วัดอรุณ 2024 วัดสวย กรุงเทพมหานคร [เมษายน 2024]

วัดอรุณราชวราราม หรือที่เรียกสั้นๆ กันว่า วัดอรุณ หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า วัดแจ้ง โดยเป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งแอดเชื่อว่าเป็นวัดที่หลายๆ ต่างก็ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดี หากได้มาเที่ยวกรุงเทพแล้วไม่ได้มาเที่ยวที่ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร บอกเลยว่าเหมือนมาไม่ถึงกรุงเทพ เพราะที่นี่เปรียบเสมือนเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของกรุงเทพมาอย่างยาวนานโดย วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารวัดแจ้ง นั้นมีจุดเด่นหลักๆ ก็คือการตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามมากๆ เลยนะคะ อีกทั้งยังเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามจนประเมินค่าไม่ได้เลยจ้า บอกได้เลยค่ะว่าเป็นวัดที่ต่างก็มีผู้คนจากทั่วโลกต่างพากันมากราบไหว้สักการบูชาพระที่วัดอรุณกันเป็นจำนวนมาก เพราะเชื่อกันว่าจะทำให้ชีวิตพบเจอแต่ความรุ่งโรจน์นั่นเองจ้า

วัดสมานรัตนาราม กทม. วัดอรุณ
Chuchawan / Shutterstock.com
รีวิว วัดอรุณราชวราราม

ที่ตั้งวัดอรุณวราราม

กรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศไทยเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญอันเป็นสัญลักษณ์ เช่น วัดอรุณและวัดพระแก้ว วัดอรุณ

วัดอรุณ เป็นวัดที่ตั้งอยู่แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และอยู่บนถนนอรุณอมรินทร์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามกับ วัดโพธิ์ และอยู่ข้างๆ กับสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ อีกทั้งยังอยู่ในเขตของพระราชบรมมหาราชวังเดิมอีกด้วยนะคะ ซึ่งเป็น วัดในกรุงเทพ ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ที่มีความหมายว่า พระอารามที่พระมหากษัตริย์ สมเด็จระราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์ นั่นเองค่ะ

 • Google Map : https://goo.gl/maps/JkYwNPEvKhpgffpbA
 • พิกัด : 158 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์ : 028912185

การก่อสร้างและประวัติศาสตร์ของวัดอรุณราชวราราม

วัดสมานรัตนาราม วัดอรุณ

วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ที่ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ใกล้ วัดราชบพิธ ซึ่งในสมัยก่อนนั้นมีชื่อเดิมว่าวัดมะกอกโดย ประวัติวัดอรุณราชวราราม นั้นมีเรื่องเล่าขานต่อกันมาว่า เมื่อพระเจ้าตาก ( สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ) ได้ทรงนำกองทัพเพื่อมาเลือกชัยภูมิในการสร้างเป็นราชธานีใหม่ ซึ่งพระองค์นั้นได้เสด็จฯ จนมาถึงวัดมะกอกในเวลารุ่งแจ้ง เมื่อพระองค์ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีสำเร็จ พระองค์จึงได้ทรงปฏิสังขรณ์พระอารามแห่งนี้และสถาปนาเป็นพระอารามหลวงที่เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือที่เรียกว่า พระแก้วมรกต ที่ได้อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์ ต่อมาเมื่อในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ( รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ) ได้ทรงสถาปนาพระอุโบสถและพระวิหารหลังใหม่ขึ้นมา พร้อมกับได้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แต่ยังไม่ทันสถาปนาเสร็จพระองค์ก็ได้เสด็จสวรรคตซะก่อน ทำให้หลังจากนั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ( รัชกาลที่ 2 ) ได้ทรงดำเนินการปฏิสังขรณ์ต่อและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามชื่อวัดขึ้นมาใหม่ว่า วัดอรุณราชธาราม ประวัติวัดอรุณ ต่อมาในภายหลังก็ได้มีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 4 ) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามขึ้นมาใหม่ว่า วัดอรุณราชวราราม ซึ่งมีความหมายว่า วัดแห่งรุ่งอรุณ และชาวต่างชาติมักจะรู้จักกันในชื่อ The Temple of Dawn ที่สำคัญ วัดอรุณราชวรารามวรวิหารรูปภาพ ยังได้รับขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 66 ตอนที่ 64 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2492 และได้ประกาศระวางแนวเขตโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 72 ตอนที่ 14 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2498 อีกด้วยนะคะ

ความงดงามทางศิลปะของวัดอรุณราชวราราม

พลบค่ำ ณ วัดสมานรัตนาราม กรุงเทพฯ ประเทศไทย วัดอรุณ

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารวัดแจ้ง มีลักษณะของสถาปัตยกรรมที่ถูกก่อสร้างโดยช่างที่มีฝีมือและมีความชำนาญมากๆ เป็นวัดที่มีศิลปกรรมที่สวยงามมีความสง่าและโดดเด่นที่ชัดเจน วัดในกรุงเทพ ซึ่งบนพระปรางค์ของวัดอรุณฯ นั้นเป็นพระปรางค์สมัยรัตนโกสินทร์แบบอิทธิพลขอมของอยุธยาที่ได้ดัดแปลงแก้ไขมาจากศิลปะอยุธยาซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากขอมอีกทอดหนึ่ง จึงทำให้เป็นพระปรางค์ที่มีความแตกต่างจากองค์อื่นๆ ในประเทศไทย วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารรูปภาพ ซึ่งมีศิลปกรรมที่ประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบสีต่างๆ และเครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ที่นำเข้ามาจากจีน ถือได้ว่ามีลวดลายของความเก่าแก่เป็นอย่างยิ่ง และหายากมากๆ ส่วนตัวองค์พระปรางค์นั้นมีฐานกว้างแล้วค่อยๆ เรียวเล็กไปจนถึงยอดหรือที่เรียกกันว่า ทรงจอมแห และที่สำคัญที่นี่ประกอบด้วยพระปรางค์ใหญ่และพระปรางค์เล็ก 4 องค์ 4 ทิศ ที่บริเวณฐานของพระปรางค์นั้นประกอบด้วยสัตว์หิมพานต์ต่างๆ ส่วนยอดของพระปรางค์นั้นก็ประดับด้วยนภศูล ซึ่งเป็นอาวุธของพระอินทร์ที่มีลักษณะเป็นฝัก 9 แฉก และภายในพระปรางค์นั้นมีรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณกำแพงแก้วกั้นอยู่จ้า

รีวิวเที่ยวชมวัดอรุณวราราม

วัดอรุณ

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารวัดแจ้ง ซึ่งเป็นวัดชื่อดังมากๆ ทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวและต่างประเทศ โดยผู้คนบางกลุ่มมักจะรู้จักกันในชื่อ วัดอรุณฯ หรือวัดแจ้ง โดยตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีจุดเด่นคือพระปรางค์เจดีย์สีขาวขนาดใหญ่ตั้งตระการอยู่นั่นเองค่ะ ทำให้เป็น ที่เที่ยวภาคกลาง ที่โด่งดังและโดดเด่นงดงามมากๆ และนอกจากพระปรางค์เจดีย์แล้วก็ยังมีสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ท้าวเวสสุวรรณวัดอรุณ วิหารน้อย โบสถ์น้อย ยักษ์วัดอรุณ หรือที่เรียกกันว่า ยักษ์วัดแจ้งนั่นแหละค่ะ นอกจากนี้ผู้คนต่างเชื่อกันว่า ที่วัดแห่งนี้นั้นมีความศักดิ์มากๆ จึงทำให้มักมีผู้คนจากทั่วโลกทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินั้นได้มากราบไหว้สักการบูชาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวกันเป็นจำนวนมาก พร้อมกับการได้มาเดินเที่ยวชมความสวยงามของวัดที่มีความน่าทึ่งมากๆ กันนั่นเองจ้า

กิจกรรมที่น่าสนใจในวัดอรุณวราราม

วัดอรุณ

นอกจาก วัดอรุณ จะมีความสวยงามของพระปรางค์เจดีย์และความสวยงามของศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ให้ได้ชมแล้ว ยังเป็น ที่เที่ยวกรุงเทพ มีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายอย่างมากมายให้ทุกคนได้ตื่นตาตื่นใจ อย่างเช่น การได้เข้าไปเยี่ยมชมพระวิหารน้อย ( ฝั่งซ้าย ) ซึ่งเป็นเจดีย์จุฬามณีที่สร้างขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลที่ 4 และทำขึ้นมาเพื่อสื่อถือสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และภายในยังมีพระแก้วมรกตองค์แรกอีกด้วยค่ะ การได้ไปเยี่ยมชมโบสถ์ ( ฝั่งขวา ) ที่ภายในได้มีรูปปั้นของพระเจ้าตากสินและพระแท่นของสมเด็จพระเจ้าตากสินซึ่งเชื่อกันว่าหากได้ลอดพระแท่นของพระเจ้าตากสินนั้นสามารถล้างอาถรรพ์ได้ด้วยนะคะ จนไปถึงจุดที่ใครๆ ก็ต้องไปนั่นก็คือ การได้ไปถ่ายรูปตรงซุ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถที่มียักษ์ 2 ตนยืนเฝ้าอยู่ ซึ่งยักษ์ทางฝั่งซ้ายจะมีลักษณะสีเขียวชื่อว่า ทศกัณฐ์ ส่วนยักษ์ทางฝั่งขวาจะมีลักษณะสีขาวชื่อว่า สหัสเดชะ โดยเชื่อกันว่ายักษ์ 2 ตนนี้จะคอยขับไล่สิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามายุ่งวุ่นวายในวัดนั่นเองค่ะ ซึ่งนอกจากที่กล่าวมาแล้วนั้นก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายๆ อย่างให้เที่ยวชมกันสนุกๆ สุดๆ ไปเลยนะคะ ที่สำคัญ วัดอรุณรังสี ยังสามารถนั่งเรือข้ามฟากไปอีกฝั่งได้ด้วยนะคะ จะมีร้านอาหารและร้านต่างๆ มากมายไปหมดเลยจ้า

แนะนำการเดินทางมาวัดอรุณวราราม

บันไดทางขึ้นวัดสมานในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย วัดอรุณ

การเดินทางไปเที่ยวที่ วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารวัดแจ้ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร นั้นสามารถเดินทางได้หลายทาง ไม่ว่าจะเป็นทางเรือ ทางรถยนต์ หรือจะเป็นทางรถโดยสาร บอกได้เลยว่าสะดวกสบายมากๆ ซึ่งการเดินทางด้วยทางเรือนั้น สามารถนั่งเรือมาลงที่ท่าเตียนแล้วหลังจากนั้นก็นั่งเรือข้ามฟากจากฝั่งพระนครมาลงที่ท่าเรือหน้าวัดอรุณหรือสามารถนั่งเรือด้วยเจ้าพระยามาลงที่วัดอรุณได้เลยจ้า ส่วนทางรถยนต์นั้นให้วิ่งมาทางถนนปิ่นเกล้าแล้วเลี้ยวเข้าถนนอรุณอมรินทร์ซึ่งจะผ่านโรงพยาบาลศิริราชให้วิ่งตรงมาเรื่อยๆ ไปยังกรมอู่ท่าเรือก็จะเห็นทางเข้าของวัดอรุณอยู่ทางซ้ายมือซึ่งถือว่าไม่ไกลมากนัก และอีกทางคือการเดินทางโดนรถโดยสารนั้นสามารถนั่งรถโดยสารประจำทางสาย 19 และ สาย 57 มาลงเลยวัดได้เลยจ้า และที่สำคัญ ไปวัดอรุณ ทางวัดจะเปิดให้เข้าเยี่ยมชมทุกวันนะคะ ตั้งแต่เวลา 07.30-17.30 น.

ประเพณีและพิธีกรรมที่วัดอรุณราชวราราม

 วัดอรุณ

ที่ วัดอรุณ แห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งประเพณีที่น่าสนใจ นั้นก็คือ เทศกาลงานวัดอรุณ ซึ่งมีพิธีกรรมต่างๆ และการแสดงอีกหลายสิ่งหลายอย่างมากๆ ที่น่าตื่นตาตื่นใจจนทำให้อยากมาเที่ยว ไปวัดอรุณ ซึ่งภายในงานจะมีอะไรบ้างนั้นแอดจะพาเพื่อนไปดูกันจ้า อย่างแรกคือการได้มาชมการแสดงหุ่นหลวงซึ่งหาดูยากมากแล้วในปัจจุบันโดยเรื่องที่ใช้เล่นก็คือเรื่องรามเกียรติ์ตอนปล่อยม้าอุปการ การแสดงโขนชักรอกที่หาดูได้ในงานนี้เท่านั้นโดยเป็นการแสดงตอนหักคอช้างเอราวัณในเรื่องรามเกียรติ์ การเชิดหนังใหญ่ที่เป็นมหรสพที่อยู่เคียงคู่กับการแสดงโขนมาตั้งแต่โบราณ การแสดงละครนอกและละครในนาฏลีลาที่มีท่วงท่าลีล่าที่อ่อนหวานเพียบพร้อมด้วยสุนทรีย์ของละครหลวง การแสดงมโหรีไทยจีนฝรั่งที่มีทั้งดีดสีตีเป่าซึ่งเป็นการบรรเลงเพลงโบราณที่หาฟังยากมากๆ การละเล่นและกีฬาในสมัยโบราณไม่ว่าจะเป็นการญวนหกมวยไทย คาดเชือก เป็นต้น และอีกหนึ่งประเพณีก็คือประเพณีการลอยกระทงที่เป็นการขอขมาพระแม่คงคาและบูชาพระพุทธเจ้าในงานที่มีการจัดขึ้นทุกปี ที่สำคัญ สมเด็จวัดอรุณ ยังมีอาหารคาวหวานแบบไทย-เดิมให้ลิ้มลองและงานฝีมืองานหัตถกรรมต่างๆ ที่งดงามให้ได้ชมกันอีกด้วยนะคะ

ข้อห้ามในการมาเที่ยวชมที่วัดอรุณ

เรือในแม่น้ำใกล้วัดสมานรัตนาราม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย วัดอรุณ

สำหรับเพื่อนๆ ที่ต้องการมาเที่ยวที่ วัดอรุณ ใกล้ ที่พักนครชัยศรี และต้องการเข้าเยี่ยมชมพระปรางค์เจดีย์ แอดขอแนะนำว่าควรแต่งกายสุภาพ เพราะทางวัด ไม่อนุญาตให้ใส่กระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้น เที่ยว วัดในกรุงเทพ หากใครที่แต่งกายมาไม่เหมาะสมทางวัดได้มีบริการให้ยืมชุดด้วยนะคะ สามารถเดินชมความสวยงามของวัดได้เต็มที่ไปเลยจ้า

ที่เที่ยวใกล้ วัดอรุณวราราม

วัดอรุณ

1.วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พระบรมมหาราชวังในกรุงเทพฯ ประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดสำหรับการสำรวจความมหัศจรรย์อันน่าหลงใหลของ พิษณุโลก ที่เที่ยว และ ที่เที่ยวกรุงเทพ วัดอรุณ

อีกหนึ่งวัดน่าเที่ยวใกล้ วัดอรุณ ที่ถือได้ว่าเป็นวัดคู่เมืองอย่าง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกว่า วัดพระแก้ว ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร และเป็นวัดที่มีความสวยงามมากๆ เช่นกันค่ะ โดยเป็น วัดในกรุงเทพ ที่ได้สร้างขึ้นเมื่อครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ ในปี พ.ศ.2325 สมัยรัชกาลที่ 1

อาคารขนาดใหญ่ในประเทศไทย ที่เที่ยวกรุงเทพ วัดอรุณ

ซึ่งภายในวัดนั้นได้มีประดิษฐานของ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือที่เรียกกันว่า พระแก้วมรกต ที่ได้อัญเชิญมาจากอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทร์ประเทศเวียดนาม นั่นเองค่ะ อีกทั้งวัดพระแก้วยังเป็นวัดหลวงที่ใช้ในพระราชพิธีสำคัญๆ ต่างๆ อีกด้วยนะคะ แอดบอกได้เลยค่ะว่าเป็นวัดที่อยู่ใกล้ วัดเกาะแก้วอรุณคาม ที่น่าไปเที่ยวมากๆ เลยจ้า

 • Google Map : https://goo.gl/maps/CvEHXoqfwdnNc8149
 • พิกัด : ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • เวลาทำการ : ทุกวัน 08.30 – 15.30 น.

2.สกายวอร์ค อาคารมหานคร

ผู้หญิงนั่งบนพื้นกระจกที่ ที่เที่ยวกรุงเทพ พิษณุโลกที่เที่ยว. วัดอรุณ
SPhotograph / Shutterstock.com

สกายวอร์ค อาคารมหานคร เป็นที่เที่ยวใกล้ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ที่เป็นไฮไลท์ของเมืองกรุงเทพเลยก็ว่าได้ค่ะ ซึ่งอยู่บนชั้น 74 ของตึก King Power Mahanakhon ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวสูงสุดของเมือง ที่เที่ยวกรุงเทพ กันเลยทีเดียว และยังสามารถชมวิวบรรยากาศของกรุงเทพได้แบบ 360 องศา กันไปเลยจ้า

สระว่ายน้ำบนชั้นดาดฟ้าพร้อมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองพิษณุโลก ที่เที่ยวกรุงเทพ วัดอรุณ
Diana Grytsku / Shutterstock.com

บอกได้เลยค่ะว่าหากได้มาเที่ยวเยี่ยมชม หลวงปู่ทวดวัดเกาะแก้วอรุณคาม ที่นี่เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไม่พลาดที่จะแวะมาเที่ยวเช็คอินพร้อมกับถ่ายรูปสวยๆ กันนะคะ

 • Google Map : https://goo.gl/maps/QqSJxWwQSnXSVEBJ9
 • พิกัด : 114 ถนนนราธวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • เวลาทำการ : ทุกวัน 09.00 – 18.00 น.
 • โทรศัพท์ : 026778721

3.ตลาดวังหลัง

ท้องฟ้าสีชมพูเหนือวัดสมานและวัดสมานรัตนาราม วัดอรุณ
Reydah / Shutterstock.com

สายช้อปปิ้งมาทางนี้จ้า ตลาดวังหลัง เป็นที่เที่ยวใกล้ วัดอรุณ หรือ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ที่แอดอยากแนะนำมากๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ที่มีความยาวถึง 300 เมตร กันเลยทีเดียว และยังเต็มไปด้วยร้านค้าและแผงขายของหลายร้านมากๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายรองเท้า ร้านขายกระเป๋า โดยมีทั้งมือ 1 และมือ 2 ไปจนถึงอาหารอร่อยๆ ต่างๆ

กลุ่มคนเดินผ่านตลาดไทยใกล้วัดสมาน วัดอรุณ
Phawat / Shutterstock.com

ที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยจ้า ที่สำคัญราคาไม่แพงอีกด้วยนะ บอกได้เลยว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ ตลาดช่างชุ่ย และ ที่เที่ยวปทุมธานี อีกหลายๆ แห่งอีกด้วยนะคะ

 • Google Map : https://goo.gl/maps/s4RJXz27rLL3DaB48
 • พิกัด : ซอยวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • เวลาทำการ : 09.00 – 18.00 น.

ที่พักใกล้ วัดอรุณวราราม

1.โรงแรม ศาลารัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ

คำสำคัญที่ใช้: วัดสมาน, รัตนารามคำอธิบายพร้อมคำหลักที่แก้ไข: วัดอันเงียบสงบริมน้ำในยามพลบค่ำ วัดอรุณ

โรงแรม ศาลารัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว ที่อยู่ใกล้ วัดอรุณ ที่มีการตกแต่งสไตล์หรูหรา และตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมาย ซึ่งอยู่ห่างจาก สมเด็จหลังตราแผ่นดินวัดอรุณ เพียงแค่ 150 เมตร เท่านั้น และยังเป็น ที่พักกรุงเทพ ที่อยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครที่สำคัญๆ น่าสนใจอีกหลายแห่ง

ห้องพักวิวแม่น้ำ เตียงนอน ใกล้วัดสมานราษฎร์ วัดอรุณ

โดยทางโรงแรมได้มีแผนกต้อนรับที่คอยบริการผู้ที่ต้องการมาพักตลอด 24 ชั่วโมง ที่สำคัญทางโรงแรมยังมีห้องอาหารที่เป็นอาหารสไตล์นานาชาติและอาหารไทยต้นตำรับไว้บริการอีกด้วยนะคะ แต่แอดขอกระซิบบอกเลยว่าหากใครที่ต้องการมาพักแบบคู่รักที่นี่เหมาะมากๆ เลยจ้า

เช็คราคาและจองห้องพัก

2.ริว่าอรุณ แบงคอก

ระเบียงพร้อมทิวทัศน์อันเงียบสงบของผืนน้ำและวัดสมานรัตนารามอันน่าทึ่ง วัดอรุณ

เที่ยว วัดอรุณราชวรารามราชวนวิหาร หาที่พักไม่ยากเลยจ้า ริว่าอรุณ แบงคอก เป็นอีกหนึ่งที่พักที่แอดอยากแนะนำ ซึ่งเป็นที่พักที่ตั้งอยู่บนพื้นน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้มองเห็นทัศนียภาพของวัดอรุณได้อย่างสวยงามมากๆ

เตียงสีขาวมองเห็นวิวเมืองใกล้วัดสันติรัตนาราม วัดอรุณ
ระเบียงชมเมืองในวัดสมานรัตนาราม วัดอรุณ

ส่วนภายในของห้องพักนั้นมีการตกแต่งที่ทันสมัย ที่มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ที่นี่ยังเป็น ที่พักในกรุงเทพ ที่มีไฮไลท์อีกอย่างที่โดดเด่นนั้นก็คือ การมีห้องอาหารแบบเปิดโล่งทำให้มองบรรยากาศรอบๆ ได้แบบงดงามมากๆ ถือว่าเป็นเสน่ห์ของริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยก็ว่าได้นะคะ

เช็คราคาและจองห้องพัก

3.ARUN Riverside Bangkok

ห้องพักโรงแรมเห็นวิวเมือง ใกล้ วัดสัณรัตนาราม วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

ARUN Riverside Bangkok ที่พักใกล้ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารวัดแจ้ง ซึ่งเป็นที่พักระดับดาวที่มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่เยอะแยะมากมายจะเป็น เลาจ์ส่วนกลาง ลานระเบียง บาร์ และข้าวของเครื่องใช้ภายในห้องที่ครบครัน

ห้องน้ำพร้อมห้องสุขาและห้องอาบน้ำ ตั้งอยู่ที่ วัดสมาน. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

และยังเป็น ที่พักในกรุงเทพ ที่อยู่ใกล้กับวัดอรุณ และสถานที่สำคัญๆ ที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง ใครอยากได้ที่พักที่ได้บรรยากาศของริมแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกับได้ชมทัศนียภาพของวัดอรุณได้อย่างงดงามแอดแนะนำเลยจ้า ที่นี่เหมาะมากๆ

เช็คราคาและจองห้องพัก

ร้านอาหารและคาเฟ่ที่น่าสนใจใกล้ วัดอรุณวราราม

วัดโสมนัสราชวรมหาวิหารที่มีชื่อเสียงของกรุงเทพฯ จัดแสดงมรดกทางศาสนาอันรุ่มรวยของประเทศไทย วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

1.ชมอรุณ กรุงเทพ

ร้านอาหารที่มองเห็นแม่น้ำและวัดใกล้เคียง วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ขอขอบคุณภาพจากทางเพจ ชมอรุณ

ชมอรุณ ( Chom Arun ) เป็นร้านอาหารใกล้ วัดอรุณ ที่มีสไตล์อาหารแบบอาหารไทยต้นตำรับ โดยบรรยากาศรอบๆ ร้านตกแต่งด้วยสไตล์ความเป็นไทย ทำให้รู้สึกได้ถึงความเป็นกันเองมากๆ ซึ่งทางร้านนั้นจะมีที่นั่งให้เลือกด้วยกัน 2 โซน นั่นก็คือ โซนอินดอร์ที่มาในรูปแบของห้องแอร์ที่ภายในดูกว้างขวางโปร่งโล่งสบายทำให้ไม่ว่าจะนั่งตรงไหนก็สามารถมองเห็นวิวของแม่น้ำเจ้าพระยาได้แบบสวยงามทุกมุม

ร้านอาหารใกล้วัดสมานที่มีหน้าต่างบานใหญ่มองเห็นแม่น้ำ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ขอขอบคุณภาพจากทางเพจ ชมอรุณ

และสำหรับโซนเอาท์ดอร์จะมาในรูปแบบของรูฟท็อปที่สามารถมองเห็นวิวของแม่น้ำเจ้าพระยาได้แบบ 180 องศา ไปเลยจ้า ส่วนเมนูของทางร้านที่มาแล้วต้องสั่งแอดขอแนะนำ กุ้งแม่น้ำเผาที่เป็นกุ้งตัวใหญ่ๆ ทั้งหวานทั้งสด อร่อยแบบสุดๆ ไปเลยค่ะ

ถาดอาหารที่ตั้งโชว์บนโต๊ะวัดสมาน หรือ วัดสมานรัตนาราม วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ขอขอบคุณภาพจากทางเพจ ชมอรุณ

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายเมนูที่น่าสนใจนะคะ ไม่ว่าจะเป็น ผัดไทยกุ้งสด ต้มยำกุ้ง ปูผัดผงกะหรี่ และอีกหลายๆ เมนูที่รับรองได้ว่าใครที่ชอบทานอาหารไทยอยู่แล้วต้องประทับใจสุดๆ ไปเลยจ้า สมเด็จไกเซอร์วัดอรุณ ยิ่งถ้ามาช่วงกลางคืน แล้วมองไปทางพระปรางค์ของวัดอรุณที่เปิดไฟอยู่นั้นบอกเลยว่า สวยงามฟินสุดๆ ไปเลยค่ะ

 • เพจ ชมอรุณ
 • Google Map : https://goo.gl/maps/aLWipA9csfnCmSYj8
 • พิกัด : 392 , 53 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • เวลาทำการ : ทุกวัน 11.00 -21.30 น.
 • โทรศัพท์ : 0954464199

2.Make Me Mango

ร้านอาหารที่มีพื้นลายตารางหมากรุกสีขาวดำตั้งอยู่ใกล้กับวัดสมานรัตนาราม วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารวัดแจ้ง
ขอขอบคุณภาพจากทางเพจ Make Me Mango

มาเอาใจคนชอบทานผลไม้กันบ้างจ้า Make Me Mango เป็นคาเฟ่แนวน่ารักๆ สไตล์มินิมอล ที่ตั้งอยู่ใกล้กับ วัดอรุณ ซึ่งภายในร้านมีการตกแต่งด้วยโทนสีเหลือง และมีเมนูอาหารให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เครื่องดื่ม อาหารคาว และของหวานต่างๆ เป็น ที่เที่ยวภาคกลาง

ห้องเล็กๆ ภายในวัดสมานรัตนารามมีโต๊ะและเก้าอี้ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารวัดแจ้ง
ขอขอบคุณภาพจากทางเพจ Make Me Mango
ขนมมะม่วงสามจานบนโต๊ะที่วัดสมานรัตนาราม วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารวัดแจ้ง
ขอขอบคุณภาพจากทางเพจ Make Me Mango
ชาเย็นมะม่วงสองแก้วบนเขียงที่วัดสมานรัตนาราม วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารวัดแจ้ง
ขอขอบคุณภาพจากทางเพจ Make Me Mango

ที่น่าไปลิ้มลองมากๆ เลยค่ะ ที่สำคัญทางร้านมีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้าน นั่นก็คือการนำวัตถุดิบผลไม้อย่างมะม่วงมาเป็นส่วนผสมในเมนูอาหารต่างๆ แทบจะทุกเมนู บอกได้เลยค่ะว่าสำหรับใครที่มองหาเมนูดับร้อนทานเล่น แอดแนะนำร้านนี้เลยจ้า

 • เพจ Make Me Mango
 • Google Map : https://goo.gl/maps/1Yn7ersjHYfFVzDi9
 • พิกัด : 67 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • เวลาทำการ : ทุกวัน วันจันทร์ – วันศุกร์ 10.30 – 20.00 น. และ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 10.30 – 20.30 น.
 • โทรศัพท์ : 026220899

3.วิวอรุณ รูฟท็อป เรสเทอรองท์ & บาร์ กรุงเทพ

วิวอรุณ รูฟท็อป เรสเทอรองท์ & บาร์ กรุงเทพ อีกหนึ่งร้านอาหารใกล้ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารวัดแจ้ง ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และตั้งอยู่บนชั้นดาดฟ้าของโรงแรมอรุณนิเวอร์ไซด์ใกล้ ที่เที่ยวนนทบุรี ส่วนภายในนั้นได้มีการตกแต่งที่เน้นโทนสีขาวเป็นหลักทำให้ดูเรียบง่ายและดูสะอาดตา ซึ่งเมนูทางร้านจะเป็นอาหารไทยแบบ 4 ภาค

โดยเมนูแนะนำของทางร้านที่มาแล้วต้องสั่งก็คือ ขันโตก โรตีแกงเขียวหวาน ใบเหลียงผัดไข่ ส้มตำไก่กรอบ และอื่นๆ อีกหลายเมนู ที่สำคัญทางร้านยังมีค็อกเทลที่เป็นสูตรพิเศษเฉพาะของทางร้านอีกด้วยนะคะ บอกเลยว่าเป็นร้านอาหาร

ที่เหมาะกับการมานั่งชิล รับประทานอาหารอร่อยๆ พร้อมกับชมพระอาทิตย์ตกดินยามเย็นที่มีแสงของพระอาทิตย์สีส้มอ่อนๆ สะท้อนกับยอดพระปรางค์ของวัดอรุณ บอกเลยว่าทำให้รู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลายสุดๆ ไปเลยจ้า

หาข้อมูลเพิ่มเติมวัดอรุณได้ที่

ที่เที่ยวอื่นๆ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และการเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซค์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึกการตั้งค่า