วัดสุทัศน์ 2024 ไหว้พระกลางกรุงเทพ [กรกฎาคม 2024]

ใครที่ช่วงนี้ของชีวิตช่วงนี้ การงานไม่ราบรื่น ทำสิ่งใดก็พบแต่ปัญหา ชีวิตขัดสน ติดขัด ทั้งความรัก การงาน การเงิน อาจจะเป็นด้วยการไปที่ท่าน ไปบนบาน สานกล่าว ไว้ แล้วลืมไปแก้ ไปถอนคำสาบาน ขอขมากรรม ถอนคำสัญญา ถอนคำสาบาน ให้ท่านได้ลองมาไหว้ขอขมากรรม หลวงพ่อกลักฝิ่น พระศรีศากยมุนีวัดสุ ทัศน์ โดยความเชื่อของผู้คนสมัยโบราณว่า หากได้มีโอกาสมาที่ วัดสุทัศน์ ให้ท่านได้ลองมาไหว้ขอขมากรรม ท่านจะได้ช่วยถอนคำสัญญา ถอนคำสาบานได้ นอกจากนี้ ภายใน วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรมไทย ที่สวยงาม ทั้ง รูปหล่อ ท้าวเวสสุวรรณวัดสุทัศน์ สมเด็จพระครูลมูล พระอุปคุตวัด สุทัศน์ ให้ศาสนิกชนชาวพุทธได้มากราบไหว้และเยี่ยมชม ณ วัดแห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย แล้วถ้าจะไปขอขมากรรมที่ ท้าวเวสสุวรรณวัด สุทัศน์ ต้องไปยังไง วัด สุทัศน์ ตั้งอยู่ที่ไหนของกรุงเทพมหานคร แอดก็ได้รวบรวมข้อมูล มาให้กับทุกท่านแล้วค่ะ ถ้าพร้อมกันแล้วตามแอดมาได้เลยค่ะ

การเปิดรับแสงเป็นเวลานานของเมืองยามพลบค่ำซึ่งมีวัดสุทัสที่เป็นสัญลักษณ์ วัดสุทัศน์

วัดสุทัศน์ กรุงเทพมหานคร

วัดสุทัส วัดสุทัศน์ ยามค่ำคืนในประเทศไทย

พระวัดสุทัศน์ หรือ วัด สุทัศน์ เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ถือเป็นอีกหนึ่ง วัดดัง วัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องการมาขอขมากรรม ถอนคำสัญญา ถอนคำสาบาน และยังเป็นวัดประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล หรือ ในหลวงรัชกาลที่ 8 ด้วยความสวยงามของพระอุโบสถ ที่มีภาพจิตรกรรมที่สวยงาม ร่มรื่นด้วยบรรยากาศของต้นไม้น้อยใหญ่ ทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นที่รู้จักของเหล่านักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างแวะเวียนเที่ยวชมวัดงดงามของวัดแห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย วัด สุทัศน์ แห่งนี้นั้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ถนนบำรุงเมือง แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้อย่างง่ายและสะดวกสบายเลยค่ะ

ประวัติ / ความเป็นมาวัดสุทัศน์

 วัดสุทัศน์ คนสองคนกำลังเดินอยู่หน้าวัดสุทัศน์

วัด สุทัศน์ หรือ ท้าวเวสสุวรรณวัด สุทัศน์ แห่งนี้นั้น ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2350 จนถึงปี พ.ศ. 2351 ในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่ 1 องค์พระเจ้าเหนือหัวได้ทรงพระราชทานนามว่า วัด สุทัศน์ แห่งนี้ว่า วัดมหาสุทธาวาส ต่อจากนั้นมาไม่ได้ ในหลวงรัชกาลที่ 1ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ทรงสร้างพระวิหาร เพื่อเป็นที่ประดิษฐานของ พระศรีศากยมุนี

วัดสุทัศน์ ยามพระอาทิตย์ตกดินในประเทศไทย

ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์พระร่วงของยุคสุโขทัย และถูกอันเชิญมาจาก พระวิหารหลวง วัดมหาธาตุ จากจังหวัดสุโขทัย ทว่าพระวิหารยังไม่ทันสร้างเสร็จก็สิ้นรัชกาลที่ 1 เสียก่อน ต่อมารัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ทรงสร้างพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ สัตตมหาสถาน เพื่อประดิษฐานสังฆาราม และยังได้ทรงพระราชทานนามใหม่เป็น วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัด สุทัศน์ จนถึงปัจจุบันนั้นเอองค่ะ

สถาปัตยกรรมของวัดสุทัศน์

วัดสุทัศน์ วัดสุทัศน์ พระบรมมหาราชวังในกรุงเทพฯ ประเทศไทย

สถาปัตยกรรมอันสวยงามของ วัดสุทัศน์ หรือ พระวัดสุ ทัศน์ ถือเป็นศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นตั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งจะบางส่วนจะมีสถาปัตยกรรม วิจิตรกรรม ศิลปะ อันมีกลิ่นของศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยามาผสมผสานได้อย่างสวยงาม ซึ่งจะประกอบไปด้วย พระวิหาร พระอุโบสถ พระวิหารคต ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช เป็นต้น นอกจากนี้แล้วภายในวัด สุทัศน์ยังมี ศาลาวิหารทิศ ศาลาลอย และหอระฆัง ซึ่งศิลปะ สถาปัตยกรรม ที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะกรุงศรีอยุธยา เป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติยังสามารถชมความสวยงามของวัดแห่งนี้ได้จนถึงปัจจุบัน

กิจกรรมทางศาสนา – วัดสุทัศน์

พระพุทธรูปของวัดสุทัศเป็นแถวประดับด้วยสีทองและสีดำ วัดสุทัศน์

กิจกรรมทางศาสนา ที่ทาง วัด สุทัศน์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จะเป็นกิจกรรมการสวดมนต์ การทำบุญตักบาตรในวันพระ ฟังธรรม พิธีเวียนเทียนในวันเข้าพรรษาและในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการอนุกรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวไทย ที่สืบสานกันมาอย่างยาวนาน และยังเพื่อให้พุทธศาสนิกชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี กิจกรรมทางศาสนาสืบต่อไป ให้ได้อยู่คู่ชาวไทยอย่างยาวนาน

รีวิวเที่ยววัดสุทัศน์ที่ไม่ควรพลาด

วัดสุทัศน์มีพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ในบริเวณวัด วัดสุทัศน์

รีวิวการมาเที่ยว วัดสุ ทัศน์ เพื่อไหว้ขอขมากรรม สิ่งที่ควรเตรียมและวิธีการไหว้ขอขมากรรม หลวงพ่อกลักฝิ่น นั้นมีดังนี้

สิ่งของที่ต้องเตรียม

 • ดอกบัว 5 ดอก
 • ธูป 5 ดอก
 • เทียนสีขาว 5 เล่ม
 • เงินใส่ถาด 5 บาท

หากใครไม่สะดวกเตรียมเอง ทาง วัด สุทัศน์ ก็มีบริการจำหน่ายให้ท่านค่ะ เพียงเตรียมเงินมา 55 บาทเท่านั้นเองค่ะ

วิธีการไหว้ขอขมากรรม

พระบรมมหาราชวัง วัดสุทัศน์ ในกรุงเทพฯ ประเทศไทยเป็นวัดสุทัศน์อันงดงาม
 • อันดับแรก ให้ท่านจุดธูป 5 ดอก เทียน 5 เล่ม แล้วนำไปปักบริเวณจุดที่ทางวัดเตรียมไว้ให้
 • อันดับสอง ให้ท่านกลับมารับ บทสวดมนต์ และบทขอขมากรรม ตรงจุดบริการของทางวัด
 • อันดับสาม นั่งตรงจุดที่วัดเตรียมไว้ให้ ตั้งจิตให้สงบ นิ่ง เริ่มสวดบทสวดมนต์ และ บทขอขมากรรม ตามลำดับ โดยจะมีทั้ง 4 หน้ากระดาษ
 • อันดับสุดท้าย เมื่อสวดมนต์ขอขมากรรมเสร็จแล้ว ให้นำดอกบัวใส่ถางถวาย ด้านข้างหลวงพ่อกลักฝิ่น แล้วให้นำเงิน 5 บาทใส่ไว้ตรงพานทองด้านหน้าพระพุทธรูป ถือเป็นอันเสร็จพิธีการขอขมากรรม

นอกจากการมาไหว้หลวงพ่อกลักฝิ่นแล้ว แนะนำให้ท่านไปไหว้ พระศรีศากยมุนีวัด สุทัศน์ พระประธานของวัด และ ท้าวเวสสุวรรณวัด สุทัศน์ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลก่อนกลับด้วยนะจ๊ะ

การเดินทางไป วัดสุทัศน์

พระบรมมหาราชวังในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดสุคนที่มีชื่อเสียง วัดสุทัศน์

การเดินทางมาเที่ยวชมวัดงดงามของ สมเด็จพระครูมูล สมเด็จวัด สุทัศน์ นั้นง่ายเพียงนิดเดียวค่ะ โดยตัว วัด สุทัศน์ ตั้งอยู่ในตัวเมืองกรุงเทพมหานคร ถนนบำรุงเมือง แขวงวัดราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร การเดินทางไปเที่ยว วัด สุทัศน์ มีหลากหลายวิธีไม่ว่าจะด้วยรถส่วนตัว รถโดยสารประจำทาง รถไฟฟ้า MRT ก็มีบริการนักท่องเที่ยวทุกท่านอย่างทุกรูปแบบ เรียกได้ว่า ทุกท่านสามารถเดินทางไปเที่ยว วัด สุทัศน์ ได้อย่างง่ายและสะดวกสบายกันเลยทีเดียวค่ะ

รูปปั้นวัดสุทัศเป็นแถว วัดสุทัศน์


รถยนต์ : หากใครที่เดินทางมาเที่ยว วัด สุทัศน์ โดยรถส่วนตัวนั้น สามารถปักหมุดใน GPS ว่า วัดสุทัศนเทพวราราม ให้ใช้ถนนเส้นสนามหลวง-ถนนบำรุงเมือง ก็จะถึงจุดหมายแล้วค่ะ จุดบริการจอดรถ จะเป็นศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร วัดเทพมณเฑียน เป็นต้น
รถโดยสารประจำทาง : จุดเริ่มต้นการเที่ยว วัดสุทัศน์ ด้วยรถโดยสารประจำทางนั้น ให้ทุกท่านนั้นนั่งรถเมล์สาย 12 , 2-1, 32 , 35 , 56(ปอ.)(AC) ลงตรงจุดป้ายรถเมล์ เสาชิงช้า เดินต่อมาอีก 200 เมตรก็จะถึงจุดหมายแล้วค่ะ

รถไฟฟ้า MRT : จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มาลงสถานีสามยอด ให้ทุกท่านใช้ทางออกประตูสาม แล้วเดินต่อไปยัง วัดสุทัศน์ท้าวเวสสุวรรณ อีก 500 เมตร ก็จะถึงตัววัดแล้วค่ะ

ที่เที่ยวใกล้ วัดสุทัศน์

วัดสุทัศ วัดสุทัศน์ อันสง่างามในเอเชีย

เสาชิงช้า

พระบรมมหาราชวังอันเป็นสัญลักษ วัดสุทัศน์ ณ์ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Krissadakorn / Shutterstock.com

เสาชิงช้า สถานที่ท่องเที่ยวที่เดินไม่ไกลจาก ท้าวเวสสุวรรณวัดสุ ทัศน์ ถือเป็น ที่เที่ยวสงกรานต์ ที่เหล่านักท่องเที่ยวทุกท่านไม่ควรพลาดในการมาจุดเช็คอินแห่งนี้ เสาชิงช้า ตั้งอยู่บริเวณหน้า วัด สุทัศน์ บริเวณลาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมโล้ชิงช้า ในสมัยก่อน แต่ ณ ปัจจุบันนี้ ได้ยกเลิกไปแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 7 จนทำให้ เสาชิงช้า กลายเป็นโบราณสถาน อันสำคัญของประเทศไทย เป็นเอกลักษณ์ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างต้องแวะเวียนมาเก็บภาพ ถ่ายรูป เก็บไว้เป็นความทรงจำที่ดี ในการท่องเที่ยวเมืองกรุงเทพแห่งนี้นั้นเองค่ะ

สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา

สวนสาธารณะก วัดสุทัศน์ รุงเทพ
Sawarut Triratanachat / Shutterstock.com

สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา ที่ตั้งอยู่ที่ ช่องกลางสะพานพระปกเกล้า สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชาวกรุงเทพ ทั้งตั้งอยู่ไม่ไกลจาก สังฆราชแพ วัด สุทัศน์ สักเท่าไหร่ นักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา ถือเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา ที่สวยงามอีกหนึ่งแห่ง

สวนสาธารณะ วัดสุทัศน์ กรุงเทพ
rukawajung / Shutterstock.com

ที่มีวิวทัศน์ที่สวยงาม พร้อมกับบรรยากาศที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ที่จัดตกแต่งบริเวณสวนลอยฟ้า ให้มีทัศนียภาพที่สวยงามมากยิ่งขึ้น จึงทำให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ กลายเป็นที่เที่ยวของนักท่องเที่ยว ต่างนิยมพากันมาชมวิวเมือง มารับลมบรรยากาศ ในช่วงยามเย็น กับวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

ไหว้พระ 9 วัดกรุงเทพ วัดสุทัศน์
waranon8327 / Shutterstock.com

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ที่เที่ยวกรุงเทพ วัดสวย วัดดัง สุดยอดฮิตของเรานักท่องเที่ยว ต่างแวะเวียน มาเที่ยวชม มาไหว้พระเสริมความเป็นสิริมงคลอย่างไม่ขาดสาย แถมยังเป็นวัดหากใครไปขอขมากรรมที่ วัด สุทัศน์ เสร็จแล้ว

ไหว้พระ 9 วัดสุทัศน์ วัดกรุงเทพ

ก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวที่ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ต่อได้อย่างง่ายและสะดวกสบาย วัดราชบพิธ ถือเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่วิจิตรงดงาม ราวกับในวรรณกรรม

อาคารอันงดงา วัดสุทัศน์ มที่มีหอนาฬิกาชวนให้นึกถึงวัดสุทัศน์

ภายในวัดมีภาพจิตรกรรม งานศิลปะ วัฒนธรรมไทย ที่สวยงาม ที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมอย่างไม่ขาดสาย โดยมี พระพุทธอังคีรส พระประธานในพระอุโบสถ ที่เหล่านักท่องเที่ยวต่างให้ความเคารพนับถือในความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธอังคีรส นั้นเองค่ะ

 • Google Map: https://maps.app.goo.gl/L33wroWLe3HfhrcdA?g_st=ic
 • วัดและเวลาทำการ : 06.00-18.00 น.(เปิดทุกวัน)
 • Facebook: วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม Wat Rajabopit

ร้านอาหารและคาเฟ่ใกล้ วัดสุทัศน์

ผู้หญิงสวมหมวกที่ วัดสุทัศน์

ทิพย์สมัย ผัดไทยประตูผี

กลุ่มคนเตรียมอาหารใน วัดสุทัศน์
Vassamon Anansukkasem / Shutterstock.com

เดินเที่ยวชมความงดงาม วัด สุทัศน์ ไหว้พระ ท้าวเวสวัด สุทัศน์ เสริมความเป็นสิริมงคลกันเสร็จแล้ว ก็ต้องแวะมาเติมพลังงานความอร่อย ของเมนูอาหารไทยชื่อดัง กับร้านอาหารไทยที่มีชื่อว่า ทิพย์สมัย ผัดไทยประตูผี ร้านผัดไทยเจ้าดัง เจ้าอร่อย ที่ดังไกลไปทั่วโลก ด้วยเมนูอาหารไทยสไตล์บ้านๆ แต่มีความอร่อยแบบ 10/10 พร้อมวิวบรรยากาศของทางร้านที่การออกแบบตกแต่งตัวร้านให้มีความร่วมสมัยได้อย่างลงตัว

กลุ่มคนที่ยืนอยู่นอก วัดสุทัศน์
Vassamon Anansukkasem / Shutterstock.com

เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างต้องแวะเวียนมาชิมความอร่อยของ ผัดไทยประตูผี ทิพย์สมัย แห่งนี้อย่างไม่ขาดสายกันทีเดียว ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ จัดเสริฟความอร่อยที่มีมาตรฐาน ทำให้ร้าน ทิพย์สมัย ผัดไทยประตูผี มัดใจลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแบบอยู่หมัดกันไปเลยค่ะ

Burapa Coffee

ภายในร้านหนังสืออันโอ่อ่าตกแต่งด้วยหนังสือมากมาย วัดสุทัศน์
ขอบคุณรูปภาพจาก เพจ Burapacoffee

ร้านคาเฟ่ลับๆ ผสมผสานร้านหนังสือ ย่านเจริญกรุง ที่มีการผสมผสานความทันสมัย เอาใจสายคอเครื่องดื่มกาแฟ และ คนที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจ กับร้านคาเฟ่ที่มีชื่อว่า Burapa Coffee คาเฟ่ร้านหนังสือ ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจาก ท้าวเวสสุวรรณวัด สุทัศน์ หลังจากกลับจากการไปเที่ยวไหว้

ร้านกาแฟที่มีเมนูบนเคาน์เตอร์ให้บริการวัดสุทัศน์และท้าวเวสสุวรรณวัฒนา วัดสุทัศน์
ขอบคุณรูปภาพจาก เพจ Burapacoffee

พระครูสุพจน์วัดสุทัศน์ทุกพิมพ์ กันมาแล้ว ก็ต้องมาต่อ ด้วยความชิวของร้านกาแฟย่านเจริญกรุง ที่มีบรรยากาศที่เงียบสงบ เหมาะแก่การมานั่งอ่านหนังสือ จิบเครื่องดื่มเย็น ๆ เพลิดเพลินไปกับสถาปัตยกรรม ย่านเจริญกรุง ได้อย่างจรรโลงใจ พร้อมทั้งทางร้านนั้นยังมีเมนูเครื่องดื่ม อาหาร ที่พร้อมให้บริการทุกท่านอย่างประทับใจ

Mother Roaster Pratu Phi

แวะทานดื่มเครื่องดื่มเย็นๆ สักแก้ว ก่อนออกเดินทางไปขอขมากรรมที่ วัดสุทัศน์ วัดในกรุงเทพ ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง กับร้านคาเฟ่ที่มีชื่อว่า Mother Roaster Pratu Phi ร้านคาเฟ่ย่านประตูผี ตั้งอยู่บนถนนมหาไชย ร้านคาเฟ่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักของชาวคอกาแฟ กับบาริสต้า รุ่นแม่ สุดเก๋า มาพร้อมกับความสามารถการชงกาแฟสุดทีน ด้วยการตกแต่งร้านที่ยังคงคอนเซ็ปต์สไตล์วินเทจและความคลาสสิคได้อย่างสมบูรณ์แบบ มีการผสมผสานความทันสมัย ให้เป็นที่น่าดึงดูดชาวคอกาแฟมากยิ่งขึ้นอย่างมีระดับ ในส่วนของเมนูของเครื่องดื่มของทางร้านนั้น จะเป็นร้านกาแฟ Specilty Coffee ที่มีการคัดสรรเมล็ดกาแฟทั้งในประเทศและนอกประเทศมาเป็นอย่างดี หากใครได้ชิมร้านกาแฟ Mother Roaster Pratu Phi รับรองได้เลยทุกท่านจะติดใจอย่างแน่นอน

ที่พักใกล้ วัดสุทัศน์

ผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ใต้เสาสีแดงที่ วัดสุทัศน์

วิลล่า เดอ พระนคร

อาคารสีขาวตรงหัวมุมถนน มีลักษณะคล้าย วัดสุทัศน์

ที่พักสไตล์อังกฤษ ที่มีการอิงจากสถาปัตยกรรมอังกฤษ มีการผสมผสานความทันสมัยได้อย่างลงตัว และเอกลักษณ์เฉพาะ และยังสามารถเดินทางท่องเที่ยว วัด สุทัศน์ ชมความงดงามของ ท้าวเวสสุวรรณเจ้าคุณศรีสนธิ์ หรือจะไปทำ กิจกรรมในกรุงเทพ ก็ยังสามารถเดินทางไปได้อย่างสะดวกสบาย

บ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีสระว่ายน้ำซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากวัดสุทัศน์อยู่ตรงกลาง ท้าวเวสสุวรรณวัดสุทัศน์
ท้าวเวสสุวรรณวัดสุทัศน์ ห้องพักในโรงแรมทันสมัยพร้อมเตียงสีดำแดงและการตกแต่งของวัดสุทัศ

กับที่พักที่มีชื่อว่า วิลล่า เดอ พระนคร ที่มีที่มีระดับมาตรฐานโรงแรม 4.5 ดาว ตั้งอยู่ถนนมหาไชย ด้วยราคาห้องพักของที่นี่นั้นเริ่มต้นเพียงหลักพัน แต่มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกสบายที่พร้อมให้บริการทุกท่านอย่างน่าประทับใจ

วัดสุทัศน์ มีโต๊ะและเก้าอี้อยู่ริมหน้าต่าง

ตัวห้องพักก็มีการออกแบบตกแต่งที่เน้นความเรียบง่าย หรูหราทันสมัย สะอาดสะอ้าน สบายตา พร้อมด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน หากใครอยากจะไปเที่ยว ถนนข้าวสาร ก็ยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้อย่างและสะดวกสบายอีกด้วยนะจ๊ะ

Chern Hostel

สระว่ายน้ำของวัดสุทัศน์กลางอาคารอพาร์ตเมนต์ ท้าวเวสสุวรรณวัดสุทัศน์

ที่พักที่มีระดับมาตรฐาน 4.5 ดาว ตั้งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจาก ท้าวเวสสุวรรณวัดสุทัศน์ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวชมความงดงามของ วัดสุทัศน์เทพวราราม ได้อย่างสะดวกสบาย กับที่พักที่มีชื่อว่า Chern Hostel ที่พักใจกลางกรุงเทพ

ห้องที่มีเตียงสองเตียง หน้าต่าง ท้าวเวสสุวรรณวัดสุทัศน์ และวัดสุทัศน์

ที่มีการออกแบบตกแต่งตัวอาคารที่พักให้มีความทันสมัยสไตล์โมเดิร์นมินิมอล มาในรูปแบบตัวอาคารสีขาว โทนสะอาดตา ที่รายล้อมไปด้วยบรรยากาศของธรรมชาติ

ล็อบบี้ของอาคารทันสมัยพร้อมเก้าอี้ไม้และบันไดวัดสุทัศน์ ท้าวเวสสุวรรณวัดสุทัศน์

พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่างๆ อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็น สระว่ายน้ำ ห้องอาหาร ลานจอดรถ ห้องสมุด เป็นต้น ส่วนในเรื่องห้องพักนั้น

ทางเดินไม้นำไปสู่สระน้ำที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้

ทางที่พักมีบริการห้องพักทั้งแบบเตียงคู่ และแบบเตียงเดียว ตัวห้องพักจะถูกออกแบบตกแต่งอย่างเรียบง่าย สะอาดสะอ้าน มาพร้อมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน แถมยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยว วัดอรุณ ได้อย่างง่ายและสะดวกสบายด้วยนะจ๊ะ

Red Door Heritage Hotel

วัดสุทัสมีประตูสีแดงและมีต้นไม้อยู่ด้านหน้า ท้าวเวสสุวรรณวัดสุทัศน์

ที่พักในกรุงเทพ ที่มีการออกแบบตกแต่งทันสมัย ใกล้กับ วัด สุทัศน์ เพียงใช้เวลาการเดินทางเพียง 5 นาที ก็ถึง วัดเสาชิงช้า แล้วค่ะ กับที่พักที่มีชื่อว่า Red Door Heritage Hotel ที่มีการออกแบบตกตัวอาคารที่มีความร่วมสมัยได้อย่างลงตัว

สองเตียงในห้องเล็ก ท้าวเวสสุวรรณวัดสุทัศน์ ๆ ที่มีหน้าต่างวัดสุทัศน์
ห้องเล็กๆ ที่มีเตียงสองชั้น 2 เตียงและโต๊ะในบรรยากาศของวัดสุทัศน์ ท้าวเวสสุวรรณวัดสุทัศน์

มีบรรยากาศที่พักอันเงียบสงบ รายล้อมไปด้วยบรรยากาศธรรมชาติสีเขียวขจี ที่อยู่โดยรอบบริเวณที่พัก มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน มีบริการห้องพักหลากหลายรูปแบบ ที่ลูกค้าทุกท่านสามารถเลือกพักได้อย่างตามใจชอบ

โถงทางเดินสำนักงานทันสมัยประดับด้วยต้นไม้เขียวชอุ่มและมีบันไดที่ออกแบบอย่างหรูหราคำสำคัญ: ต้นไม้ บันได ท้าวเวสสุวรรณวัดสุทัศน์

ภายในห้องพักก็ออกแบบตกแต่งเรียบง่าย สะอาดสะอ้าน พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันภายในห้องพัก ด้วยราคาห้องพักของที่นี่นั้นเริ่มต้นเพียง 1,000 บาทเท่านั้น แถมยังตั้งอยู่ไม่ไกลจาก ที่พักใกล้สนามบินดอนเมือง อีกด้วยนะจ๊ะ

ที่เที่ยวอื่นๆ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และการเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซค์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึกการตั้งค่า