร้างรูปเหมือนหลวงพ่ออุตตมะองค์ใหญ่หน้าตักกว้าง 9 เมตร สูง 12 เมตรขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างไว้ให้แก่มวลมนุษย์ค่ะ

อุทยานพระพิฆเนศองค์ยืน

ที่เที่ยวฉะเชิงเทรา
Anna Krivitskaya / Shutterstock.com

อีกหนึ่ง สถานที่ท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา ที่พลาดไม่ได้เลย คือ การมาชมพระพิฆเนศ ต้องที่นี่เลยค่ะ อุทยานพระพิฆเนศองค์ยืน พระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดในโลก นับว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตมาก ๆ ใครที่มา เที่ยวฉะเชิงเทรา ต้องมาที่นี่ให้ได้เลยนะคะ เสริมบารมี เพิ่งพลังกำลังใจ

ที่เที่ยวฉะเชิงเทรา
Anna Krivitskaya / Shutterstock.com

สายเที่ยวอย่างเรา ๆ พระพิฆเนศ องค์นี้มีสิ่งที่โดดเด่น คือ พระหัตถ์ทั้ง 4 ถือ พืชพรรณและธัญญาหาร ดังนี้ กล้วย ยอดอ้อย มะม่วง ขนุน และที่พระบาทมีหนูกอด ลูกมะพร้าวซึ่งมีความหมาย คือ ความอุดมสมูบรณ์ของแผ่นดินค่ะ

วัดชมโพธาราม

เที่ยวฉะเชิงเทรา
YuenSiuTien / Shutterstock.com

 วัดชมโพธยาราม ตั้งอยู่บนถนนบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง ฉะเชิงเทราที่เที่ยว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523 โดย พระครูปลัดสุโพธิ์ จันทาโภ เป็นวัดเพียงแห่งเดียวในฉะเชิงเทราที่มี สังเวชนียสถานจำลอง ครบทั้ง 4 แห่ง

เที่ยวฉะเชิงเทรา
YuenSiuTien / Shutterstock.com
เที่ยวฉะเชิงเทรา
YuenSiuTien / Shutterstock.com

ได้แก่ อุทยานลุมพินีสถาน ที่ประสูติของพระพุทธเจ้า พุทธคยาเจดีย์ สถานที่ตรัสรู้ เจดีย์ปฐมเทศนา และสถานที่ปรินิพพาน นับว่าเป็น สถานที่ท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา ที่ว้าวสุดๆ เลยค่ะ

ตลาดบ้านใหม่

ที่เที่ยวฉะเชิงเทรา
Sombat Muycheen / Shutterstock.com

อีกหนึ่ง สถานที่ท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา ที่น่าสนใจก็คือ ตลาดบ้านใหม่ เป็นตลาดดังในฉะเชิงเทราเลยก็ว่าได้ เพราะที่นี่เป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์และละครยอดฮิต ตลาดบ้านใหม่ เป็นตลาดเก่าแก่ ที่มีอายุกว่า 100 ปี มาที่นี่คือกลิ่นอายความย้อนยุคจะมาเลยค่ะ

ที่เที่ยวฉะเชิงเทรา
jack_photo / Shutterstock.com

ถึงแม้ที่นี่จะมีมาช้านาน แต่รสชาติของอาหารก็ไม่ได้ล้าหลังนะคะ แอดขอบอกเลยว่า อร่อยมากกกก ก ไก่ ล้านตัว มีทั้งอาหารจีน อาหารไทย อาหารของแต่ละชาติ ร้านกาแฟโบราณก็มีนะคะ เอาใจคอกาแฟ สายเข้มๆ เรียกได้ว่ามาที่นี่ ครบ คุ้ม สุด ไม่มาไม่ได้แล้วล่ะค่ะ

โบสถ์สเตนเลส วัดหัวสวน

ที่เที่ยวฉะเชิงเทรา
 YuenSiuTien / Shutterstock.com

มาต่อกัน ฉะเชิงเทราที่เที่ยว สุดแหวกแนวกับโบสถ์สุดแสนจะแปลกตาต่างจากวัดอื่น โดยตัวโบสถ์สร้างด้วยสแตนเลสทั้งหลัง ความอลังการตระการตาแบบนี้ มีที่เดียวเท่านั้น คือ ที่ “วัดหัวสวน” ตั้งอยู่ที่ 74 หมู่ที่ 4 ตำบล เสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า ฉะเชิงเทรา

ที่เที่ยวฉะเชิงเทรา

เกิดจากการคิดริเริ่มของ พระครูภาวนาจริยกุล เจ้าอาวาสวัด ที่ประสงค์จะบำรุงตัววัดต้องการที่จะให้วัดมีสภาพคงอยู่ที่ยาวนาน จึงเลือกที่จะสร้างตัววัดด้วยสเตนเลสทั้งอาคารแทนปูนที่เคยมีอยู่ นับว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์แหวกแนวอีกความคิดหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนมาก ๆ ค่ะ

โบสถ์สีทองวัดปากน้ำโจ้โล้

ที่เที่ยวฉะเชิงเทรา

 เมื่อกี้เราได้ผ่านการท่อง เที่ยวฉะเชิงเทรา วัดสเตนเลส มาแล้ว ที่ ฉะเชิงเทรา ยังมี สถานที่ท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา ที่จะทำให้คุณว้าวมากขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะมาเจอกับ วัดปากน้ำโจ้โล้ วัดสีทองอร่ามตา ใครที่ได้มาพบเห็นต่างบอกเป็นเสียงเดียวกัยนว่า

ที่เที่ยวฉะเชิงเทรา

อลังการงานสร้างมาก ๆ ตัววัดมีความเป็นมามาช้านานค่ะ ตั้งแต่สมัยอยุธยา อายุของวัดก็ราว ๆ 200 ปี ค่ะ ณ ที่วัดแห่งนี้ล้วนเต็มไปด้วยเรื่องราวค่ะ ในอดีตเคยเป็นส่วนนึงในการกอบกู้เอกราชระหว่างเมียนมาและพระเจ้าตากสิน

ที่เที่ยวฉะเชิงเทรา

ซึ่งในการรบครั้งนั้นพระเจ้าตากสินได้รับชัยชนะ จึงสร้างเจดีย์ไว้เพื่อเป็นเหมือนอนุสรณ์แห่งชัยชนะนั่นเองค่ะ

ตลาดน้ำบางคล้า

ที่เที่ยวฉะเชิงเทรา
AlivePhoto / Shutterstock.com

คั่นกลางด้วย วัดสวยแห่งฉะเชิงเทรา แล้ว เรามาต่อกันที่ ตลาดน้ำ กันดีกว่า ห้ามพลาดเลยกับ ตลาดน้ำบางคล้า ตลาดดังของอำเภอบางคล้า มีที่นี่มีสินค้าขายอย่างหลากหลาย สินค้ามีการผสมผสานความเป็นไทยล้อกับความทันสมัยได้อย่างลงตัว เช่น ภาชนะใส่เครื่องดื่ม ที่ทำจากดินปั้น จานใส่อาหารก็ประยุกต์มาเป็นหีบห่อใบตองแทน

ที่เที่ยวฉะเชิงเทรา
AlivePhoto / Shutterstock.com

สายคาว สายหวาน มาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สายขนมไทย อยากคงความเป็นรสชาติไทยๆ เอาไว้ ที่นี่ก็มีขนมไทยขายด้วยนะคะ เป็นอีกหนึ่ง ฉะเชิงเทราที่เที่ยว ที่น่ามาเยือนมาก ๆ ค่ะ

วัดบางปรงธรรมโชติการาม

ที่เที่ยวฉะเชิงเทรา
YuenSiuTien / Shutterstock.com

 มารู้จักกันอีกหนึ่ง ที่เที่ยวฉะเชิงเทรา ที่เป็นแดนศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดฉะเชิงเทรากันค่ะ คือ วัดบางปรงธรรมโชติการาม สถานที่ท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า วัดบางปรง เป็นวัดเก่าแก่ภายในวัดจะมี วิหารหลวงพ่ออู่ทอง เป็นพระพุทธรูปที่ชาวฉะเชิงเทราให้ความเคารพนับถือมาก ๆ

เที่ยวฉะเชิงเทรา
YuenSiuTien / Shutterstock.com

ว่ากันว่าถ้ามาขอพรกับพระพุทธรูปหลวงพ่ออู่ทองจะสมหวังดังใจนึกค่ะ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง และในปัจจุบันได้มีการก่อสร้างสิ่งล้ำค่าเพิ่มเติม นั่นก็คือ “พระมหาเจดีย์ศรีพุทธวรญาณ” จึงทำให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวมากขึ้นนั่นเองค่ะ

ตลาดโบราณนครเนื่องเขต

เที่ยวฉะเชิงเทรา
Sombat Muycheen / Shutterstock.com

เรามาเอาใจคนที่ชื่นชอบกลิ่นอายย้อนยุคแบบพรีเรียดกันบ้างดีกว่าค่ะ แอดบอกเลยว่า ที่เที่ยวฉะเชิงเทรา ที่ย้อนยุคๆ มีเยอะมาก ๆ ต้องลองมาเที่ยวที่นี้กันแล้วล่ะค่ะ ตลาดโบราณนครเนื่องเขต ที่ตลาดเก่าแก่ริมสองฟากฝั่งคลองนครเนื่องเขตมีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นตลาดบ้านเรือนไม้ผสมผสานกับตลาดแบบไทย – จีน ขนาบข้างไปกับริมคลอง ที่นี่มีอาหารหลากหลายวัฒนธรรมไว้ด้วยกันทั้งอาหารพื้นบ้านและพื้นเมือง อร่อยเหาะ จนลืมฟินแน่นอนค่ะ อาทิ ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว ขนม กาแฟโบราณ อิ่ม ครบ คุ้ม ได้ที่นี่ที่เดียวเลยค่ะ

แนะนำที่พักใกล้เคียง

Bang Wua Garden Resort

ที่พักฉะเชิงเทรา

โรงแรมฉะเชิงเทรา 5 ดาว ไม่พักไม้ได้อีกเช่นกัน มาเที่ยว มาทำบุญ ต้องเลือกมาพักผ่อนที่นี่ด้วย ที่นี่ บรรยากาศดี มีความหรูหรา ทันสมัย โปร่ง อบอุ่น คลุมโทน สุด ๆ ตกแต่งสวยทุกมุม สามารถเซลฟี่ถ่ายรูปได้เลย

ที่พักฉะเชิงเทรา

สระว่ายน้ำใหญ่มาก สามารถลงเล่นได้ สระใหญ่ พื้นที่กว้าง ทำเลดี มีล๊อบบี้รองรับกว้างขวาง ทำเลดีตั้งอยู่ในย่านบางปะกง มีห้องดีลักซ์เตียงใหญ่ เตียงแฝด และห้องสำหรับ 4 คน

ที่พักฉะเชิงเทรา

นอนพักได้ทั้งครอบครัว ห้องกว้าง ตกแต่งได้ทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โรงแรมฉะเชิงเทราราคาถูก ที่ไม่ควรพลาดจริง ๆ

เช็คราคาและจองห้องพัก

อุ้ยแจม

ที่พักฉะเชิงเทรา

ที่พักฉะเชิงเทราสุดเก๋ ที่พักฉะเชิงเทราในเมือง โรงแรมฉะเชิงเทราดีไซน์ดิบเท่ สไตล์ลอฟท์อินดัสเทรียล ที่เน้นไปทางงานเหล็ก แต่ให้ความรู้สึกโปร่งโล่ง ไม่อึดอัด บริการห้องพักสำหรับ 2 คน ภายในมีสิ่งอำอวยความสะดวกครบครัน ด้านล่างมีคาเฟ่ ร้านอาหาร และร้านขนมเปี๊ยะ ตั้ง เซ่ง จั้ว ให้อารมณ์เหมือนโรงเตี๊ยม สามารถไปทานอาหารและซื้อของฝากกลับบ้านได้นะค่ะ

ที่พักฉะเชิงเทรา

เป็นโรงแรมฉะเชิงเทราใกล้โรบินสัน โลเคชั่นคือดีมาก อีกที่พักฉะเชิงเทรา สวย ๆ ที่พักฉะเชิงเทราริมน้ำ ที่พลาดไม่ได้เก็บกระเป๋าแล้วเดินทางกันได้เลยยยยยย

The Brown House Hotel

อาคารสีน้ำตาลขนาดใหญ่ที่มีหน้าต่างหลายบานอยู่ด้าน ที่พักฉะเชิงเทรา บน

โรงแรมฉะเชิงเทรา ที่พักบรรยากาศส่วนตัว อบอุ่น เสมือนพักผ่อนอยู่บ้าน ตัวโรงแรมเป็นอาคาร 3 ชั้น ถูกออกแบบในสไตล์วินเทจอเมริกันคันทรี บริการห้องพักเพียง 8 ห้องเท่านั้น แบ่งเป็นห้องดักซ์ 7 ห้อง และห้องแฟมิลี่ 1 ห้อง ภายในตกแต่งน่ารักสวยงาม มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

เตียงพร้อมหมอน ที่พักฉะเชิงเทรา สีขาวและรูปภาพบนผนัง

ด้านล่างเป็นคาเฟ่ บริการอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม วิวดี ๆ ภายในตัวอาคารโล่ง โปร่งสบาย รับแสงอ่อน ๆ ได้อย่างอบอุ่น ที่พักฉะเชิงเทรา ริมน้ำ สามารถนั่งชมวิวแม่น้ำบางปะกงแบบชิลล์ ๆ สายคาเฟ่ แนะนำต้องเป็นที่นี่เลย

เช็คราคาและจองห้องพัก

เจเค ลิฟวิ่ง โฮเทล แอนด์ เซอรร์วิส อพาร์ทแมนท์

ที่พักฉะเชิงเทรา

เจเค ลิฟวิ่ง รีสอร์ทฉะเชิงเทรา ที่พักฉะเชิงเทราในเมือง เดินทางสะดวก ที่พักฉะเชิงเทรา ใกล้ พระธาตุวาโย ออกแบบในสไตล์โมเดิร์น มินิมอลลิสต์ การตกแต่งดูเรียบง่าย สบายตาสุด ๆ บริการห้องพัก

ที่พักฉะเชิงเทรา

ราคาเริ่มต้นหลักร้อย มีห้องให้เลือก 3 แบบ คือ ห้องเตียงเดียว ห้องเตียงคู่ และห้องเตียงคิง ทุกห้องเพิ่มเตียงเสริมได้ 350 บาท ภายในกว้างขวาง สะอาด สะดวกสบาย

ห้องนอน ที่พักฉะเชิงเทรา พร้อมเตียง โต๊ะ เก้าอี้ และหน้าต่าง

มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกคตลบครัน มีร้านค้า ห้องฟิตเนส ที่จอดรถ ระบบความปลอดภัยคีย์การ์ด อีกทั้งทางโรงแรมยังมีบรการเรียกรถตุ๊กตุ๊ก วินมอเตอร์ไซต์ อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าพักที่ไม่มีรถด้วยค่ะ ถือเป็นอีกโรมแรมฉะเชิงเทราราคาถูกและดีที่ไม่ควรพลาด

เช็คราคาและจองห้องพัก

เฮเว่น โฮเทล ฉะเชิงเทรา

ที่พักฉะเชิงเทรา

โรงแรมฉะเชิงเทรา ที่พักฉะเชิงเทราในเมือง ใกล้ที่เที่ยวฉะเชิงเทรา ที่พักฉะเชิงเทรา ใกล้วัดหลวงพ่อโสธร เป็นอาคารสูง 9 ชั้น ดีไซน์ทันสมัย ภายในตกแต่งเรียบหรูดูดีมาก ทันสมัยสุด ๆ บรรยากาศสบาย ๆ โปร่งแสง และ อบอุ่น

ห้องพัก ที่พักฉะเชิงเทรา ในโรงแรมพร้อมเตียงและโต๊ะ

ให้เพื่อน ๆ ได้พักผ่อนอย่างเงียบสงบ บริการห้องพัก พร้อมอาหารเช้า มีให้เลือกถึง 7 ประเภท เข้าพักได้สูงสุด 6 คน ห้องกว้างขวาง สะดวกสบาย

ที่พักฉะเชิงเทรา

มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จอดรถเยอะ ทำเลดี ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เหมาะแก่การมาพักผ่อ

ที่พักฉะเชิงเทรา

น หรือ ครอบครัวที่ต้องการเที่ยวในบริเวณไม่ไกลจากที่พัก ต้องเป็นที่นี่เลยค่ะ และเป็น โรงแรมฉะเชิงเทราราคาถูก เริ่มต้นแค่หลักร้อยก็มาพักกันได้แล้ว

เช็คราคาและจองห้องพัก

Sunee View Hotel

อาคารที่ ที่พักฉะเชิงเทรา มีต้นไม้อยู่ข้างหน้า

 ที่พักฉะเชิงเทรา ที่พักทำเลดี ใกล้ชิดธรรมชาติ ที่พักฉะเชิงเทรา ใกล้วัดหลวงพ่อโสธร มีความสะดวกสบาย พักผ่อนได้อย่างเงียบสงบ คนไม่พลุกพล่าน บริการที่พักฉะเชิงเทราราคาถูก มีห้องให้เลือก 2 แบบ คือ ห้องดีลักซ์ และห้องสตูดิโอ (มีระเบียง) ภายในตกแต่งแบบเรียบง่าย

ห้อง ที่พักฉะเชิงเทรา นอนที่มีเตียงสีขาวและภาพวาดบนผนัง
แถวม้า ที่พักฉะเชิงเทรา นั่งที่ด้านข้างของอาคาร

ห้องสะอาด มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จอดรถ ตินเช้ามีกาแฟและคุกกี้ให้ทาน ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร หาของกินง่าย อีกโรงแรมฉะเชิงเทรา ที่พักใกล้กรุงเทพ ที่ควรค่าแก่การมาพักผ่อน

เช็คราคาและจองห้องพัก

วิเศษ โฮเต็ล

อาคาร ที่พักฉะเชิงเทรา สูงที่มีหน้าต่างและระเบียงจำนวนมาก

โรงแรมฉะเชิงเทรา ที่พักฉะเชิงเทราในเมือง โรงแรมฉะเชิงเทราใกล้โรบินสัน และใกล้ที่เที่ยวฉะเชิงเทรา ตัวโรงแรมเป็นอาคารสีน้ำตาล 5 ชั้น บริการห้องพัก 2 รูปแบบ คือห้องเตียงเดี่ยวและห้องเตียงคู่

ที่พักฉะเชิงเทรา

ภายในห้องสะอาด กว้างขวาง มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ปลอดภัยด้วยคีย์การ์ด มีลิฟท์ และที่จอดรถ ระบบความปลอดภัยครบครัว

ที่พักฉะเชิงเทรา

ในราคาแสนจะประหยัดของที่พักฉะเชิงเทรา หากเพื่อน ๆ กำลังมองหาที่พักราคาถูก ใกล้ ที่เที่ยวกรุงเทพ ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว มาเที่ยวแล้วสบายใจเรื่องที่พักได้เลย แนะนำที่นี่เลย

เช็คราคาและจองห้องพัก

เย็นจิต รีสอร์ท

ที่พักฉะเชิงเทรา

รีสอร์ฉะเชิงเทรา โรงแรมใกล้ขนส่งฉะเชิงเทรา ภายในรีสอร์ทบรรยากาศร่มรื่น มีต้นไม้สีเขียวสร้างร่มเงา ดูแล้วสบายใจ สบายตา รู้สึกถึงการได้มาพักผ่อน ไม่วุ่นวาย สงบ ในส่วนการบริการห้องพัก มีให้เลือกหลายแบบ

ที่พักฉะเชิงเทรา

ตามความชอบเราคนเข้าพักเลย รีสอร์ทฉะเชิงเทราออกแบบในสไตล์มินิมอลมีความวินเทจนิด ๆ ดูมีอะไรให้น่าสนใจขึ้นมาเลย ภายในห้องตกแต่งสวยงาม

ที่พักฉะเชิงเทรา

มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มีห้องอาหาร และที่จอดรถ และยังอยู่ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร สามารขับรถออกไปหาของอร่อย ๆ ทานกันได้ รับรองว่าสะดวกสบาย ไม่ไกลจากที่พักอีกด้วย

เช็คราคาและจองห้องพัก

ริเวอร์ บรีช

ที่พักฉะเชิงเทรา

ที่พักฉะเชิงเทราริมน้ำ ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และวิถีชีวิตริมน้ำ แวดล้อมด้วยต้นไม้ ร่องน้ำ และแม่น้ำ ที่พักออกแบบมาอย่างเรียบง่าย เน้นโทนสีขาวที่ดูสะอาดและสบายตา เหมาะแก่การนอนพักผ่อน ห้องพักมีด้วยกันทั้งหมด 3 แบบ Rimnam ห้องพักวิวแม่น้ำสำหรับ 2-3 คน มาพร้อมสะพานริมน้ำส่วนตัว Floral ห้องพักกับวิวความกรีนของสวนใกล้ พระธาตุวาโย

ที่พักฉะเชิงเทรา

สามารถเข้าพักได้ 2 คน และห้อง Hoilday House เหมาะสำหรับคนที่มาเป็นกลุ่มใหญ่เพราะมีด้วยกัน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ เป็นห้องที่มีความส่วนตัวได้ทั้งวิวสวนและบ่อน้ำ อีกที่พักฉะเชิงเทรา สวย ๆ โรงแรมฉะเชิงเทราริมน้ำ ที่ตอบโจทย์ทุกการพักผ่อน

เช็คราคาและจองห้องพัก

Ratathara Resort

เตียง ที่พักฉะเชิงเทรา นอนขนาดใหญ่ในห้องนอนติดหน้าต่าง

รตะธารา รีสอร์ท รีสอร์ทฉะเชิงเทรา ที่พักฉะเชิงเทราริมน้ำ บรรยากาศใกล้ พระธาตุวาโย สุดสดชื่นจากสายน้ำและความร่มรื่นจากต้นไม้ ส่วนตัวห้องพักที่นี่มีความเป็นส่วนตัวและมีพื้นที่เป็นของตัวเอง

ห้องน้ำพร้อม ที่พักฉะเชิงเทรา ฝักบัวแบบวอล์กอินติดกับอ่างล้างหน้า

อีกทั้วยังมีห้องพักเก๋ ๆ อย่างบ้านทรงเรือที่ตจั้งอยู่ริมน้ำ ถึงแม้จะเป็นบ้านเรือแต่พื้นที่ในห้องกว้างขวาง มีระเบียงริมน้ำให้นั่งชิลล์ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

โต๊ะและ ที่พักฉะเชิงเทรา เก้าอี้พร้อมร่มบนท่าเรือ

หลังจากนอนพักชิลล์ ๆ ก็ยังมีกิจกรรมสนุก ๆ อย่างพายเรือคายัค ล่องเรือชชมแม่น้ำ และยังมีร้านอาหารริมแม่น้ำไว้บริการ อีกหนึ่งที่พักฉะเชิงเทรา สวย ๆ ที่พักใกล้กรุงเทพ ที่เที่ยวภาคกลาง ที่นี่รับรองได้รับความประทับใจกลับไปเต็ม ๆ

เช็คราคาและจองห้องพัก

 สรุป วัดพระธาตุวาโย

อาคารขนาด พระธาตุวาโย ใหญ่ที่มียอดแหลมด้านบน

วัดพระธา ตุวาโย อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว วัดที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ฉะเชิงเทรา วัดที่มีความสวยงามเฉพาะตัว เรียกได้ว่า สายทำบุญทำทาน คือ ห้ามพลาดเลยก็ว่าได้ ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันช้านานและยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทย ที่มีศิลปะ สถาปัตยกรรมที่น่าอัศจรรย์ และสวยงามไม่แพ้วัดไหนในประเทศไทย มีเสน่ห์มนต์ขลังในเรื่องการขอพร ในเรื่องการปลดหนี้ ที่ใครหลายๆ คน ต่างพากันให้ความเคารพนับถือ วัดแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ น่าชื่นชมเป็นอย่างแท้จริง หากใครท่านใดกำลังจะวางแผนท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา อยากจะให้เพิ่ม วัดวาโย เข้าใปในแผนการเดินทางของทุกท่านด้วยนะจ้ะ นอกจากวัดแล้ว ยังมี่ ที่เที่ยววัดวาโย ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม หรือจะเป็น ที่เที่ยวฉะเชิงเทรา ที่อยู่ใกล้ พระธาตุวาโย ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในครั้งนี้ และในส่วนของที่พักนั้น ที่พักฉะเชิงเทรา ก็มีความสวยงามเด่นเป็ยเอกลักษณ์ให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศการพักผ่อน ในช่วงวันที่ทุกท่านได้มา สถานที่ท่องเที่ยวฉะเชิงเทราแห่งนี้ นอกจากนี้ วัดวาโย ยังถูกนำไปแต่งเพลง เพลงวัดวาโย ที่เกี่ยวข้อง กับหลวงพ่อปลดหนี้ ที่ฟังดูแล้วมีเสน่ห์มนต์ขลัง และไพเราะมากเลยนะจ้ะ

ที่เที่ยวอื่นๆ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และการเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซค์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึกการตั้งค่า