Top
  >  Posts tagged "ตลาดสดบางม่วง"

กล้วยทอดเจ้าเด็ด กล้วยทอดป้าตา ตะกั่วป่า พังงา ตำนานมากกว่า20ปี กับกล้วยทอดป้าตา ร้านมิตรเกษตร มีให้เลือก กล้วยทอด มันทอด เผือกทอด

หมูปลาร้าเด็ดๆ ต้องยกให้ร้านนี้ อยู่ในตลาดสดบางม่วง ตะกั่วป่า พังงา รอบนี้สาย street food ต้องรูจักกันเป็นอย่างดี ไปทางไหนก็มีแต่คนเอ่ยชื่อเมนูนี้