วัดภูเขาทอง 2024 วัดสวย ใจกลางกรุงเทพ [กรกฎาคม 2024]

ใครที่ชีวิตกำลังติดขัด ทำธุรกิจไม่รุ่งเรือง ซื้อขายที่ดินยาก ขายไม่ออก แอดแนะนำให้มาไหว้ มุดสะดือเมือง ที่ตั้งอยู่ที่ วัดภูเขาทอง หรือ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพ อีกหนึ่ง วัดดัง วัดเก่าแก่ ที่ประชากรต่างพากันมากราบไหว้ขอพรอย่างไม่ขาดสาย ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ที่พูดกันปากต่อปาก เมื่อใครท่านใดที่คิดทำการสิ่งไหนไม่สำเร็จ ทำเรื่องการขายที่ดินไม่ได้ ต้องมาไหว้พระขอพร มุดสะดือเมือง ที่ วัดสระเกศภูเขาทอง แห่งนี้ ว่าแต่ ภูเขาทองวัดสระเกศ ตั้งอยู่ที่ไหนของกรุงเทพ วัดภูเขาทองไปยังไง วัดภูเขาทองเวลาเปิด-ปิด กี่โมง แอดก็ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ วัดภูเขาทอง มาให้ลูกเพจ ทุกท่านแล้วค่ะ วัดภูเขาทองขอพรเรื่องอะไร วัดภูเขาทองอยู่ไหน งั้นก็ตามแอดกันมาเลยดีกว่าค่ะ

วัดภูเขาทอง

รีวิววัดภูเขาทอง

วัดภูเขาทอง

วัดภูเขาทอง หรือ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ วัดดัง อีกหนึ่งแห่งของเมืองกรุงเทพมหานคร วัดในกรุงเทพ ซึ่งวัดเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร ที่ประชาชนต่างให้ความเคารพนับถือ และความศักดิ์สิทธิ์ของ เจดีย์ภูเขาทอง ที่ต่างพากันมากราบไหว้ขอพรที่วัดแห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย โดย ภูเขาทองวัดสระเกศ นั้นตั้งอยู่ริมคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ซึ่งจุดเด่นของวัดภูเขาทอง นั้นก็คือ พระบรมบรรพต ที่ตั้งเด่นเป็นสง่ามองเห็นมาแต่ไกล

ประวัติความเป็นมาของวัดภูเขาทอง

วัดภูเขาทอง

วัดภูเขาทองประวัติ มีมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลที่ 1 จนถึง รัชกาลที่ 5 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือ วัดภูเขาทอง ถือเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีอายุเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่ก่อน วัดภูเขาทอง มีชื่อเดิมว่า วัดสะแก ต่อมาในรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์และขุดคลองรอบวัด แล้วยังได้พระราชทานนาม วัดสะแก ให้ใหม่ ให้เป็น วัดสระเกศ ซึ่งแปลว่า ชำระพระเกศา ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ ในหลวงรัชกาล 3 ได้มีการบูรณะและสร้างพระบรมบรรพต หรือ เจดีย์ภูเขาทอง ถือคติเดียวกับ เจดีย์ วัดภูเขาทองอยุธยา ซึ่งมีกำหนดให้เป็นพระปรางค์มีฐานย่อมุมไม้สิบสอง อันมีลักษณะของยอดพระปรางค์ที่มีความสูงกว่า พระปรางค์ วัดอรุณ แต่แล้วการบูรณะก็สร้างไม่สำเร็จอันเนื่องเกิดจากดินบริเวณวัดเกิดการทรุดตัว ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 4 ได้ทรงเปลี่ยนแบบพระปรางค์ให้เป็นแบบภูเขาซึ่งมีการก่อพระเจดีย์ไว้ด้านบนยอดเขา ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสาริกธาตุ แต่การก่อสร้างก็แล้วเสร็จในช่วงรัชกาลสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 5

พิธีกรรม/เทศกาลของวัดภูเขาทอง

วัดภูเขาทอง

วัดสระเกศวัดภูเขาทอง จะมีพิธีกรรมที่พึงปฏิบัติกันมาอย่างช้านาน นั้นก็คือ พิธีอัญเชิญผ้าแดงห่มองค์พระบรมบรรพต หรือ พิธีห่มผ้าแดงภูเขาทอง โดยทาง วัดภูเขาทอง จะจัดขึ้นในทุกวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี โดยทาง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จะเปิดให้เหล่านักท่องเที่ยว และ ประชาชนได้มาร่วมกันทำบุญนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นพิธีกรรมประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีความชื่อว่า เป็นการสร้างอานุภาพ บุญกุศล แห่งการบูชาพระเจดีย์ด้วยการนำผืนผ้าไปห่มพระบรมสารีริกธาตุ อันทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิต มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การทำธุรกิจ ทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจาก โรคภัย อันตรายต่างๆ จึงทำให้พิธีกรรมนี้มีความศักดิ์สิทธิ์และยังเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบสานกันมาจนถึงปัจจุบันนี้เองค่ะ

7 จุดไฮไลท์/สถาปัตยกรรมของวัดภูเขาทองที่ไม่ควร

วัดภูเขาทอง
 • ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ตั้งอยู่ภายใน วัดสระเกศราชวรมหาวิหารภูเขาทอง ซึ่งมีอายุมากถึง 200 ปี โดยประวัติของต้นโพธิ์นั้น เป็นหน่อของต้นพระศรีมหาโพธิ์จากศรีลังกานำมาปลูกในสมัยรัชกาลที่ 2 เพื่อการสมทูตสันถวไมตรีกับกษัตริย์ศรีลังกา เพื่อดำรงและสืบสานประเพณีการสรงน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์ในวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบสานกันมาจนถึงปัจจุบัน
 • พระอุโบสถ วัดภูเขาทอง หรือ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ถือเป็นพระอุโบสถที่มีความงดงามของศิลปะและวัฒนธรรมที่สวยงาม ประดับประดาด้วยกระเบื้องสีเหลืองนวลที่มีลวดลายโบราณมีความสวยงามและหาชมได้อย่าง และชาวพุทธศาสนิกชนต่างพากันมากราบสักการะหลวงพ่อพระประธานเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลอีกด้วยจ้ะ
 • หลวงพ่อพระประธาน วัดสระเกศราชวรวิหาร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิที่มีศิลปะอันงดงาม ซึ่งหาไม่ค่อยพบมากใน ในงานช่างไทย โดยหลวงพ่อพระประธานตั้งอยู่ภายในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา
 • หลวงพ่ออัฏฐารส ที่ตั้งอยู่ภายในพระวิหาร ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานของ พระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร พระพุทธรูปยืนศิลปะสมัยสุโขทัยตอนต้น ซึ่งมีอายุมากกว่า 700 ปี พระวิหารพระอัฏฐารส ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมเจริญพระพุทธมนต์ หรือ น้ำพระพุทธมนต์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อแจกจ่ายให้แก่พุทธศาสนิกชนทุกท่านอีกด้วยค่ะ
 • พระบรมบรรพต หรือ พระเจดีย์ภูเขาทอง ภายในพระเจดีย์เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ไว้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้ขอพร และยังเป็นจุดของ มุดสะดือเมือง ที่ผู้ต่างมากราบไหว้ขอพรกัน
 • หลวงพ่อดำ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระปั้นปิดทอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์
 • หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปหล่อปิดทอง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะที่มีขนาดใหญ่มากองค์หนึ่ง ที่พุทธศาสนิกชนต่างให้ความเคารพนับถือ

ความสำคัญทางศาสนา/วัฒนธรรมของวัดภูเขาทอง

วัดภูเขาทอง

ความสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม ของ ภูเขาทองวัดสระเกศ เป็นวัดเก่าแก่ วัดโบราณ ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในวัดจะมี หลวงพ่อคล้อยวัดภูเขาทอง หลวงพ่อดำ หลวงพ่อดวงดี หลวงพ่อโชคดี หลวงพ่อโต พระวิหารอัฏฐารส และที่ไม่ควรพลาดเลยนั้นก็คือ พระบรมบรรพต หรือ เจดีย์ภูเขาทอง อันเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของวัด ที่พระพุทธศาสนิกชนไม่ควรพลาดที่จะมากราบไหว้พระขอพร และทางวัดยังมีการปฏิบัติตาม ขนบประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ ของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สืบสานมาจนถึงปัจจุบัน

การส่งเสริมการท่องเที่ยวของวัดภูเขาทอง

วัดภูเขาทอง
norrani kohsom / Shutterstock.com

การส่งเสริมการท่องเที่ยวของ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือ วัดภุเขาทอง ในช่วงเทศกาลอย่างวันลอยกระทง หรือ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยทางวัดจะมีการจัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ 7 วัน 7 คืน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้มาชื่นชมความงดงามของ วัดสระเกศราชวรวิหารรูปภาพ ที่มีความสวยงามแปลกตาไปอีกแบบ ภายในงานยังมีของกิน ร้านค้า ร้านอาหาร ที่คอยเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อิ่มอร่อยกันอีกด้วยนะจ๊ะ

วัดภูเขาทองในฤดูกาลต่างๆ

วัดภูเขาทอง
Daniel_Ferryanto / Shutterstock.com

การมาท่องเที่ยว วัดเขาทอง หรือ ภูเขาทองวัดสระเกศ ในแต่ละฤดูกาล จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป ในช่วงฤดูร้อนก็จะร้อนเป็นพิเศษแต่ก็แนะนำเอาร่มไปด้วยนะจ๊ะ เวลาจะไปขึ้นไปสักการะเจดีย์ภูเขาทอง ช่วงฤดูฝนก็จะเป็นช่วงที่วัดจะมีความแฉะของน้ำฝน ช่วงฤดูกาลนี้แอดไม่ค่อยจะแนะนำให้ไปท่องเที่ยวสักเท่าไหร่ค่ะ แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูหนาว เหมาะมากในการไปกราบไหว้สักการะเจดีย์ภูเขาทอง บรรยากาศที่เย็นสบาย ลมหนาวเบา แต่การขึ้นไปกราบไหว้สักการะเจดีย์ภูเขาก็อยู่ที่ความศรัทธาของแต่ละบุคคลเลยค่ะ

การเดินทางไป วัดเขาทอง

วัดภูเขาทอง

การเดินทางมาเที่ยวชม ภูเขาทองวัดสระเกศ หรือ วัดเขาทอง สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวง่ายเพียงนิดเดียว สามารถที่จะขับรถส่วนตัว รถประจำทาง ล่องเรือเจ้าพระยา และรถไฟฟ้า ก็สามารถเดินทางได้สะดวกสบาย แล้ว วัดภูเขาทองค่าเข้า เท่าไหร่ สำหรับคนไทยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ชาวต่างชาติเสียค่าเข้าคนละ 50 บาทเท่านั้นเองค่ะ แล้วการเดินทางมีวิธีการเดินทางยังไงบ้างตามแอดมาได้เลยค่ะ


 • รถยนต์ : หากท่านใดที่เดินทางมายัง วัดภูเขาทอง โดยรถส่วนตัวนั้น สามารถปักหมุดใน GPS ว่า วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ได้เลยค่ะ แล้วขับตาม GPS ได้เลยค่ะ แล้วถ้า วัดภูเขาทองภาษาอังกฤษ สะกดยังไงหากเป็นชาวต่างชาติมาเที่ยวที่วัดภูเขาทอง สะกดแบบนี้นะจ๊ะ The Golden Mount
  รถโดยสารประจำทาง : การมาเที่ยว วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ด้วยรถโดยสารประจำทางนั้น ให้ทุกท่านนั้นนั่งรถเมล์จากถนนจักรพรรดิพงษ์ สาย 8, 15, 37, 47, 49 มาลงจุดจอดรถภูเขาทองก็ถึงแล้วค่ะ
 • รถไฟฟ้า MRT : จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มาลงสถานีภูเขาทอง ต่อรถตุ๊กๆ อีกนิดก็ถึงแล้วค่ะ

ที่เที่ยวใกล้ วัดภูเขาทอง

วัดภูเขาทอง

ป้อมมหากาฬ

วัดภูเขาทอง

ป้อมมหากาฬ ที่เที่ยวกรุงเทพ ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจาก วัดภูเขาทอง โดยป้อมมหากาฬนั้นตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ติดกับถนนมหาไชย แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร สามารถนั่งเรือข้ามฟากมาเที่ยวจาก วัดภูเขาทอง ได้อย่างง่ายและสะดวกสบาย โดยป้อมมหากาฬนั้นถูกสร้างขึ้นในรัชกาลที่ 1 ถือเป็นอีกหนึ่งป้อมใน 14 ป้อม ที่ทรงให้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันรักษาพระนคร โดยลักษณะของป้อมมหากาฬนั้นจะเป็นรูปแปดเหลี่ยม มีกำแพงล้อมรอบ 2 ชั้น ถือเป็นป้อมประจำพระนครด้านตะวันออก ที่ยังคงสภาพอย่างสมบูรณ์แบบ ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมป้อมแห่งนี้ตลอดเวลา

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัดภูเขาทอง
SirichaiKeng / Shutterstock.com

ที่เที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจาก ภูเขาทองวัดสระเกศ กับที่เที่ยวที่มีชื่อว่า พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงรวบรวม เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยภายในจะมีสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ สิ่งของต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ของใช้ ภาพถ่าย เอกสาร และข้อมูลเกี่ยวกับพระองค์ ได้มีการจัดแสดงขึ้น และนำเสนอผ่านแบบจำลอง สื่อมัลติมีเดีย เพื่อเป็นความรู้แก่เหล่านักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

วัดภูเขาทอง
 Nutt_Aj / Shutterstock.com

สถานที่ท่องเที่ยวต่อมา ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจาก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กับที่เที่ยวที่มีชื่อว่า นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ที่ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับวัดราชนัดดาราม เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งสมัยรัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลปัจจุบัน โดยภายในจะมีการนำเสนอเรื่องราวด้านต่างๆ ในยุครัตนโกสินทร์ ผ่านห้องจัดแสดง มีทั้งหมด 9 ห้องนั้นนี้

 1. รัตนโกสินทร์เรืองโรจน์
 2. เกียรติยศแผ่นดินสยาม
 3. เรืองนามมหรสพศิลป์
 4. ลือระบิลพระราชพิธี
 5. สง่าศรีสถาปัตยกรรม
 6. ดื่มด่ำย่านชุมชน
 7. เยี่ยมยลถิ่นกรุง
 8. เรืองรุ่งวิถีไทย
 9. ดวงใจปวงประชา

หากใครที่ยังไม่รู้ไปเที่ยวไหนต่อจากการไหว้ พระเศรษฐีนวโกฎิวัดภูเขาทอง ก็ลองแวะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ได้ที่ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กันนะจ๊ะ

ร้านอาหารและคาเฟ่ใกล้ วัดภูเขาทอง

ภูเขาทองวัดสระเกศ

ขาหมูแซ่โล้ว สูตรต้นตำรับ

ภูเขาทองวัดสระเกศ
ขอขอบคุณภาพจากทางเพจ ขาหมูแซ่โล้ว สูตรต้นตำรับ

เดินเที่ยวไหว้ พ่อท่านคล้อยวัดภูเขาทอง มาเหนื่อยๆ ก็ต้องหาร้านข้าวอร่อยไป ที่ตั้งอยู่ไม่ไกล วัดภูเขาทอง กันหน่อยแล้วค่ะ กับร้านอาหารไทยที่มีชื่อว่า ขาหมูแซ่โล้ว สูตรต้นตำรับ ร้านข้าวขาหมูเจ้าดัง เจ้าอร่อย ความอร่อยนี้แบบ 10/10 กันไปเลยค่ะ ด้วยความอร่อยของขาหมูที่นุ่ม เนียน ละลายในปาก น้ำซอสที่ราดก็เข้มข้น ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ ยิ่งอร่อย ยิ่งเข้ากันเป็นอย่างมาก ใครกำลังมองหาร้านอาหารอร่อยที่ไม่ไกลจาก วัดภูเขาทอง แนะนำร้านขาหมูแซ่โล้ว สูตรต้นตำรับ ร้านนี้เลยค่ะ

Coffee Context

ภูเขาทองวัดสระเกศ
ขอขอบคุณภาพจากทางเพจ Coffee Context

เที่ยวชม ผานไถวัดภูเขาทอง กันเสร็จแล้ว ก็ต้องแวะมาเติมเครื่องดื่มเย็นๆ กับร้านคาเฟ่ลับๆ ที่ตั้งอยู่แถวถนนพระสุเมรุ ไม่ไกลจาก ภูเขาทองวัดสระเกศ กับร้านคาเฟ่ที่มีชื่อว่า Coffee Context ร้านคาเฟ่สไตล์มินิมัล ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางความคลาสสิคของบรรยากาศริมคลอง

ภูเขาทองวัดสระเกศ
ขอขอบคุณภาพจากทางเพจ Coffee Context

โดยตัวร้านจะมีการออกแบบตัวร้านที่เน้นใช้สีโทนสีขาวละมุน ซึ่งจะทำให้บรรยากาศของร้านนั้นสะอาด สบายตา ความโปร่ง โล่ง อบอุ่นด้วยแสงธรรมชาติ ทำให้คาเฟ่แห่งนี้มีลูกค้าต่างพากันมาอุดหนุนเครื่องดื่มอยู่ไม่ขาดสาย เมนูขนมและเครื่องดื่มก็มีมาให้เลือกหลากหลายเมนู ที่ลูกค้าทุกท่านสามารถเลือกท่านได้อย่างเต็มอิ่ม

Remedy Coffee Roastery

ภูเขาทองวัดสระเกศ
ขอขอบคุณภาพจากทางเพจ Remedy Coffee Roastery

เที่ยวชม ความงดงามของ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กันเสร็จแล้ว ก็ต้องหาร้านเครื่องดื่มเย็นๆ กับบรรยากาศสุดคลาสสิค ที่ตั้งอยู่ถนนดำรงรักษ์ กับร้านคาเฟ่ที่มีชื่อว่า Remedy Coffee Roastery ร้านคาเฟ่สไตล์สุดน่ารัก น่านั่งผ่อนคลายไปกับการเหนื่อย ได้นั่งชมบรรยากาศชมย่านเมืองเก่า

ภูเขาทองวัดสระเกศ
ขอขอบคุณภาพจากทางเพจ Remedy Coffee Roastery

โดยตัวคาเฟ่แห่งนี้นั้นจะมีการออกแบบตัวร้านสไตล์โฮมมี ที่เน้นสีตัวร้านสีขาวและสีน้ำเงิน ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สุดวินเทจที่แฝงไปด้วยความอบอุ่น ตั้งติดบรรยากาศริมคลอง ตัวทางร้านมีบริการ เมนูขนมและเครื่องดื่มที่มีความอร่อย ที่คอยมัดใจลูกค้าได้อิ่มอร่อยอยู่จนถึงทุกวันนี้

ที่พักใกล้ วัดภูเขาทอง

ภูเขาทองวัดสระเกศ

Niras Bankoc Cultural Hostel

ภูเขาทองวัดสระเกศ

เที่ยวตะลุยกิน บุฟเฟ่ต์ตึกใบหยก และเที่ยวชมความงดงามของ วัดภูเขาทอง กันมาเหนื่อยๆ ก็ต้องหาที่พักค้างคืนกันหน่อยแล้วค่ะ กับที่พักที่มีความคลาสสิคของที่พัก ที่ตั้งอยู่บนถนนมหาไชย กับที่พักที่มีชื่อว่า Niras Bankoc Cultural Hostel ที่พักที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจาก วัดภูเขาทอง ด้วยตัวที่พักมีระดับมาตรฐานโรงแรม 4.5 ดาว

ภูเขาทองวัดสระเกศ

มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกสบายอื่นๆ ที่พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่าน ตัวห้องพักมีการออกแบบดีไซน์ที่มีความคลาสสิค ทันสมัย ห้องพักสะอาดสะอ้าน โดยทางที่พักมีบริการห้องพักทั้งแบบเตียงคู่ และแบบเตียงเดียว พร้อมทั้งราคาห้องพักที่นี่นั้นเริ่มต้นเพียงหลักพันเท่านั้นเลยค่ะ

เช็คราคาและจองห้องพัก

Tim Mansion Bangkok Hotel

ภูเขาทองวัดสระเกศ

ที่พักที่ตั้งอยู่บนถนนมหาไชย อันมีระดับมาตรฐานที่พักถึง 4.5 ดาว ตั้งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล ภูเขาทองวัดสระเกศ กับที่พักที่มีชื่อว่า Tim Mansion Bangkok Hotel โดยตัวที่พักมีการดีไซน์ออกแบบตกแต่งตัวอาคารที่พักอันมีความทันสมัย ผสมผสานตึกตัวอาคารเก่าได้อย่างลงตัว ตัวที่พักจะเน้นใช้โทนสีขาวและสีดำ

ภูเขาทองวัดสระเกศ

ซึ่งบรรยากาศโดยรอบที่พักนั้นจะดูโล่ง โปร่ง ทำให้รู้เย็นสบายหากได้มาพักที่พักแห่งนี้ ทางที่พักมีบริการห้องพักตั้งเตียงฝาแฝดและเตียงเดียว ซึ่งภายในห้องพักมีการดีไซน์ที่ทันสมัย ออกแนวโทนดำขาว มาพร้อมวิวบรรยากาศ วัดภูเขาทอง อีกด้วยนะจ๊ะ ภายในห้องพักยังเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อีกมากมายด้วยกัน

เช็คราคาและจองห้องพัก

โกลเด้น เมาน์เท่น โฮสเทล

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ที่พักกรุงเทพ ที่ตั้งอยู่ใกล้กับ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กับที่พักที่มีชื่อว่า โกลเด้น เมาน์เท่น โฮสเทล ที่พักที่มีการดีไซน์ออกแบบตัวอาคารอันมีการผสมผสานตัวอาคารเก่ากับความทันสมัยสไตล์มินิมอลได้อย่างลงตัว การออกแบบตัวที่พักแห่งนี้จะเน้นจะให้บรรยากาศที่พักมีความอบอุ่นด้วยการเน้นใช้โทนสีอาคารเป็นสีขาวโล่ง

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

โปร่งด้วยแสงธรรมชาติ ทำให้ที่พักแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวต่างพากันมาใช้บริการอย่างไม่ขาดสาย ทางที่พักบริการห้องพักหลายรูปแบบด้วยกัน ที่พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่าน มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่างๆ มากมาย ที่พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านอย่างน่าประทับใจ

เช็คราคาและจองห้องพัก

ที่เที่ยวอื่นๆ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และการเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซค์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึกการตั้งค่า